სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კვაჭაძე, ბ. გვასალია. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2015წ. #3 (497), თბილისი, გვ. 93-101.

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. ჯანყარაშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2015წ. #3(497), თბილისი.

მ. კუბლაშვილი, ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. კვაჭაძე, ი. მექვაბიშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ. 10.

გ. დანელია. ჩასაფრებიდან მცელავი ცეცხლის წარმოების ფუნქციური მოდელი და გრაფიკული ანალიზი. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2006წ. #2; გვ. (108-114).

ქ. ბაციკაძე, თ.ხოშტარია, ვ.ანანიაშვილი. ჩაუნაცვლებელი IH-a- თიოპირონო [4,5-e]- და 1,2-დიოქსო-1,2-დიჰიდრო-a- თიოპირონო[4,5-e]- ინდოლის სინთეზი. Georgian Chemical Journal. 2003წ. , vol.3, #4.

ნ. ბეგლარაშვილი. ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბის ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. #2, გვ.212-214, ISSN 1512-0686.

. ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბის ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტომი 7, #2. გვ.212-214.ISSN 1512-0686.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის გაზრდის ახალი მეთოდების კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“. 2016წ. 1 (21). თბილისი, გვ. 242-247.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, მ. ბოქოლიშვილი. ჩაწყობილა ბაიას (Ficaria L.) ფარმაკოგნოსტური დახასიათება.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2014წ. ტ.14 #1. გვ.206-211.

გ. ლუტიძე. ჩაჯდომადი თიხოვანი გრუნტების თერმული გამაგრების ახალი მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. N7-9 გვ. 79-82.

ლ. შანქიშვილი. ჩებიშევ-ერმიტის უტოლობების ანალოგები სინქრონული ფუნქციის შემთხვევაში და მათი გამოყენება. სტუ. ჟურნალი "განათლება". 2012წ. №3(5), 285-287.

ზ. ხასაია. ჩემი საყვარელი საქმიანობა... ცხოვრებაა!. ჩვენი მწერლობა. 2014წ. №10 (218), გვ. 6-13.

თ. მათითაიშვილი. ჩემო პატარა მეგობრებო. „ქიმიის უწყებანი“ . 2013წ. E-ISSN 2233-3452 ტომი: 1, ნომერი: 1, გვ. 57.

ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. ჩეჩის პროცესის კვლევა ქუდებიან საჩეჩ მანქანაზე. ჟურნალი ”საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე”, ქიმიის სერია, რუბრიკა ”მსუბუქი მრეწველობა”. 2008წ. N 2,(ტომი 34), გვ.232-239, ISSN 0132-6074.

ი. ოსაძე. ჩეხოსლოვაკიის საკითხი ნაცისტური გერმანიის პოლიტიკაში და ჩეხური კოლაბორაციონიზმი. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. № 6 (36), გვ.104-111.

რ. მიშველაძე. ჩვენ გულში ჩავიხედოთ, . ,,მწერლის გაზეთი’’, #5, . 2010წ. .

ლ. ჩიქავა. ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი.. ჟურნალი ”მაკრო-მიკრო ეკონომიკა”. 2001წ. 14 გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. ჩვენი პოლიტიკის ზოგიერთი მომენტის შესახებ. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1992წ. # 44 (317).

ჰ. კუპრაშვილი. ჩვენი პოლიტიკის ზოგიერთი მომენტის შესახებ (კრებული). სამხედრო კარტოგრაფიული ფაბრიკა. 1997წ. თბილისი, 1997, 152 გვ..

პ. ლემონჯავა. ჩვენი უცხოელი მეგობარები(პროფესორი რობერტ რაუფი, პოეტი,მოცურავე). საქართველოს რესპუბლიკა. 2004წ. .