სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი ლ. სადაღაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკა და აღრიცხვის საკითხები. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2014წ. №1, გვ. 47-51.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსი, გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი. 2000წ. #37, გვ.3-26.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამოვლენის ფორმები . ჟ. ბანკი. 2002წ. #6,გვ.37-44 .

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამომწვევი მიზეზების ანალიზი . ჟ. ბანკი. 2004წ. 2004, #1-2, გვ.53-62.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბები და შედეგები . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2003წ. #2, gv.26-32,(3);.

რ. ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასების მეთოდები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული (ეკონომიკის სერია), . 2004წ. 2004, #27, გვ.200-206.

რ. ოთინაშვილი, დათაშვილი ვახტანგ. ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფუნქციონირების ტენდენციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. # 4, გვ.69-78; .

ვ. დათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფუნქციონირების ტენდეციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. N4 გვ. 69.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., სესაძე ვ. . ჩუას წრედში ძაბვის ცვლილების დინამიკის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები #2(7). -197-200 გვ. .

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., სესაძე ვ.. ჩუას წრედში ძაბვის ცვლილების დინამიკის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების შრომები . 2009წ. #2(7). -197-200 გვ..

ე. ნინუა. ჩუქების ზოგიერთი თავისებურებები უძველესი დროიდან დღემდე. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სეუ და მეცნიერება’’. 2016წ. #4(4) გვ 428-436.თბილისი.

მ. კახიანი, თ.თევზაძე. ჩქაროსნული სარკინიგზი ტრანსპორტის სამუხრიჭო მოწყობილობების ექსპლუატაციის გაუმჯობესების საკითხები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. № 1(13), გვ. 199-206. .

პ. ქენქაძე, გ.ცერცვაძე, ა.ლაბაძე, შ.ლორია.. ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვების განვითარების ზოგიერთი საკითხისადმი. თბილისი, სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №¹5(11), 2010,-გვ.55-58..

პ. ქენქაძე, გ. დოდელია.. ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ეტაპზე.. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ISSN 0130-7061. 2004წ. № 4-6, გვ. 33-35, თბილისი, 2004 წ..

რ. ბიწაძე, ს. ბიწაძე, თ. კოკაია. ცალკალთა ჰიპერბოლოიდის ღეროვანი მოდელის მოძრაობის შესახებ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2017წ. №1 (38), 267-271..

ჯ. ჩოგოვაძე, ა.ყუბანეიშვილი. ცალკალთა ჰუპერბოლოიდური ზედაპირიანი ახალი კონსტრუქციული ფორმა. "ენერგია" #4, 2002წ.. 0წ. .

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი. 1995წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ცალცალკე მომჩივანი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2016წ. N 8, გვ. 10.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ცეზარის, ვიჯინერისა და ვერნამის მეთოდების უნივერსალური მოდელის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

ბ. ცხადაძე. ცეკვა _ ქართული სულის ნათელი. წიგნში: ქართული ცეკვის სადიდებელი (,,გამოჩენილი ადამიანები ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის შესახებ’’), შეადგინა რ. ჭანიშვილმა,. 2007წ. გვ. 140..