სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის რაოდენობრივი შეფასება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #4 თბილისი. 2009წ. .

მ. მარიდაშვილი. ცოდნის საზოგადოება და ცოდნის ეკონომიკა თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი, . 2014წ. №2, 2014წ, გვ. 25-29.

მ. კოპალეიშვილი. ცოდნის შეფასების მეთოდები და საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი ISSN 1512-0538 . 2012წ. #2, გვ. 35-42. .

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა თეორიულ-გრაფიკული მოდელების საშუალებით . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #4(481) თბილისი. 2011წ. #4 67-70.

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე, ვ. ჯიხვაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა მასწავლი ძალმოსილი ამონაკრეფის განსაზღვრისათვის . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ცოდნის წარმოდგენის ადაპტური ალგორითმი ნაკადების მართვაში. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენისა და მანიპულირების შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღების სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3 (469) თბილისი. 2008წ. #3 (469).

მ. ბალიაშვილი, რ.ხუროძე. ცოდნის ხარისხის კონტროლის სისტემა სწავლების პროცესის მართვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. №1 (451).

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. ცოდნისა და უნარების კვალიფიცირება . სტუ. განათლება № 2 ( 13 ) თბილისი 2015 . 2015წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ. ნიკურაძე, ვ. მელაძე. ცოდნისა და უნარების კვანტიფიცირება. სტუ,განათლება №2(13),2015.. 0წ. .

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე. ცოცხალი ორგანიზმი რო-გორც ერთიანი ფუნქ¬ცი¬ური სისტემა და მისი ფუნქ¬ციო¬-ნირების რხევითი ხასიათი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 62-68.

დ. ფურცხვანიძე, თ. ოკუჯავა, ე. მელიქიშვილი, თ. თათარაშვილი.. ცხელი მილების სიგრძის გაზომვა ავტომატდგანზე. სსსრ მეცნ.აკად.მართვისსისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 1977წ. 16,ტ. 2 1977 წ. გვ 26 – 30.

მ. ქუთათელაძე. ცხენის კულტი და მისი სიმბოლიკა მითრაიზმში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2011წ. XIV, გვ. 198-205, ISBN 978-9941-437-03-8.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე ლ. ბერულავა ნ. ჩიხორია ც. სოხაძე. ცხვირით სუნთქვის მოშლის გავლენა გულის მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის განვითარებაზე. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა”, XXI, #3, თბ., 2006. 2006წ. 66-67.

ვ. ღვლიღვაშვილი. ცხვრის გადასარეკ მარშრუტ-ზე მცირე ნფრასტრუქტურის მშენებლობის საოპერაციო -ტექნიკურ - ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თბილისი. 2013წ. 105 გვ..

მ. ოქროსაშვილი, ა. დგებუაძე, ბ. გოდიბაძე, ა. ფეიქრიშვილი, ა. გორდეზიანი. ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ–ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2013წ. #2 (488), გვ.60-64..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო, გუგულაშვილი ლევანი. ცხობილზე კრემის წამსმელი გორგოლაჭის ოპტიმალური დიამეტრის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. № 3 (481). გვ. 79-83.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. ცხობილის დამჭრელი ახალი მექანიზმი. სტუ.ს შრომები 2013 წელი N1(487). 2013წ. გვ.84–88.

გ. დვალი, კობახიძე მაია, კაიშაური გულნაზი, ლომთაძე ნაილი. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N2 (296) თბილისი 2015.

მ. კობახიძე, გ. დვალი, გ.კაიშაური, ნ. ლომთაძე. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (496). გვ. 167-172.