სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. კუპრეიშვილი, თ. ოდილავაძე, ო. ხარაიშვილი. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარულ ქობში წყლის ენერგეტიკული და მოცულობითო მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXVII, სსაუ, გვ. 199-201.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ნიადაგგრუნტების საინჟინრო-მელიორაციული შეფასების მეთოდიკა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული.. . 2005წ. გვ.87-93.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგების ფერდობებზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელების გამოყენებით. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.7.

გ. დოხნაძე, დ.ლორთქიფანიძე. ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჯინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.გვ. 32-38.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ვახტანგ ბალამწარაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ვეტივერის კვლევა. მეცნიერება,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #10-12, 105-108.

გ. ჩახაია, ვ. ბალამწარაშვილი, გ. გავარდაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ”ვეტივერის” კვლევა. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #9-11. თბილისი, გვ. 109-112.

ზ. ჭარბაძე. ნიადაგის საფარის დეგრადაცია და მისი პროგნოზირების მეთოდები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N63. 2007წ. N 63, გვ. გვ.216- 228.

ვ. ფადიურაშვილი, კოლომიკოვი ს., ამზაიფარაშვილი ზ., ჯოხარიძე ზ.. ნიადაგის ტენმზომი და ტემპერატურის განმსაზღვრავი მიკროპროცესორული მობილური ხელსაწყო. სტუ. 2015წ. .

ვ. სამხარაძე, გ. ჯანელიძე. ნიადაგის წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა-იარაღები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65.

ვ. სამხარაძე, გ. კოკილაშვილი, ვ. ჯანელიძე. ნიდაგის ფერდობზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65.

ა. სონღულაშვილი. ნიკიტა ხრუშჩოვის პოლიტიკური პორტრეტი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 15 გვ.. 2008წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი. ნიკო ნიკო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ. დიპლომატია და სამართალი. 2016წ. N 2, .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ნიკო ნიკოლაძე ლიბერალური ნაციონალიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენელი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2013წ. .

ი. გოგუაძე. ნინოწმინდის #4 ჭაბურღილის ჰორიზონტალურად გადაბურღვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(8), 106-115.

გ. დურგლიშვილი, ი. თავდუმაძე, ბ. ოვვიანი. ნინოწმინდის გაზნავთობიან ბუდობზე # 49 ჭაბურღილის ჰიდროდინამიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2001წ. # 13, 6 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი, შოთა ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

ნ. ნოზაძე. ნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის ახალი ინტერპრეტაციის გეომეტრიული სქემა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. 1(24) ISSSN1512-0333.