სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Sh. Andghuladze, ვ.გაფრინდაშვილი, ნ.ანდღულაძე. Environmental issues during clearing quarry waters Madneuli Mining Concentration Enterprise. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის და საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. 2010წ. ISSN 1512-1127 ტომი14ბ გვ103-109.

T. Tsintsadze, M. Machaidze, V. Beridze, R. Katsarava . Enzyme Catalyzed in Virto. Biodegration Stu-di of Poly (Ester Amide) Used as Matrix for Prep aring “PhagoBioDerm” Wound . Buletion of the Georgian academy of sciences. 2001წ. 163, N3. 566-569 .

რ. ქაცარავა, M.Machaidze, T.Tsintsadze, V.Beridze. Enzyme catalyzed in vitro biodegra-dation study of poly(ester amide) used as a matrix for preparing “PhagoBioDerm” wound covering. Bull.Georgian Acad.Sci., V.163, #3, P.566-569 . 2001წ. .

G. Joxadze, R. Katsarava, T. Kviria, E. Chkhaidze, N. Zavradashvili. Enzyme catalyzed in vitro hydrolysis (biodegradation) study of -amino acid based non-conventional macromolecular substrates. International conf. ”Plant and microbial enzymes: izolation, characterization and biotechnology applications”. 2007წ. Tbilisi,Georgia, July2-5, pp.8-11.

R.Katsarava, T.Kviria, E.Chkhaidze, N.Zavradashvili,. Enzyme catalyzed in vitro hydrolysis (biodegradation) study of -amino acid based non-conventional macromolecular substrates. ”Plant and microbial enzymes: izolation, characterization and biotechnology applications”,Tbilisi,Georgia . 2007წ. pp.8-11.

თ. მებუკე. epikuri prozis ZiriTadi Janrebi. . saenaTmecniero Ziebani . 2006წ. XXIV Linguistic Papers. Tbilisi, 2006. gv.154-163.

ლ. ქადაგიშვილი. eqsperimentebi individualuri da jgufuri gadawyvetilebis miRebis procesis SeswavlisaTvis . mecniereba da teqnika. 1999წ. Tbilisi, mecniereba, # 10-12, Tbilisi, gv. 31-35..

G. Giorgadze, G.Khimshiashvili. Equilibria of Point Charges in Convex Domains. Bull.Georgian Nat. Acad. Sci.. 2015წ. vol. 9, no. 2 .

G. Giorgadze, G.Khimshiashvili. Equilibria of Point Charges on Nested Circles . Bull.Georgian Nat. Acad. Sci. . 2015წ. vol. 9, no. 3.

D. Natroshvili. Equilibrium of a half-space with a spherical cavity. Tr. In-ta Prikl. Mat. Tbilisi. Univ. . 1985წ. 16, 149-154.

Л. Гиоргашвили. Equilibrium of elastic hepitropic micropolar medium containing sphere. Collection of scientific works of A. Pushkin TPI. 1985წ. pp. 40-49.

I. Shekriladze. Equilibrium Translation Model - the Second Approximation. "საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი". 2005წ. ტომი 10ა, გვ. 122-125.

ს. ჩობანიანი, S.Levental, V.Mandrekar. Equivalence of convergence for almost all signs and almost all permutations of a functional series. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2009წ. 174, 2..

გ. სურგულაძე, ქრისტესიაშვილი ხატია. ERP სისტემების დანერგვის პროცესი და მისი პრობლემები. სტუ შრ.კრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N2(13), 104–108 გვ..

O. Shonia, Kaishauri T., Tsomaia N.. ERP-System: Information and System Security. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N2(9), 29-32 .

ი. ჯაგოდნიშვილი. erti zveli xelnaceris kvaldakval. saqartvelos teqnikuri universiteti,jurnali "ganatleba". 2011წ. #3,gv.106-113.

J. Markhulia, O. Kvitsiani, R.Mirianashvili. ESR Investigation of Condition of Cu2+ Ions in Natural Zeolite of Georgia – Clinoptilolite. PIC (Proceedings of the Institute of Cybernetics). 2004წ. VOl.3, N1-2, 2004, p.241-245, ISSN 1512-1372.

I. Kruashvili, Gogsadze I.. Establishment of Stable Form of Self-Scouring Watercourse Cross-Section. Bulletin of the Georgian academy of sciences. 1999წ. V. 160, #3, Tbilisi, pp.505-507.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Estimates of a Stabilization Rate as $t\to\infty$ of Solutions of a System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Rep. Enl. Sess. Sem. of I.Vekua Inst. Appl. Math. 2003წ. V.18, N1-2, p.16-19.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Estimates of a Stabilization Rate as $t\to\infty$ of Solutions of a Nonlinear Integro-Differential Diffusion System. J. Appl. Math. Inform. Mech. 2003წ. V.8, N2, p.1-19.