სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია, შ. ყანჩაშვილი. შენობის ფასადზე ტერაზიტული ბათქაშის აღდგენა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 1(28),გვ3.

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ბმული პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №3(453), გვ.42-44, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ინდივიდუალური პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.51-54, ISSN 1512-0996 .

პ. ქენქაძე, ლ.ლომსაძე, ვ.ბერაია, ზ.გოლეთიანი, გ.გოგმეჩაძე. შერეული გადაზიდვების განვითარების გეოსტრატეგიული ფაქტორები.. თბილისი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”ISSN 0130-7061. 2009წ. №¹7-9, 2009,-გვ.67-69..

რ. ქინქლაძე. შერჩევითი დაკვირვება დემოგრაფიასა და სოციალურ სტატისტიკაში. ჟ. ,,დემოგრაფია". 2005წ. #1-2.

ნ. ამირეზაშვილი. შესაბამისობები ინგლისური და ქართული ზმნის დროის ფორმებს შორის. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2009წ. .

მ. კაპანაძე, ა.მეტრეველი-მანდარია, ა.სულამანიძე. შესადუღებელი დეტალების სისქეთა ფარდობის გავლენა წერტილის ადგილმდებარეობაზე. საინჟინრო სიახლენი. 2014წ. N 4(72), 4 გვ..

დ. კვარაცხელია. შესაძლებელია თუ არა ტარიფების უფრო მეტად შემცირება (მაკრო და მიკროეკონომიკური შედეგები). ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“, . 2013წ. N2, გვ.: 45–52, http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/busines2.pdf.

რ. ლორთქიფანიძე. შესაძლებელია ობიექტური სინამდვილის აუდიტორიამდე მიტანა. გამომცემლობა „უნივერსალი“, შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, პროფესორ ნოდარ ტაბიძის რედაქციით, თბ., . 2015წ. ტ. მე-15-16, .

დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე.. შესახსვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავალსახსრული საწ. რობოტისათვის. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 64-67.

ა. ძოძუაშვილი, ზურაბ ყიფშიძე. შეფასების დინამიური კრიტერიუმი. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.1, 46 თბილისი. 0წ. .

ო. თედორაძე, მ.გაჩეჩილაძე. შეფუთული სენაჟის დამზადების ტექნოლოგია და მისი გამოყენების ეფექტიანობის დასაბუთება. გამომცემლობა "ელიტა:. 2010წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 135გვ..

გ. ბიბილეიშვილი. შექრის ჭარხლის გადამუშავების პროცესში კოპტონის ნაწნეხი წყლის გაწმენდა–კონწენტრირების მემბრანული დანადგარი. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 196–199.

გ. ხეოშვილი. შეშლილობის შესახებ არსებული კლასიკური დისკურსის ანალიზი მიშელ ფუკოსთან . ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა. სავლე წერეთლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, ,,მერიდიანი“, გვ. 177-194. . 2008წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით. სტუ-ს შრომები.. 2008წ. # 2 (468), გვ. 17-20.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,თ.დავითაშვილი.. შეშფოთებული ატმოსფეროს ზოგიერთი აერო-დინამიკური თავისებურებების შესწავლა ოროგრაფიის გათვალისწინებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2015წ. №121.ISSN1512-0902..

ა. ჩიქოვანი, რ. მახვილაძე, ა. გოგბერაშვილი, ლ. ჯოგლიძე. შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015 . 2015წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ა. კოდალაშვილი. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის (BER) ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. შეცდომათა ალბათობის კოეფიციენტის ოპტიმალური მნიშვნელობის დადგენა გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის (გცბოს) მიმღების გადამწყვეტ მოწყობილობაში. Georgian Engineering News. 2016წ. .