სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. შრომის მწარმოებლურობის ზრდის ეკონომიკური კანონის მოქმედების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. 8. 2010წ. 12 გვ..

თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის მეთოდების შესახებ მეურნეობის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.. სტუ. "შრომები". 2003წ. #4 (450) 45-48.

ნ. კიკნაძე, ნ.აჩილაშვილი, თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის შესახებ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. შრომები №4(450); გვ.57-59.

ლ. პაპავა. შრომის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ენერგია N1 2013 წელი.. 2013წ. გვ.58–63.

მ. ჯიქია, მ. ლურსმანაშვილი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია - უსაფრთხო და ღირსეული შრომის გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2013წ. #28. თბილისი.

მ. ლურსმანაშვილი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია უსაფრთხო და ღირსეული შრომის გარანტი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. N28.

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების არსი და აქტუალობა. ჟურნ. ,,ეკონომიკა’’. 2010წ. #3-6.

შ. ვეშაპიძე, ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების გამოყენების უცნაური გამოცდილება და საქართველო. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #3, გვ. 41-44.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულებისა და განაწილებითი ურთიერთობების სამართლიანობა და აქტუალობა თანამედროვე პირობებში. მოამბე. 2013წ. 18-19, 2013.

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულირების არსი. ეკონომიკა. 2010წ. #3-6, 2010.

ე. კავთიძე. შრომის სტმულირების გამოყენების უცხოური გამოცდილება და საქართველო. ახალი ეკონომისტი. 2011წ. #3, 2011.

ე. კავთიძე. შრომის სხვადასხვა სტიმული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში და სამეწარმეო უნარი. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #1, 2012.

ბ. შერაზადიშვილი, გ. იაშვილი. შრომის შედეგების შეფასების თავისებურებები საჯარო სფეროს ორგანიზაციებში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2016წ. #3 გვ.219-222.

მ. ქიტოშვილი, კ.რამაზაშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. ჟურნალი ``საქართველოს ნავთობი დ გაზი``. 2009წ. #3, გვ.164-170.

ნ. მექვაბიშვილი, კ.რამაზაშვილი, მ.ქიტოშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი ``ნავთობი და გაზი``. 2009წ. #23, გვ.10.

ე. კავთიძე. შრომისადმი დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ურთიერთობების პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. #6, 2013.

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. შრომისუბან-წყალწმინდის და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია . 2006წ. #2(38) თბილისი .გვ173-177.

ნ. ჯიქია. შრომისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოს დაძიების შესახებ. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2015წ. №30.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. 2 (38) (გვ. 173-176).

. შრომისუბანი-წყალწმინდისა და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია. 2006წ. N2(38) (გვ.173-176).