სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. ცოცხალი ორგანიზმი რო-გორც ერთიანი ფუნქ¬ცი¬ური სისტემა და მისი ფუნქ¬ციო¬-ნირების რხევითი ხასიათი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 62-68.

დ. ფურცხვანიძე, თ. ოკუჯავა, ე. მელიქიშვილი, თ. თათარაშვილი.. ცხელი მილების სიგრძის გაზომვა ავტომატდგანზე. სსსრ მეცნ.აკად.მართვისსისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1977წ. 16,ტ. 2 1977 წ. გვ 26 – 30.

მ. ქუთათელაძე. ცხენის კულტი და მისი სიმბოლიკა მითრაიზმში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2011წ. XIV, გვ. 198-205, ISBN 978-9941-437-03-8.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე ლ. ბერულავა ნ. ჩიხორია ც. სოხაძე. ცხვირით სუნთქვის მოშლის გავლენა გულის მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის განვითარებაზე. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა”, XXI, #3, თბ., 2006. 2006წ. 66-67.

ვ. ღვლიღვაშვილი. ცხვრის გადასარეკ მარშრუტ-ზე მცირე ნფრასტრუქტურის მშენებლობის საოპერაციო -ტექნიკურ - ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თბილისი. 2013წ. 105 გვ..

მ. ოქროსაშვილი, ა. დგებუაძე, ბ. გოდიბაძე, ა. ფეიქრიშვილი, ა. გორდეზიანი. ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ–ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2013წ. #2 (488), გვ.60-64..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო, გუგულაშვილი ლევანი. ცხობილზე კრემის წამსმელი გორგოლაჭის ოპტიმალური დიამეტრის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. № 3 (481). გვ. 79-83.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. ცხობილის დამჭრელი ახალი მექანიზმი. სტუ.ს შრომები 2013 წელი N1(487). 2013წ. გვ.84–88.

გ. დვალი, კობახიძე მაია, კაიშაური გულნაზი, ლომთაძე ნაილი. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N2 (296) თბილისი 2015.

მ. კობახიძე, გ. დვალი, გ.კაიშაური, ნ. ლომთაძე. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (496). გვ. 167-172.

ო. თედორაძე, ვ. მირუაშვილი. ცხოველთა კომბინირებული საკვების დამზადების ახალი ტექნოლოგია. გამომცემლობა "ჯიაისი". 2003წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 19გვ..

ი. სარჯველაძე. ცხოველთა საძოვრული შენახვის პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #2(22), თებერვალი. 2013 წ .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. ცხოველის ზოგიერთი საკვების ქიმიური შემადგენლობა და საკვებად ვარგისიანობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემების სამეცნ. შრომათაკრებ., XXXX, .,. 2007წ. .

კ. შურღაია. ცხოვრების არსის ძიება, ნიჰილიზმი თანამედროვე სამყაროში. სვეტიცხოველი. 2018წ. #1, გვ.71.

ქ. გიორგობიანი. ცხოვრების გზაზე დაშვებული შეცდომების ფასი. თსუ. შრომების კრებული N 11. 1985წ. 125-127.

შ. მინჯორაია. ცხოვრების დონე და მისი განმსაზღვრელი მაჩვენებლები საქართველოში. სსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 1. ნომერი 4. გვერდები 8.

ქ. შენგელია, ანა ჯიქია. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2017წ. №6, გვ. 6-17. .

რ. მიშველაძე. ცხოვრების ლაბირინთებში ,,ბრძენკაცის ლამპრით“, . მწერლის გაზეთი’’,#5, . 2010წ. .

. ცხოვრების ღირსეულად განვლილი გზა. Bulletin of the Americasn-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies. 2006წ. #4-5, გვ. 6-9.

ლ. ავალიშვილი, დ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე. ცხრილები კომბინირებული კარკასული შენობის გასაანგარიშებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #3 (26), თბილისი, გვ.71-79.