სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ზ. ბერიკიშვილი, ა. ვარდოსანიძე, ე. მკრტიჩიანი. ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის რობოტული სისტემის მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრა კომპიუტერული ექსპერიმენტების საშუალებით . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #7-9.

ე. წვერავა, თ.მეგრელიძე, რ.გოგალაძე. ჩაის ღნობის პროცესის და საღნობი მანქანის ზოგიერთი პარამეტრების დასაბუთება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "ტრანსპორტი და მანქამათმშენებლობა" . 2016წ. N1(35) 2016 წელი. ISSN 1512-3537.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. ჩაკეტილი კონტურის მქონე ბაგიროვანი საკოჭის გაანგარიშების საკითხები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N2(25)2012.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. ჩაკეტილი ოპტიმალური დისიპატიური მართვის სისტემების სინთეზი სინერგეტიკული თეორიის გამოყენებით.. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. ჟურნალის N2(7) გვ. 50-55.

გ. მურჯიკნელი. ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებელი გამოკვლევა იდეალური მახასიათებლების მქონე დაბალსიხშირეული ფილტრების გათვალისწინებით. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ. 3.

ა. სახვაძე. ჩაკლული სიცოცხლის საზარელი სტატისტიკა (ყოველი მეორე ორსულობა აბორტით მთავრდება) (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #16 (362), გვ. 1, და 13. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

თ. ფალავანდიშვილი, ლ.გვასალია, ბ. ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N 4. გვ. 112-116.

მ.ციცქიშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ც.გოლიაძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა, ლ.ინწკირველი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი, მ.ჩაჩანიძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ბიოქიმიური მეთოდი. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. №1(5),2008 წ. გვ.56-60.

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე მეთოდები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 13.

ზ. გვიშიანი. ჩამდინარე წყლების მყარი ფაზის ჰიდრავლიკური სიმსხოს დაზუსტების საკითხი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერიტეტი", ჰიდროინჟინერია. 2018წ. 1-2(25-26), გვ. 27-35.

ლ. დევაძე, ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. ჩამნაცვლებლის გავლენა სპიროპირანის დიპოლურ მომენტზე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“ მასალები.. 2010წ. გვ.106-108.

ზ. ჭარბაძე, ჯ.ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ქ. დადიანი, ნ.ნიბლაძე. ჩამონადენის კოეფიციენტის ანგარიშის მეთოდიკა წყალმოვარდნების აუზის ნიადაგ-მორფოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. #72, გვ 159-168.

ჯ. ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე და სხვ.. ჩამონადენის კოეფიციენტის ანგარიშის მეთოდიკა წყალშემკრები აუზის ნიადაგ - მორფოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. საქ. ტექნ. უნივერს. წყალთა მეურნ. ინსტ. სამეცნ. შრ. კრებული #72. 2017წ. .

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი. ჩამონადენის მოცულობის გაანგარიშების ახალი მეთოდიკა ჭარბტენიანი ზონის ჰიდროქსელისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

ი. გუჯაბიძე, ზ.ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის პირობებში გვირაბების განივკვეთის ზომების და სამაგრის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11).

მ. ნოზაძე. ჩანადენის სითხის შეუღლების კვანძებისა და ენერგიის ჩამქრობი ჭის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ერთი მიდგომის შესახებ. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

გ. ჩიკოიძე. ჩანაცვლების ლექსიკური პარამეტრები ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება . 2010წ. N1(16) გვ. 70-76.