სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების გამოყენების უცნაური გამოცდილება და საქართველო. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #3, გვ. 41-44.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულებისა და განაწილებითი ურთიერთობების სამართლიანობა და აქტუალობა თანამედროვე პირობებში. მოამბე. 2013წ. 18-19, 2013.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულირების არსი. ეკონომიკა. 2010წ. #3-6, 2010.

ე. კავთიძე. შრომის სტმულირების გამოყენების უცხოური გამოცდილება და საქართველო. ახალი ეკონომისტი. 2011წ. #3, 2011.

ე. კავთიძე. შრომის სხვადასხვა სტიმული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში და სამეწარმეო უნარი. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #1, 2012.

ბ. შერაზადიშვილი, გ. იაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2016წ. #3 გვ.219-222.

მ. ქიტოშვილი, კ.რამაზაშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. ჟურნალი ``საქართველოს ნავთობი დ გაზი``. 2009წ. #3, გვ.164-170.

ნ. მექვაბიშვილი, კ.რამაზაშვილი, მ.ქიტოშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი ``ნავთობი და გაზი``. 2009წ. #23, გვ.10.

ე. კავთიძე. შრომისადმი დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ურთიერთობების პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. #6, 2013.

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. შრომისუბან-წყალწმინდის და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია . 2006წ. #2(38) თბილისი .გვ173-177.

ნ. ჯიქია. შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს დაძიების შესახებ. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2015წ. №30.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. 2 (38) (გვ. 173-176).

. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. N2(38) (გვ.173-176).

ი. კვესელავა. შტრიხები მ. სააკაშვილის პორტრეტისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,პოლიტიკა’’, #1-2. 2005წ. .

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. შტრიხულ გამოსახულებათა აღწერა მარტივი ნიშნებისა და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით.. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. ISSN 1512-3979 2010წ.51გვ.

ი. ირემაძე. შტრიხული გამოსახულებების აღწერა მარტივი ნიშნების და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. N1(8), 51-58; .

დ. ფოცხვერაშვილი. შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვის . სტუ კრებული, 2009. წ. .

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების ევროპის ხელნაწერთა მხატვრული გაფორმების ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა შრომები 1 (61). 2006წ. გვ.46-60.

ლ. ლურსმანაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ნ.დოლიძე. შუა საუკუნეების საქართველოს მეფეთა სამოსი. სამეცნიერო ჟურნალო "ხანძთა" ქუთაისი-თბილისი". 2010წ. N3(8). 47-50გვ..