სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სახვაძე. ჩაკლული სიცოცხლის საზარელი სტატისტიკა (ყოველი მეორე ორსულობა აბორტით მთავრდება) (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #16 (362), გვ. 1, და 13. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

თ. ფალავანდიშვილი, ლ.გვასალია, ბ. ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N 4. გვ. 112-116.

მ.ციცქიშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ც.გოლიაძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა, ლ.ინწკირველი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი, მ.ჩაჩანიძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ბიოქიმიური მეთოდი. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. №1(5),2008 წ. გვ.56-60.

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე მეთოდები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 13.

ზ. გვიშიანი. ჩამდინარე წყლების მყარი ფაზის ჰიდრავლიკური სიმსხოს დაზუსტების საკითხი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერიტეტი", ჰიდროინჟინერია. 2018წ. 1-2(25-26), გვ. 27-35.

ლ. დევაძე, ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. ჩამნაცვლებლის გავლენა სპიროპირანის დიპოლურ მომენტზე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“ მასალები.. 2010წ. გვ.106-108.

ზ. ჭარბაძე, ჯ.ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ქ. დადიანი, ნ.ნიბლაძე. ჩამონადენის კოეფიციენტის ანგარიშის მეთოდიკა წყალმოვარდნების აუზის ნიადაგ-მორფოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2017წ. #72, გვ 159-168.

ჯ. ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე და სხვ.. ჩამონადენის კოეფიციენტის ანგარიშის მეთოდიკა წყალშემკრები აუზის ნიადაგ - მორფოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. საქ. ტექნ. უნივერს. წყალთა მეურნ. ინსტ. სამეცნ. შრ. კრებული #72. 2017წ. .

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი. ჩამონადენის მოცულობის გაანგარიშების ახალი მეთოდიკა ჭარბტენიანი ზონის ჰიდროქსელისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტისშრომები "ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები", ტომი 116. 2009წ. .

ი. გუჯაბიძე, ზ.ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის პირობებში გვირაბების განივკვეთის ზომების და სამაგრის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11).

მ. ნოზაძე. ჩანადენის სითხის შეუღლების კვანძებისა და ენერგიის ჩამქრობი ჭის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ერთი მიდგომის შესახებ. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

გ. ჩიკოიძე. ჩანაცვლების ლექსიკური პარამეტრები ქართულში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება . 2010წ. N1(16) გვ. 70-76.

თ. კვაჭაძე, ბ. გვასალია. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2015წ. #3 (497), თბილისი, გვ. 93-101.

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. ჯანყარაშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2015წ. #3(497), თბილისი.

მ. კუბლაშვილი, ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. კვაჭაძე, ი. მექვაბიშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ. 10.

გ. დანელია. ჩასაფრებიდან მცელავი ცეცხლის წარმოების ფუნქციური მოდელი და გრაფიკული ანალიზი. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2006წ. #2; გვ. (108-114).

ქ. ბაციკაძე, თ.ხოშტარია, ვ.ანანიაშვილი. ჩაუნაცვლებელი IH-a- თიოპირონო [4,5-e]- და 1,2-დიოქსო-1,2-დიჰიდრო-a- თიოპირონო[4,5-e]- ინდოლის სინთეზი. Georgian Chemical Journal. 2003წ. , vol.3, #4.