სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N 2 (33), თბილისი 2014 წელი..

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, ი. თავართქილაძე. შრობის პროცესების იდენტიფიკაციის მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 3-4 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, თბილისი . 2016წ. №1(21), გვ. 192-195.

მ. რაზმაძე, გ. გუგულაშვილი. შრობის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. #1 ( 65) გვ. (58–63).

ნ. კიკნაძე. შრომა, როგორც წარმოების ფაქტორი, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №2(426) 1999 წ. . 0წ. 156-158 გვ. .

ნ. თოფურია, ა.შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. შრომითი დასაქმების ელ-მომსახურების და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(9). 2010წ. 116-123.

ლ. ჭყონია, ლამარა ბერიძე, მერაბ ხმალაძე,მანანა ჭიპაშვილი. შრომითი ემიგრაციის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები საქართველოში. ჟურნ. დემოგრაფია, #1-2 (9-10) 2005.გვ.66-74.. 2005წ. #1-2 (9-10) გვ.66-74..

ი. კეცხოველი. შრომითი კოლექტივების გავლენა ქალის საციალური ქცევის მოტივაციაზე. (სოციოლოგ. გამოკ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1977წ. .

ვ. დათაშვილი, ნანა ასლამაზაშვილი. შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 2.

მ. სამადაშვილი. შრომითი მოტივაციის როლი პერსონალის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 148–152.

ლ. ჩიქავა. შრომითი რესურსები და მათი გამოყენება.. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. შრომითი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. შიგა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2009წ. 15 გვ..

. შრომითი რესურსების მენეჯმენტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. 1(23) 2012წ გვ.83-85.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. შრომითი რესურსების მიგრაციის სახეობები, მიზნები და შედეგები.. ჟურნ. “ეკონომიკა” . 2012წ. №1-2. გვ. 50-56..

ზ. გაბისონია. შრომითი ურთიერთობების რეგულირება საერთაშორისო კერძო სამართალში. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ბ. გაბუნია. შრომის ანაზღაურება და შრომის მწარმოებლურობა ტურიზმის სფეროში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №9.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. შრომის ანაზღაურების რეგულირების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.227-241.

მ. ვანიშვილი, ბედოშვილი თამარ, წიქარიშვილი ქეთევან. შრომის ანაზღაურების რეგულირების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.12-15.

გ. გაბაიძე, ს. თურმანიძე, ნ. გათენაძე. შრომის ბაზარი და დასაქმების პრობლემები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2009წ. ტ. 2 /46/, თბ. 2009 წ. გვ. 95.

კ. სოხაძე. შრომის ბაზარი და დასაქმების პრობლემები საქართველოში. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. გვ.142-147. .