სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. შტრიხულ გამოსახულებათა აღწერა მარტივი ნიშნებისა და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით.. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. ISSN 1512-3979 2010წ.51გვ.

ი. ირემაძე. შტრიხული გამოსახულებების აღწერა მარტივი ნიშნების და მიმართულებების შიფრაციის გამოყენებით . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. N1(8), 51-58; .

დ. ფოცხვერაშვილი. შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვის . სტუ კრებული, 2009. წ. .

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების ევროპის ხელნაწერთა მხატვრული გაფორმების ისტორიიდან. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა შრომები 1 (61). 2006წ. გვ.46-60.

ლ. ლურსმანაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ნ.დოლიძე. შუა საუკუნეების საქართველოს მეფეთა სამოსი. სამეცნიერო ჟურნალო "ხანძთა" ქუთაისი-თბილისი". 2010წ. N3(8). 47-50გვ..

დ. სეხნიაშვილი, შ. ვეშაპიძე. შუამავლები ლოგისტიკაში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. №2, .

თ. მუსელიანი, მთვარელიშვილი გიორგი, ქათამაძე ირმა. შუქდიოდური სანათები და მათი გამოყენება ქუჩის განათებისათვის. ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინირინგი". 2014წ. # 4,გვ.89–91.

ზ. ბარდაჩიძე, ე. გრძელიშვილი. შუქმნათებელი ელემენტების ელექტროოპტიკური მახასიათებლების შესწავლა ქიმიური მეთოდებით. სტუ, შრომები, თბილისი. 2005წ. N1.

ზ. ბოგველიშვილი, ნ.ნიკურაძე. შუქნიშნებით რეგულირება ქუჩების რთულ გადაკვეთებზე. წიგნში: „საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და უსაფრთ-ხოება“. თბილისი, საბჭოთა საქართველო . 1985წ. გვ.24-31.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პერტის ქსელებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 4-6. 2005წ. .

ა. ფრანგიშვილი. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პეტრის ქსელით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. № 4-6, გვ.7.

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #10-12, გვ. 36-39, ISSN 0130-7061.

ო. თედორაძე, ნ.გაბუნია. ფ.აბუსელიძე. ჩაის ბუჩქების საჭრელი მანქანის დინამიური კვლევა. სოფ.მეურ.მეცნიერებათა აკადემის მოამბე. 1998წ. N5; 49-56გვ..

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარის ავტომატიზაცია. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვერდი 135.

ლ. კობახიძე. ჩაის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, . 2016წ. კვების მრეწველობის საწარმოო მოწყობილობების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, .

ე. წვერავა. ჩაის მასის მოძრაობის პროცესის კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N4(39) 2015წელი ISSN1512-3936.

ზ. ლაზარაშვილი, მ. ხაზალია, თ. სამუშია. ჩაის მტვერის ზოგიერთი ფიზიკური თვისებების კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. №3(457) .

ზ. ჯაფარიძე, ლაზარაშვილი ზ, ხაზალია მ, სამუშია თ. ჩაის მტვრის ზოგიერთი ფიზიკური თვისებების კვლევა. . სტუ-ს შრომები. თბილისი. 2005წ. №3(457)გვ. 64-67.

ო. თედორაძე, ი.გაბაიძე. ჩაის რიგთაშორის მინერალური სასუქის შესატანი მცირე მოდების განიანი აგრეგატის ექსპერიმენტული კვლევა . აგრარული უნივერსიტეტის შრომები. 1999წ. აგრარული მეცნიერებების პრობლემები 31-35გვ..

ო. თედორაძე, გ.შხვაცაბაია, რ.ხურცილავა. ჩაის საკრეფი მანქანა სავალი ნაწილის გავლენა რიგთაშორის ნიადაგის სტრუქტურაზე. სსი -ის შრომები. 1975წ. ტ.110. გვ. 11-15.