სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყიფიანი. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 63-65.

დ. დანელია. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციანურ განტოლებებში.. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურცკაია, ტ. კვირიკაშვილი. ცილინდრული გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.

ჯ. ნიჟარაძე, თ, ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისთვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

ბ. გვასალია, ნ. ჯიბლაძე, რ. ხუროძე. ცილინდრული ზამბარის ოპტიმალური წონის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი #1(22), გვ. 126-131. 2006წ. #1(22), gv. 126-131.

დ. სიხარულიძე. ცილინდრული კონტეინერების ოპტიმალური ზომების და ნედლელზე შეზღუდვების დროს პროდუქციის ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. N18.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე, ნ.გულუა. ცილინდრული პანელის ელექტროდრეკადი წონასწორობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი 2017 თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. №3.

დ. ჯანყარაშვილი, ი. კაკუტაშვილი. ცინასცარდაძაბული ჰიპარის ფორმის ვანტური სისტემის ზიდვის უნარის განსაზღვრა წრფივი გამტკიცების თვისებების მქონე მასალის პლასტიკურობის გათვალისწინებით.. საქ. მაცნიერებათა აკადემია, გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათა მშენებლობისა და მართვის პროცესების გამოყენება. მოხსენებათა კრებული. თბილისი. 1990წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონთოგენოზში. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2008წ. №22, გვ. 190-191.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ბ. ბაღათურია, მ. ორმოცაძე. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონთოგენოზში. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2008წ. №22, გვ. 190-191.

მ. ორმოცაძე, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ბაღათურია ბექა, კოტორაშვილი ლია. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონტოგენოზში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22, გვ. 19-191.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, ორმოცაძ მედეა, ბაღათურია ბექა. ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ოტოგენეზმში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22, გვ. 190.

ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 114, გვ. 126-132.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 114, გვ.126-132, ISSN 1512-0902.

კ. ფხაკაძე. ცისფერი მთები ანუ, იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილეს მიზნობრივი პროგრამა ამ მიზნობრივი პროგრამის უნახავად!. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 112-176.

გ. ბერუაშვილი. ციტრუსების შენახვის მეთოდის შერჩევა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 235-238 გვ..