სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. ცალცალკე მომჩივანი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2016წ. N 8, გვ. 10.

გ. კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ცეზარის, ვიჯინერისა და ვერნამის მეთოდების უნივერსალური მოდელის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო ჟურნალი, . 2017წ. .

ბ. ცხადაძე. ცეკვა _ ქართული სულის ნათელი. წიგნში: ქართული ცეკვის სადიდებელი (,,გამოჩენილი ადამიანები ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის შესახებ’’), შეადგინა რ. ჭანიშვილმა,. 2007წ. გვ. 140..

ბ. ცხადაძე. ცეკვისა და ცეკვა ქორეოტერმინის წარმოშობისათვის. ,,სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი’’. 2008წ. 21 (39), გვ. 77-87.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ცელულოზას,გლუკოზას და ბიოეთანოლის მიღება სოფლის მეურნეობის ნარჩენებიდან. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2015წ. ტომი 17; N1 (33) გვ.4.

ა. ნადირაძე, გ. ბუტიკაშვილი. ცემენტბეტონის ფენილიანი საავტომობილო გზების მშე–ნებლობა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(63), თბილისი, 2012. 2012წ. .

ნ. მაჭავარიანი. ცემენტი დუღაბისგან დამზადებული ნიმუშების სიმტკიცეზე გამოცდის შედეგების დამუშავება და ანალიზი. სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური რეფერირებული ''სამთო ჟურნალი". 2012წ. 2(29).

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, გიგაური სოფიო. ცემენტის დუღაბისაგან დამზადებული ნიმუშების სიმტკიცეზე გამოცდის შედეგების დამუშავება და ანალიზი. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი ''სამთო ჟურნალი". 2012წ. 2(29).

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ცემენტის ეკონომია ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგიაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ნ. რაზმაძე. ცემენტის ეკონომია ბეტონის და რკინაბეტონის წარმოებაში მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენებით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2001წ. #1-3, 61-64 გვ..

ო. კიღურაძე, პ.გოგოლაძე; ს.ბარამიძე; დ.კიღურაძე. ცემენტის კლინკერის წარმოებაში მაღალტემპერატურული ნამუშევარი აირების მილსადენების თბოიზოლაცია. ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~. 2007წ. #7-9,2007.

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი, ი. ხერგიანი. ცემენტის მინერალოგიური შედგენილობის გავლენა დუღაბის სიმტკიცეზე და დეფორმაციულობაზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-3936, №2(5), გვ. 101–109.

ა. საყვარელიძე. ცემენტის ფუძიანი კომპოზიტების ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის კავშირის გამოსახულებების დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2015წ. #4(39), 132–137გვ.

ნ. ბეგლარაშვილი. ცემენტის ქარხნებიდან ემიტირებული სათბურის აირების რაოდენობრივი შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეროლოგიის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. ტ. 120I, SSN 1512-0902, გვ.82-85.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ცემენტის ქვის შეჭიდების გაუმჯობესება საკონტაქტო ზედაპირთან ჭაბურღილის დაცემენტებისას. სტუ–ს შრომები. 2011წ. #2(480), გვ. 4.

ბ.ბერიტაშვილი, ნ.ბუაჩიძე. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, N 3, გვ. 321-323, თბილისი.

ბ.ბერიტაშვილი, ლ.ინწკირველი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, # 3, გვ. 321-323, თბილისი.

ბერიტაშვილი ბაკური, ინწკირველი ლიანა, ბუაჩიძე ნუგზარი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები (კასპის ქარხნის მაგალითზე).. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #3, გვ.321-323..

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები კასპის ცემენტის ქარხნის მაგალითზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #3, ISSN 1512-0686, გვ.321-323.

ნ. ბუაჩიძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ბ.ბერიტაშვილი ლ.ინწკირველი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები კასპის ცემენტის ქარხნის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, #3.