სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2007წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N 9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N2(68) 2013. 2013წ. გვ.5.

ნ. ქევხიშვილი, გ.ჩიტაშვილი. შპს ,,მტკვარი-ენერგეტიკა"-ს N9 ენერგობლოკზე დეტანდერ-გენერატორული აგრეგატების გამოყენების ეფექტურობა. ენერგია N4(68). 2013წ. გვ.6.

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. შპს \"საქართველოს რკინიგზა\", როგორც კვლევის ობიექტი.. ეკონომიკა. 2008წ. #3-4 გვ.151-156.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300 მგვტ სიმძლავრის #9 ენერგობლოკის მოდერნიზაცია აირტურბინული ზედნაშენით და მასში ბუნებრივი აირის ნაწილობრივი ჯანგვით. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 16-18.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300მგვტ სიმძლავრის #10 ენერგობლოკის რეაბილიტაციის რაციონალური სტრატეგიის განსაზღვრა. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 13-16.

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. შპს „წყალმშენი ლილოს“ რკი–ნაბეტონის ნაკეთობების დამ–ზადების ტექნოლოგიის კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(33), თბილისი, 2014. 2014წ. .

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N 2 (33), თბილისი 2014 წელი..

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, ი. თავართქილაძე. შრობის პროცესების იდენტიფიკაციის მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 3-4 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, თბილისი . 2016წ. №1(21), გვ. 192-195.

მ. რაზმაძე, გ. გუგულაშვილი. შრობის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. #1 ( 65) გვ. (58–63).

ნ. კიკნაძე. შრომა, როგორც წარმოების ფაქტორი, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №2(426) 1999 წ. . 0წ. 156-158 გვ. .

ნ. თოფურია, ა.შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. შრომითი დასაქმების ელ-მომსახურების და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(9). 2010წ. 116-123.

ლ. ჭყონია, ლამარა ბერიძე, მერაბ ხმალაძე,მანანა ჭიპაშვილი. შრომითი ემიგრაციის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები საქართველოში. ჟურნ. დემოგრაფია, #1-2 (9-10) 2005.გვ.66-74.. 2005წ. #1-2 (9-10) გვ.66-74..

ი. კეცხოველი. შრომითი კოლექტივების გავლენა ქალის საციალური ქცევის მოტივაციაზე. (სოციოლოგ. გამოკ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1977წ. .

ვ. დათაშვილი, ნანა ასლამაზაშვილი. შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 2.

მ. სამადაშვილი. შრომითი მოტივაციის როლი პერსონალის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 148–152.

ლ. ჩიქავა. შრომითი რესურსები და მათი გამოყენება.. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 14 გვ..