სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა, ნ. წიკლაური. ჩვეულებრივი Tymus Vulgaris L ბეგქონდარას აგრობიოლოგიური თავისებურებანი და გამოყენება. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი,, Plants Science” . 2010წ. ISSN E 1987-80 UDK 581, N23.

დ. მაგრაქველიძე. ჩვეულებრივი აქციების შეფასების მათემატიკური მოდელები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2013წ. VI; გვ.348.

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. ჩინეთ-ბრიტანეთის მეკავშირეთა ერთობლივი ჯგუფის განსაკუთრებული როლი ჰონკონგის საკითხის გადაწყვეტაში.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ, . 2016წ. №3, გვ. 346-347..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ჩინეთი და ჩინელები ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ განასერში (არეალში). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #1 (13), 103-117.

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . სტუ, ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2015წ. №4, გვ. 180-186..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2015წ. №4, გვ. 180-186..

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ჩინური ბიზნეს-ფსიქოლოგიის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნ.,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #2.

ნ. ხაბეიშვილი. ჩინური ინტერიერის იდუმალება და ფენ–შუი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N6. გვ.56–65. ISSN 1512-3316.

თ. სუპატაშვილი, დადაიანი ქ., კიკნაძე ხ., მაისაია ლ.. ჩორდის ბარიტის გამამდიდრებელი ქარხნის საწარმოო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. . 2011წ. გვ. 260-262.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძე. ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენებიდან ბარიტისა და ბარიტ-კალციტის კონცენტრატების მირების შესაძლებლობების კვლევა . მაცნიერება და ტექნიკა . 2009წ. #10-12 .

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ლ.ქართველიშვილი. ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების გამდიდრების რეჟიმის შერჩევა . თელავის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2010წ. 3 გვ.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი ლ. სადაღაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკა და აღრიცხვის საკითხები. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2014წ. №1, გვ. 47-51.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსი, გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2000წ. #37, გვ.3-26.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამოვლენის ფორმები . ჟ. ბანკი. 2002წ. #6,გვ.37-44 .

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამომწვევი მიზეზების ანალიზი . ჟ. ბანკი. 2004წ. 2004, #1-2, გვ.53-62.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბები და შედეგები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2003წ. #2, gv.26-32,(3);.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასების მეთოდები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული (ეკონომიკის სერია), . 2004წ. 2004, #27, გვ.200-206.

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვახტანგ. ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფუნქციონირების ტენდენციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. # 4, გვ.69-78; .

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფუნქციონირების ტენდეციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. N4 გვ. 69.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., სესაძე ვ. . ჩუას წრედში ძაბვის ცვლილების დინამიკის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები #2(7). -197-200 გვ. .