სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კაპანაძე. ციფრული სქემების მაკონტროლებელი ტესტების სინთეზის ევრისტიკული ალგორითმი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. N7-9, თბილისი, გვ.18-20.

მ. ბედინეიშვილი. ციფრული ტექნოლოგიების ელექტროენერგეტიკაში გამოყენების გამოცდილება. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,შრომები, ქუთაისი, 2010 წ. . 2010წ. .

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტი – კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალება და მისი ფუნქციები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #1. [გვ. 62-69].

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის მარკერები.. სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent”. 2009წ. #2. [გვ. 73-76].

რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის პოზიცია კომუნიკაციურ მოდელში.. სამეცნიერო ჟურნალი ,, Scripta manent” #3. 2009. 2009წ. .

ნ. მათიაშვილი, ჯ. კეკელია, რ. თოლორდავა.. ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების კარტომეტრიული სიზუსტის საკითხისათვის.. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი,"უნივერსალი". 2005წ. გვ. 5-12..

ნ. მათიაშვილი. ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების კარტომეტრიული სიზუსტის საკითხისათვის.. ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი,"უნივერსალი". 2005წ. გვ. 5-12..

ნ. კუპატაძე. ციცაბო ქანობიან დაღმართზე სატვირთო მატარებლების დამუხრუჭების სითბური რეჟიმის გამოკვლევა. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2012წ. №1(24) გვ.41-46.

რ. თაბუკაშვილი. ცნება ”შეკვეცა”და მისი ვარიაციები.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები 8, თბილისი,. 2006წ. .

რ. ანდრიაშვილი. ცნობიერებისა და არაცნობიერი ფსიქიკურის პრობლემა ფილოსოფიური აზრის ისტორიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2005წ. N6, გვ. 159-164.

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. ცნობილი ინჟინერ-ტექნოლოგი, განსწავლული წამალთმცოდნე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ.6, (5), 591-593 .

რ. გოგიბერიძე. ცნობილი მათემატიკოსი, პედაგოგი-მეთოდისტები. განათლება. 2013წ. N1 (7), გვ. 14-19.

ლ. ჩიქავა. ცოდნა როგორც საქონელი და მისი თავისებურებანი. ჟურნალი ”კომენტარი”, № 4. 2004წ. 5 გვ..

ლ. ჩიქავა. ცოდნა როგორც საქონელი და მისი თავისებურებანი. ჟურნალი ”კომენტარი”, № 4. 2004წ. 5 გვ..

ლ. ჩიქავა. ცოდნა როგორც სპეციფიკური საქონელი და მისი გადამწყვეტი როლი ინოვაციურ ეკონომიკაში. . საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტ. IV. 2004წ. 12 გვ..

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ცოდნაზე დაფუძნებული მართვის სისტემა ენერგოსისტემის გადამცემი მაგისტრალის აღდგენისათვის. ჟურნალი"სოციალური ეკონომიკა" #4(10) გვ.131-135. 2010წ. .

ზ. ყიფშიძე. ცოდნის ათვისების ორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. N4.(482) გვ. 43-46.

გ. ანანიაშვილი. ცოდნის ათვისების სისტემური წარმოდგენის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2012წ. თბილისი, გვ. 49-51..

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა - მუდმივი ცვლილების სამყარო. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ფორმირებადი ეკონომიკური სისტემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #4.