სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. ცივი ომი ცივი გონებით. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2010წ. N21, გვ. 177-179.

ა. ბურდულაძე, მ. შიშინაშვილი, ტ. ბაკურაძე. ცივი რეგენერაციის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს საგზაო მეურნეობაში. შრომები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ISSN 1512-0996. 2009წ. #4(474), თბილისი, საქართველო, გვ.110-113.

ი. კალანდია. ცივილიზაცია და კულტურა გლობალიზაციის პირობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, №1(9), საავიაციო ინსტიტუტის, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პროცესში. მაცნე . 2007წ. №1, 45-57გვ.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ცივილიზაციის, კულტურის და ღირებულების ცნებათა მიმართება. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #1.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ნ. ღონღაძე, ც. ბერძენიშვილი. ციკლოჰექსალის კატალიზური დეჰიდრატაცია გუმბრინის თანაობისას . სამეცნ.-ტექნ. ინფორმაციისა და პროპაგანდის ინსტიტუტი ქიმ. მრეწველობა . 1969წ. .

ფ. ვერულაშვილი. ცილინდრულ გარსში გეომეტრიულად არაწრფივი ტალღური პროცესი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2008წ. N-3 312-317; 1512-1003.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. ცილინდრულბადიანი მახარისხებელი მანქანების გაანგარიშების მეთოდიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 4 (466). გვ. 9–13.

თ. ყიფიანი. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 63-65.

დ. დანელია. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციანურ განტოლებებში.. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურცკაია, ტ. კვირიკაშვილი. ცილინდრული გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.

ჯ. ნიჟარაძე, თ, ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისთვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

ბ. გვასალია, ნ. ჯიბლაძე, რ. ხუროძე. ცილინდრული ზამბარის ოპტიმალური წონის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი #1(22), გვ. 126-131. 2006წ. #1(22), gv. 126-131.

დ. სიხარულიძე. ცილინდრული კონტეინერების ოპტიმალური ზომების და ნედლელზე შეზღუდვების დროს პროდუქციის ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. N18.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე, ნ.გულუა. ცილინდრული პანელის ელექტროდრეკადი წონასწორობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი 2017 თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2017წ. №3.

დ. ჯანყარაშვილი, ი. კაკუტაშვილი. ცინასცარდაძაბული ჰიპარის ფორმის ვანტური სისტემის ზიდვის უნარის განსაზღვრა წრფივი გამტკიცების თვისებების მქონე მასალის პლასტიკურობის გათვალისწინებით.. საქ. მაცნიერებათა აკადემია, გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათა მშენებლობისა და მართვის პროცესების გამოყენება. მოხსენებათა კრებული. თბილისი. 1990წ. .