სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, დ. ღუღუნიშვილი, რ. ახალბედაშვილი. შინდის (Cornus Mas L) კულტურა ისტორიულ წყაროებში და მისი გავრცელების არეალი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2013წ. ტ.13 #1. გვ.177-182. .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. შნეკიანი წნეხის ცილინდრის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 1(463). გვ. 15–18.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. შნეკურ წნეხებში დურდოდან წვენის გამოწურვის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 3(465). გვ. 22–27.

ო. თედორაძე, რ.თედორაძე. შნეკური სალექარი აპარატის ძირითადი პარამეტრები და მათი გავლენა მწარმოებლობაზე . საქ.აგრარული უნივერსიტეტი. 2000წ. აგრარულ მეცნიერბათა პრობლემები 90-96გვ..

მ. მამნიაშვილი. შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე–80 წლისთავისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო შრომები,მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია და მათი სახეები. გამ.’’იურისტების სამყარო“. 2015წ. გვ.231–245.

ქ. კოტეტიშვილი, კაპანაძე ქ. ჩიხლაძე გ.. შორეული დიპოლური ველი მრტ-ს სპინი-ექო მიმდევრობაში.. სტუ.განათლება . 2012წ. .#3(6).გვ.112-115.

ნ. კვაჭაძე, ნ.ხითარიშვილი. შორეული კავშირის კაბელებში ტენით გამოწვეული დაზიანებული ადგილის აღმოჩენა. ტრანსპორტი. 2006წ. #3-4(23-24), გვ.6-7.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. შოტკის ბარიერის ფორმირების მექანიზმები III-V ნახევარგამტარებზე და დიოდების ფიზიკური მახასიათებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. 7-9, 8-16.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შპალერერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.3.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა – ბათქაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4(48) ნაწ.2.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2007წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N 9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N2(68) 2013. 2013წ. გვ.5.

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N4(68). 2013წ. გვ.6.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. შპს \"საქართველოს რკინიგზა\", როგორც კვლევის ობიექტი.. ეკონომიკა. 2008წ. #3-4 გვ.151-156.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300 მგვტ სიმძლავრის #9 ენერგობლოკის მოდერნიზაცია აირტურბინული ზედნაშენით და მასში ბუნებრივი აირის ნაწილობრივი ჯანგვით. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 16-18.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300მგვტ სიმძლავრის #10 ენერგობლოკის რეაბილიტაციის რაციონალური სტრატეგიის განსაზღვრა. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 13-16.

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. შპს „წყალმშენი ლილოს“ რკი–ნაბეტონის ნაკეთობების დამ–ზადების ტექნოლოგიის კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(33), თბილისი, 2014. 2014წ. .