სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Okrosashvili, M.Chikovani, A. Akhalkatsi, T. Gavasheli end oth.. Magnetometry and NMR Study of Nanosized Cobalt Powders Sinthesized With Electron-Beam Technology. Journal of the Georgian Ceramists´ Association. 2010წ. 2(23), pp. 88-94.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Main Boundary Value Problems of Stationary Oscillation of the Micropolar Thermoelasticity Theory for Domains Bounded by Spherical Surface. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 3, Issue 1, 1-15.

გ. არაბიძე, O.Vezirishvili . Main Problems and Development Outlook for Georgian Energy. Georgian Engineering News. 2001წ. # 3 გვ. 19-20.

G. Arabidze, G.Chitashvili, T.Jishkariani, A.Khetaguri. Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News,N2,Tbilisi,2006. 2006წ. .

გ. არაბიძე, T. Jishkariani, , A. Khetaguri. . Main Prospects for Using Gas and Gas-Steam Turbines plants in power industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, Tbilisi, pp.196-198..

თ. ჯიშკარიანი, Arabidze G.O. , Khetaguri A.G.. Main Prospects For Using Gas-and Gas-steam Turbine Plants in Power Industry of Georgia. Georgian Engineering News. 2006წ. #2, p.196-198.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics)”, ЕСОNОМIСS AND RЕGIОN. February,. 100. Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. . 2016წ. .

G. Nabakhtiani, I.Gioorgadze, K.Gorgadze, Sh.Khizanishvili. Management of Radiation Occupation Exposure in Georgia. Nano Studies. 2015წ. no.11 pp. 155-160.

G. Baghaturia, T. Dumbadze. Managerial Strategies for Georgian-Turkish Economic Relations. Journal of Business IBSU . 2013წ. Volume 2, Issue 2 გვ. 9.

ბ. გოდერძიშვილი. Managment of the financial saving of households. "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2015წ. ISSN. 2345-0355.

O. Gelashvili, I. Chkhetia, Dinesh K.C.. Managments of the Charge of Automobile fuel on Basis Logistical Systems in Conditions of the Motor Transportation Enterprises. Georgian Auto-Road institut, Transaction Tbilisi, . 2007წ. #3, p.138-140.

Z. Bogvelishvili, M.Barbakadze, G.Archvadze, E.Gegeshidze, N.Rusadze. Maritime Transport and Ecology . Georgian Technical University, International Conference "Transport Bridge Europe-Asia",Tbilisi . 2014წ. pp.163-166.

G. Giorgobiani. Markov decision process for the long-term control of hydro station with reservoir. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century. 2012წ. p. 444 - 447.

გ. გიორგობიანი. Markovian Decision Process for one Flow Control Problem. Georgian Engineering News. 2012წ. N 1.

მ. მესხია. masalebi, kvipros-saqarTvelos urTierTobis istoriidan XVIII s-Si. gamomc.: ''nekeri'', saiubileo krebuli miZRvnili SoTa mesxias 90 wlisTavisadmi. 2006წ. 307-337.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, B.Bulia, N.Maisuradze, A.Kandelaki. Mass Transport Peculiarities in Alumina Scale. Bulletin of Georgian AS, 169,№2. 2004წ. .

ნ. მაისურაძე, Mikadze O., Bulia B., Maisuradze N., Kandelaki A.. MASS TRANSPORT PECULIARITIES IN ALUMINA SCALE.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2004წ. 169, 2, 2004, pp.309-311.

რ. თაბუკაშვილი. Massenkommunikation und Kommunikationsform „Betextungen“ im öffentlichen Raum. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 4(24) 2014.

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. maTematikuri modelebi da algoriTmebi. stu samec. Sromebi #1, Tbilisi. Georgian Technical University, Transactions, #3 (414), Tbilisi, 1997. 1997წ. 8გვ.

გ. გავარდაშვილი, Iamze kasaburi. Mathematical Model of Landsli-de Flow Motion.. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2000წ. T.161, #1, 88 - 89 p. .