სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე. ცემენტის ხსნარის ადგეზიის ძალის გაზრდა და მისგან შექმნილი ცემენტის ქვის შეჭიდების გაუმჯობესება საკონტაქტო ზედაპირებთან ჭაბურღილის დაცემენტებისას. სამთო ჟურნალი . 2013წ. #1(30).

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი, ხაბეიშვილი მ. ცემენტის ხსნარისგან დამზადებული ქვების ნიმუშების გაჭიმვა-კუმშვაზე გამოცდა და ჰიდროსტატიკური წნეხვით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2013წ. №2(66).

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. ცემენტის ჰიდრატაციის კვლევა და მისი გავლენა ბეტონის სიმტკიცეზე. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ N 1 (65) თბილისი 2013 წელი.. 2013წ. N 1 (65) თბილისი 2013 წელი..

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. ცემენტის ჰიდრატაციის კვლე–ვა და მისი გავლენა ბეტონის სიმტკიცეზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N1(65), თბილისი, 2013. 2013წ. .

ი. ქვარაია, ი. ჩიტიძე. ცემენტ–ბურბუშელიანი მოუხსნადი ყალიბის მსგავსი ყალიბების წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #1(40).

ჯ.კანკაძე, მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოების ისტორია და არსი. საავტომობილ- საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული.. 2007წ. 1512-1003. #3. გვ. 252-254..

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.ზუბიაშვილი, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.252-254.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. გვ. 252-254. 1512-1003.

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსიობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N3(42)2016 გვ.78-85.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. ცენტრირებული სვეტური იარაღის გამოყენება კერნის გამოსავლის გადიდებისათვის საძიებო ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 68–71.

ტ. გავრილენკო. ცერიუმის კონცენტრაციული რიგი მინებში ფოტო- და კათოდოლუმინესცენციურ აღზნებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. ბალახაშვილი, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა~ . 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..

თ. ესაძე. ცეცხლმედეგი შემკვრელის მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 0წ. N3(461) თბილისი 2006წ.

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა N3, 1998, თბილისი. 1998წ. .

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - შავი ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლის და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა, რადიაციული ეკოლოგიის პოპულარიზება.. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი N1 /სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამა/ , თბილისი, 2003 წ., გვ. 53-62. 2003წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სალი შენადნობის სპირალური ბურღის საბურბუშელე ღარების ფორმირების თავისებურებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3(15) გვ133-140.

ნ. ბოლქვაძე, მ.საჩკოვი, გ.ცინცაძე, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადების ქართული წესი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6; 2; გვ. 235-237.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადემის ქართული წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №2, გვ. 235-237. 2006წ. ტ.6, №2, გვ. 235-237.

ზ. ჭარბაძე. ცვეთის საწინააღმდეგო ეფექტიანი ღონისძიება მოპირკეთებულ არხებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2004წ. 7-9, თბილისი, გვ. 71-76..