სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. ცოდნა როგორც სპეციფიკური საქონელი და მისი გადამწყვეტი როლი ინოვაციურ ეკონომიკაში. . საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. IV. 2004წ. 12 გვ..

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნაზე დაფუძნებული მართვის სისტემა ენერგოსისტემის გადამცემი მაგისტრალის აღდგენისათვის. ჟურნალი"სოციალური ეკონომიკა" #4(10) გვ.131-135. 2010წ. .

ზ. ყიფშიძე. ცოდნის ათვისების ორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. N4.(482) გვ. 43-46.

გ. ანანიაშვილი. ცოდნის ათვისების სისტემური წარმოდგენის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2012წ. თბილისი, გვ. 49-51..

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა - მუდმივი ცვლილების სამყარო. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ფორმირებადი ეკონომიკური სისტემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #4.

გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი. ცოდნის ეკონომიკის გაზომვის (შეფასების) მეთოდოლოგია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #2.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. ცოდნის მართვა, როგორც მარკეტინგული სტრატეგია. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #4.

გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი. ცოდნის მართვის ამოცანები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #4.

გ. ჯოლია. ცოდნის მართვის „დელფოს მეთოდი" სახელმწიფო და ბიზნეს-ფორსაით პროექტებში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #1.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის მოდელირება გადაწყვეტილებათა მირების სისტემაში. სტუ-ს შრომები. 2008წ. #1(467), გვ. 121-123.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის მოდელირება გადაწყვეტილებათა მიღების სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #1(467) თბილისი. 2008წ. #1(467) , გვ. 85-90.

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე. ცოდნის პროდუქციული მოდელები თავის ტკივილის პირველად დაავადებათა დიაგნოსტირებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. №19, თბილისი, გვ. 134 – 140.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის რაოდენობრივი შეფასება. სტუ-ს შრომები. 2009წ. #4, გვ. 153-157.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის რაოდენობრივი შეფასება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #4 თბილისი. 2009წ. .

მ. მარიდაშვილი. ცოდნის საზოგადოება და ცოდნის ეკონომიკა თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი, . 2014წ. №2, 2014წ, გვ. 25-29.

მ. კოპალეიშვილი. ცოდნის შეფასების მეთოდები და საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი ISSN 1512-0538 . 2012წ. #2, გვ. 35-42. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა თეორიულ-გრაფიკული მოდელების საშუალებით . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4(481) თბილისი. 2011წ. #4 67-70.

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე, ვ. ჯიხვაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა მასწავლი ძალმოსილი ამონაკრეფის განსაზღვრისათვის . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ცოდნის წარმოდგენის ადაპტური ალგორითმი ნაკადების მართვაში. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.