სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დათაშვილი, ვახტანგ დათაშვილი. შრომის ბაზარი დასაქმების პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკა. 0წ. 2013 N 3-4.

ვ. დათაშვილი, მარიამ დათაშვილი, გიორგი ცინცაძე. შრომის ბაზარი დასაქმების პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკა. 2013წ. 3-4.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. შრომის ბაზარი უმუშევრობა და დასაქმების პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. შრომის ბაზარი, უმუშევრობა და დასაქმების პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.153-182.

ნ. ჭიკაიძე. შრომის ბაზრის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. სეუ და მეცნიერება . 2017წ. N6(6).

გ. გოგოლაძე. შრომის ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება გარდამავალ პერიოდში. „სოციალური ეკონომიკა“. 2006წ. N5.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. შრომის ბაზრის სტრუქტურა და მისი განვითარების სისტემა. სტუ. სოციალური ეკონომიკა, . 2017წ. N 2, .

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. შრომის ბირჟა და მისი პერსპექტივები საქართველოში.. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #3, 45-51 გვ..

ნ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია, ნ.შურაძე. შრომის დცვის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 4 გვ..

კ. ჩიხლაძე. შრომის ინსპექცია საერთაშორისო პრაქტიკა სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში . ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. .

ნ. ცანავა. შრომის მართვის პრობლემები ქვეყნის ეკონომიკაში( საქართველოს მაგალითზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული-II. 2017წ. გვ.6.

მ. სამადაშვილი. შრომის მიმზიდველობის ზრდა და თანამდებობრივი ვალდებულებების გაფართოება. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. № 8, 258–261.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. შრომის მწარმოებლურობა - სოციალური პოლიტიკის ეკონომიკური საფუძველი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.242-259.

ლ. ჩიქავა. შრომის მწარმოებლურობის ზრდის ეკონომიკური კანონის მოქმედების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 8. 2010წ. 12 გვ..

თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის მეთოდების შესახებ მეურნეობის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.. სტუ. "შრომები". 2003წ. #4 (450) 45-48.

ნ. კიკნაძე, ნ.აჩილაშვილი, თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის შესახებ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. შრომები №4(450); გვ.57-59.

ლ. პაპავა. შრომის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ენერგია N1 2013 წელი.. 2013წ. გვ.58–63.

მ. ჯიქია, მ. ლურსმანაშვილი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია - უსაფრთხო და ღირსეული შრომის გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2013წ. #28. თბილისი.

მ. ლურსმანაშვილი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია უსაფრთხო და ღირსეული შრომის გარანტი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. N28.

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების არსი და აქტუალობა. ჟურნ. ,,ეკონომიკა’’. 2010წ. #3-6.