სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ.ბერიტაშვილი, ლ.ინწკირველი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN 1512-0686. 2011წ. ტ.11, # 3, გვ. 321-323, თბილისი.

ბერიტაშვილი ბაკური, ინწკირველი ლიანა, ბუაჩიძე ნუგზარი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები (კასპის ქარხნის მაგალითზე).. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #3, გვ.321-323..

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები კასპის ცემენტის ქარხნის მაგალითზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #3, ISSN 1512-0686, გვ.321-323.

ნ. ბუაჩიძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ბ.ბერიტაშვილი ლ.ინწკირველი. ცემენტის წარმოების გარემოსდაცვითი პრობლემები კასპის ცემენტის ქარხნის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.11, #3.

ი. სულაძე, თ.გაბადაძე. ცემენტის ხარისხის გაუმჯობესება ანჰიდრიტის დამატებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №4,.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ცემენტის ხარისხის გაუმჯობესება ანჰიდრიტის დამატებით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11(4).

ა. ნადირაძე, ლ.ჩალაძე. ცემენტის ხარჯის ეკონომია ბეტონისა და რკინაბეტონის წარმოებაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. # 3(48) ISSN 1512-0120.

გ. ვარშალომიძე, გ. ხეცურიანი, მ. სურამელაშვილი, ა. ჭიჭინაძე. ცემენტის ხსნარების კომბინირებული დამუშავება ჩაის ნარჩენების და კალმატრონის წყლიანი ექსტრაქტით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 62–67.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე. ცემენტის ხსნარის ადგეზიის ძალის გაზრდა და მისგან შექმნილი ცემენტის ქვის შეჭიდების გაუმჯობესება საკონტაქტო ზედაპირებთან ჭაბურღილის დაცემენტებისას. სამთო ჟურნალი . 2013წ. #1(30).

ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი, ხაბეიშვილი მ. ცემენტის ხსნარისგან დამზადებული ქვების ნიმუშების გაჭიმვა-კუმშვაზე გამოცდა და ჰიდროსტატიკური წნეხვით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2013წ. №2(66).

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. ცემენტის ჰიდრატაციის კვლევა და მისი გავლენა ბეტონის სიმტკიცეზე. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ N 1 (65) თბილისი 2013 წელი.. 2013წ. N 1 (65) თბილისი 2013 წელი..

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. ცემენტის ჰიდრატაციის კვლე–ვა და მისი გავლენა ბეტონის სიმტკიცეზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N1(65), თბილისი, 2013. 2013წ. .

ი. ქვარაია, ი. ჩიტიძე. ცემენტ–ბურბუშელიანი მოუხსნადი ყალიბის მსგავსი ყალიბების წარმოების შესაძლებლობა საქართველოში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #1(40).

ჯ.კანკაძე, მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოების ისტორია და არსი. საავტომობილ- საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული.. 2007წ. 1512-1003. #3. გვ. 252-254..

ჯ. კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.ზუბიაშვილი, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.252-254.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. გვ. 252-254. 1512-1003.

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსიობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N3(42)2016 გვ.78-85.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. ცენტრირებული სვეტური იარაღის გამოყენება კერნის გამოსავლის გადიდებისათვის საძიებო ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 68–71.

ტ. გავრილენკო. ცერიუმის კონცენტრაციული რიგი მინებში ფოტო- და კათოდოლუმინესცენციურ აღზნებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. ბალახაშვილი, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..