სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, ნეფარიძე ნინო. ცეცხლგამძლე კომპოზიტის მიღება დოლომიტ-სერპენტინიტური კლინკერის ბაზაზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა~ . 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.12-16..

თ. ესაძე. ცეცხლმედეგი შემკვრელის მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 0წ. N3(461) თბილისი 2006წ.

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო-პოპულარულ გამოცემათა სერიის ბროშურა N3, 1998, თბილისი. 1998წ. .

ს. ფაღავა. ცვალებადი ბედის ზღვა - შავი ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლის და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა, რადიაციული ეკოლოგიის პოპულარიზება.. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი N1 /სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამა/ , თბილისი, 2003 წ., გვ. 53-62. 2003წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სალი შენადნობის სპირალური ბურღის საბურბუშელე ღარების ფორმირების თავისებურებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3(15) გვ133-140.

ნ. ბოლქვაძე, მ.საჩკოვი, გ.ცინცაძე, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადების ქართული წესი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6; 2; გვ. 235-237.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ნ.მაისურაძე. ცვარა და მისი დამზადემის ქართული წესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №2, გვ. 235-237. 2006წ. ტ.6, №2, გვ. 235-237.

ზ. ჭარბაძე. ცვეთის საწინააღმდეგო ეფექტიანი ღონისძიება მოპირკეთებულ არხებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2004წ. 7-9, თბილისი, გვ. 71-76..

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვლადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანური გადაცემების კლასიფიკაცია. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №5(416), გვ.72-77..

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ. 72-79, .

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 150-153, .

ო.ნათიშვილი ვ. თევზაძე ზ.ჭარბაძე ნ. ნიბლაძე. ცვლადი ხარჯის მქონე ჰიპერკონცენტრირებული ნატანდატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68. 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N68, გვ. 153-157.

ა. ბუქსიანიძე. ცვლადკოეფიციენტებიანი ნებისმიერი წრფივი დიფერენციალური ოპერატორის იტერაციული ალგორითმი. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. .

მ. სალუქვაძე, შანშიაშვილი ბ.. ცვლადპარამეტრებიანი წრფივი დინამიკური სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცია და მოდელის დადასტურება.. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. -№12, . 2008წ. .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, გ.თუმანიშვილი. ცვლადსიჩქარიანი სარევი მოწყობილობა. სტუ-ს შრომები, თბილისი.. 1997წ. №2(413), გვ.94-98..

ვ. სონღულაშვილი. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის სამართლებრივ ურთიერთობაში (XII საუკუნის II ნახევარი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #27.

მ. ცინცაძე, ა.მამულაშვილი თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუკტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12 N2. გვ.144-148.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. ტ.12, N2. გვ.144-148.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ. ცინცაძე. ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. თბილისი. ტ. 12, №2.

ლ. გვასალია, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშა¬ობი-სთვის საჭირო პირო-ბების შექმნა და პლა-ტინის დანაკარგების შემცირება სინთეზის სტადიაზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი, №2. 2015წ. №2, 125-127.