სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.ზუბიაშვილი, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.252-254.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. გვ. 252-254. 1512-1003.

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსიობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N3(42)2016 გვ.78-85.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. ცენტრირებული სვეტური იარაღის გამოყენება კერნის გამოსავლის გადიდებისათვის საძიებო ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 68–71.

ტ. გავრილენკო. ცერიუმის კონცენტრაციული რიგი მინებში ფოტო- და კათოდოლუმინესცენციურ აღზნებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. ბალახაშვილი, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა~ . 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..

თ. ესაძე. ცეცხლმედეგი შემკვრელის მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 0წ. N3(461) თბილისი 2006წ.

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა N3, 1998, თბილისი. 1998წ. .

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - შავი ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლის და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა, რადიაციული ეკოლოგიის პოპულარიზება.. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი N1 /სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამა/ , თბილისი, 2003 წ., გვ. 53-62. 2003წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სალი შენადნობის სპირალური ბურღის საბურბუშელე ღარების ფორმირების თავისებურებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3(15) გვ133-140.

ნ. ბოლქვაძე, მ.საჩკოვი, გ.ცინცაძე, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადების ქართული წესი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6; 2; გვ. 235-237.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადემის ქართული წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №2, გვ. 235-237. 2006წ. ტ.6, №2, გვ. 235-237.

ზ. ჭარბაძე. ცვეთის საწინააღმდეგო ეფექტიანი ღონისძიება მოპირკეთებულ არხებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2004წ. 7-9, თბილისი, გვ. 71-76..

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვლადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანური გადაცემების კლასიფიკაცია. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №5(416), გვ.72-77..

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ. 72-79, .

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 150-153, .

ო.ნათიშვილი ვ. თევზაძე ზ.ჭარბაძე ნ. ნიბლაძე. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68. 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 153-157.

ა. ბუქსიანიძე. ცვლადკოეფიციენტებიანი ნებისმიერი წრფივი დიფერენციალური ოპერატორის იტერაციული ალგორითმი. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, შანშიაშვილი ბ.. ცვლადპარამეტრებიანი წრფივი დინამიკური სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცია და მოდელის დადასტურება.. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. -№12, . 2008წ. .