სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხოხობაშვილი. ძველი ქართული კულტურა და გენდერული მსოფლმხედველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #1, თბილისი, გვ. 121-123.

მ. დავითაია. ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3). 2004წ. გვ. 76-79.

ნ. ხაზარაძე, null. ძველი წიააზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მასალები. 2001წ. გვ.17-20.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ.ბერიშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. № 2 (25).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. № 2 (25).

ჯ. გახოკიძე. ძიებანი რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებისა და კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით (ომი თუ მშვიდობა). .. ბიზნეს-ინჟინერინგი. . 2012წ. #4, .

ი. სამხარაძე, თ. დავითაშვილი, გ. გუბელიძე ,. ძირითად მილსადენში გაზის არაორდინალური დინებების მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 162-165. ISSN1512-0902.

ს. თავბერიძე. ძირითადი მახასიათებლები; ტოტალიტარიზმი - მისი ძირითადი მახასიათებლებიტოტალიტარიზმი - მისი . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2006წ. 4.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ.დოლიძე გ. სუგულაძე. ძირითადი მოთხოვნები მას-ს ქვესისტემა "ხელმძღვანელი"-სადმი. საერთაშორისო კონფერენციის"მართვის ავტომატიზებული სისტემები" სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

თ. ურუშაძე, ზარდალაშვილი, თხელიძე, თ.ურუშაძე. ძირითადი საკვები ელემენტების შემცველობა . აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები . 2002წ. #16, გვ. 9-12.

ნ. იმნაძე, მ.მიქალაძე, მ.დვალი, ჟ.ლოლიშვილი, მ.ლიპარტელიანი. ძირითადი საკვები პროდუქტები და რადიონუკლიდები. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2008წ. ტ.3, გვ. 17-20.

გ. მელაძე, თუთარაშვილი მ., ცერცვაძე შ. , მელაძე მ. . ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროეკოლოგიური თავისებურებანი გვალვებთან დაკავშირებით და გვალვების მოქმედების შერბილების ზოგიერთი ასპექტი . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.107, გვ. 234-240.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, ცერცვაძე შ., თუთარაშვილი მ. . ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროეკოლოგიური თავისებურებანი გვალვებთან დაკავშირებით და გვალვების მოქმედების შერბილების ზოგიერთი ასპექტი . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.107 გვ. 234-240.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური გაცვეთა. ჟურნ. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1983წ. N 6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური გაცვეთა საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტიანობის ასპექტში. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1983წ. 4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური გაცვეთა საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტიანობის ასპექტში. . ჟურნ. ”ეკონომისტი” . 1983წ. №4, 1983 წ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური გაცვეთა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1983წ. 6.

ნ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1982წ. 3.