სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით. სტუ-ს შრომები.. 2008წ. # 2 (468), გვ. 17-20.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,თ.დავითაშვილი.. შეშფოთებული ატმოსფეროს ზოგიერთი აერო-დინამიკური თავისებურებების შესწავლა ოროგრაფიის გათვალისწინებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2015წ. №121.ISSN1512-0902..

ა. ჩიქოვანი, რ. მახვილაძე, ა. გოგბერაშვილი, ლ. ჯოგლიძე. შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015 . 2015წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ა. კოდალაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2016წ. .

ო. კალანდარიშვილი. შეცდომები სახელობითი შესიტყვების ფორმებში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #1. გვ.153-156, თბ. 2011.

მ. ჯავახიშვილი, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი, null. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშნებლობა". 2011წ. ISSN 1512–3936, N2(21) .

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #2 გვ.38-44 ISSN 1512-3936.

. შეწირედ შესაწირავი უფლისა. მშვენიერება მოსილი სევდით, ეძღვნება თამარ გამსახურდიას. 2007წ. გვ.181-187, 400, 417.

ნ. ბარძიმაშვილი. შეწონასწორებული დგუშებიანი შიგაწვის ძრავი (რუსულ ენაზე). . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #4(462) უაკ 621.432 .

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი. შეწონილი და დამცავი შრეების სიმაღლეების ზეგავლენა გამკამკამებლის მუშაობის ეფექტურობაზე. Georgian engeneering news. 2011წ. №1, 2011 წ. 2 გვ..

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ნ. ჯავახიშვილი, ნ. წივწივაძე. შეწყვილებული ინვერსორის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. ISSN 1512-3537, #2(39), გვ. 137-142.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი თ. ბარამაშვილი ნ. ჯავახიშვილი ნ. წივწივაძე. შეწყვილებული ინვერსორის კვლევა.. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2017წ. №2(39)თბილისი გვ. 137-142.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. შეწყვილებული სივრცითი ინვერსორი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2010წ. #4, გვ. 5-12, უაკ 681.3.

. შეწყვილებული ქალაქების განვითარების ურბანული თავისებურებები . სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, „არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი N1, 2011. ISSN 2233-3266. 2011წ. ჟურნალი N1, 2011. ISSN 2233-3266.

. შეწყვილებული ქალაქების განვითარების ურბანული თავისებურებები . სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, „არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი N1, 2011. ISSN 2233-3266. 2011წ. ჟურნალი N1, 2011. ISSN 2233-3266.

თ. სანიკიძე. შეხვედრა მონპარნასზე (მხატვარი ფელიქს ვარლამიშვილი). საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმი, ნარკვევები. 2004წ. IX, გვ. 19–22 (ინგლ. რეზიუმე). ISSN 1512-133X.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შეხვედრების ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48) ნაწ.2გვ.4.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შეხვედრების ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. №4(48).