სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია. შიზოსახარომიცის გვარის საფასურების მიზანმიმართული გამოყენება მაღალმჟავიანი ყურძნის ტკბილისა და ღვინოების მჟავიანობის დასაწევად . სსმმ აკადემიის . 2000წ. №7.

გ. ინანიშვილი, მაისურაძე ბ.. შილდის სამლოცველო - ბრინჯაოს არტეფაქტების კულტურული და ტექნოლოგიური ატრიბუციისათვის. სტუ, თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, . 2011წ. 149-191.

გ. ჩიკოიძე. შინაარსი როგორც “სენტენციური პრიმიტივების” კომპოზიცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2015წ. N 2(13), თბილისი, გვ. 79-87.

ა. სულაძე. შინაგანი გულითადობით გამთბარი საუკეთესო ადამიანური თვისებები . წიგნში: “კაცი ლეგენდა. აკადემიკოსი თეოფანე დავითაია”. თბილისი. 2011წ. გვ.375-377.

ნ. ჭანტურია, დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობათა საშემნახველო-საინვესტიციო ფუნქციები. ჟ. „მოამბე“საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, აკადემიკოსს ალექსანდრე კუჭუხიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში“. . 2014წ. ISSN 2233-3606, მოამბე XX,გვ.25-28.

ლ. ბერიძე. შინამეურნეობათა ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, ISSN 1987-7471. 2014წ. #3, გვ. 132-138.

თ. ბერიძე, ზ. ბახტურიძე. შინამეურნეობების შემოსავლები და ოჯახების ცხოვრების დონე. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2, გვ. 156-161.

მ. ვანიშვილი, ბიბიჩაძე დავით. შინამეურნეობის კვლევის თეორიულ- მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2011წ. #1-2, გვ,82-94.

დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობის კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. . 2011წ. ჟურნალი „ეკონომიკა“ #1-2.

დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობის ფუნქციათა რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში . . 2011წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, დ. ღუღუნიშვილი, რ. ახალბედაშვილი. შინდის (Cornus Mas L) კულტურა ისტორიულ წყაროებში და მისი გავრცელების არეალი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2013წ. ტ.13 #1. გვ.177-182. .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. შნეკიანი წნეხის ცილინდრის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 1(463). გვ. 15–18.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. შნეკურ წნეხებში დურდოდან წვენის გამოწურვის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 3(465). გვ. 22–27.

ო. თედორაძე, რ.თედორაძე. შნეკური სალექარი აპარატის ძირითადი პარამეტრები და მათი გავლენა მწარმოებლობაზე . საქ.აგრარული უნივერსიტეტი. 2000წ. აგრარულ მეცნიერბათა პრობლემები 90-96გვ..

მ. მამნიაშვილი. შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე–80 წლისთავისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო შრომები,მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია და მათი სახეები. გამ.’’იურისტების სამყარო“. 2015წ. გვ.231–245.

ქ. კოტეტიშვილი, კაპანაძე ქ. ჩიხლაძე გ.. შორეული დიპოლური ველი მრტ-ს სპინი-ექო მიმდევრობაში.. სტუ.განათლება . 2012წ. .#3(6).გვ.112-115.

ნ. კვაჭაძე, ნ.ხითარიშვილი. შორეული კავშირის კაბელებში ტენით გამოწვეული დაზიანებული ადგილის აღმოჩენა. ტრანსპორტი. 2006წ. #3-4(23-24), გვ.6-7.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი. შოტკის ბარიერის ფორმირების მექანიზმები III-V ნახევარგამტარებზე და დიოდების ფიზიკური მახასიათებლები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. 7-9, 8-16.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შპალერერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.3.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა – ბათქაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. №4(48) ნაწ.2.