სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2010წ. ტ. 114, გვ. 126-132.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ი. ჩოგოვაძე. ცირკულაციური პროცესების დინამიკის თავისებურებები საქართველოში ამინდის ექსტრემალური პირობების განვითარების დროს. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 114, გვ.126-132, ISSN 1512-0902.

კ. ფხაკაძე. ცისფერი მთები ანუ, იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილეს მიზნობრივი პროგრამა ამ მიზნობრივი პროგრამის უნახავად!. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 112-176.

გ. ბერუაშვილი. ციტრუსების შენახვის მეთოდის შერჩევა. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 235-238 გვ..

ლ. ქუთათელაძე. ციტრუსის ნაყენების მიღების უნარჩენო ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. ციტრუსოვანი კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები . საქართველოს ნაციონალური ატლასი. 2009წ. (ელ.ვერსია).

რ. აბულაძე. ციფროვიზაციის პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. ეკონომიკა“. #9-10, (186-187) . 2013. გვ. 45-56.

ა. ბენაშვილი. ციფრულ სქემებში ლოგიკური სიგნალის ფუნქციური შესაძლებლობის შესახებ. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2003წ. #1(15), გვ. 44-46 .

რ. აბულაძე, მ. ვეშაგური. ციფრული ევოლუცია ფინანსურ სექტორში: ფინთექი. . ჟურნალი 'ეკონომიკა და ბიზნესი" . 2016წ. ტომი, IX #2. 2016 გვ. 161-167 .

რ. აბულაძე, ზოია კაკულაშვილი. ციფრული ვალუტის მსოფლიოს ბაზარი: საფინანსო ტექნოლოგიური რევოლუცია. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "მოამბე". . 2016წ. გამომცემლობა "მერიდიანი" #24, 2016. გვ.14-21 .

ნ. ჯიბლაძე, პ.ჯოხაძე. ციფრული პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური რეგულატორი არამკაფიო ლოგიკით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2005წ. 9, გვ.40-44.

მ. წიკლაური, ზვიად ღურწკაია, ირინე გოცირიძე. ციფრული სტეთოსკოპის დამუშავება მობილური ტელემედიცინის სადგურისათვის;. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". . 2016წ. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N32. 167-171; 5 გვ..

დ. კაპანაძე. ციფრული სქემების მაკონტროლებელი ტესტების სინთეზის ევრისტიკული ალგორითმი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. N7-9, თბილისი, გვ.18-20.

მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . 2010წ. .

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტი – კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალება და მისი ფუნქციები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #1. [გვ. 62-69].

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის მარკერები.. სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #2. [გვ. 73-76].

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის პოზიცია კომუნიკაციურ მოდელში.. სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent” #3. 2009. 2009წ. .

ნ. მათიაშვილი, ჯ. კეკელია, რ. თოლორდავა.. ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების კარტომეტრიული სიზუსტის საკითხისათვის.. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი,"უნივერსალი". 2005წ. გვ. 5-12..

ნ. მათიაშვილი. ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების კარტომეტრიული სიზუსტის საკითხისათვის.. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი,"უნივერსალი". 2005წ. გვ. 5-12..

ნ. კუპატაძე. ციცაბო ქანობიან დაღმართზე სატვირთო მატარებლების დამუხრუჭების სითბური რეჟიმის გამოკვლევა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №1(24) გვ.41-46.