სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ყაჭიაშვილი, Dolidze V.A. and Khvedeliani D.J. . Mathematical methods for guaranteed determination of lymph gland sizes by ultra-sonography. . Georgian Engineering News,. 2002წ. # 3, 75-80..

K. Bziava, ინაშვილი ირმა, ლორია მადონა. Mathematical Model for the Definition of Heat Conductivity of Soil for Achieving the Harvest of Early Agricultural Crops. Annals of Agrarian Science. 2006წ. Vol. 4, №2, pp.98-101.

K. Bziava, ინაშვილი ირმა, ლორია მადონა. Mathematical Model of Definition of Soils Moisture at Mulching. Annals of Agrarian Science. 2007წ. Vol. 4, № 3, pp. 55-58.

ჯ. გიორგობიანი, M. Nachkebia, G.Giorgobiani. Mathematical model of one process of ecological pollution. Georgian Engineering News. 2009წ. N1, 90-92.

G. Giorgobiani. Mathematical model of one process of environmental pollution. Georgian Engineering News. 2009წ. N1, 90 – 92.

მ. ნაჭყებია, M. Nachkebia, A. Torondjadze. Mathematical Model of Optimal Long-term Functioning of the Energy System. Applied Mathematics and Informatics . 2001წ. v.5, no.1, pp.28-34.

ჯ. გიორგობიანი, M. Nachkebia, A. Torondjadze. Mathematical Model of Optimal Long-term Functioning of the Energy System. Applied Mathematics and Informatics . 2001წ. v.5, no.1, pp.28-34.

V. Gogichaishvili, R. Esiava. Mathematical model of the oxidation process of semiconductor crystal. NOVEL MATERIALS (Supplementary Edition to the Georgian Engineering News). 2006წ. p.76-80.

ე. ელერდაშვილი. Mathematical model of the relationship of the extensive and intensive relationships of the factors acting on an increase in the volume of production . International scientific-practical journal “Social economics” . 2006წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, N.Naskidashvili, L.Shavliashvili, D.Shavladze. Mathematical Modeling of Contaminating Agents Percolation in the Soil During Accidental Spill of Oil. Annals of Agrarian Science,publ."Universal",Tbilisi . 2010წ. vol.8,no.4,p.66-68, (in Russian).

P. Nadirashvili, T. Mekanarishvili, Z. Meladze. Mathematical Modeling of Experimental Search Out-comes of Asphalt-Concrete. GESJ: Computer Science and Telecommunications . 2015წ. ISSN 1512-1232 #2(46) თბილისი, საქართველო გვ. 85-89.

თ. დავითაშვილი, Samkharadze I.. Mathematical Modeling of Georgian Territory Pollution With Account of “Hot” Points. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2005წ. Vol. 20, No 3, p.p.51-58.

R. Bitsadze, S. Bitsadze. Mathematical modeling of hydraulic processes during attraction of ancor-piston of magneto hydraulic pusher to the core. Scientific-Technical Journal “Transport and Machinebuilding” . 2017წ. №2 (39), 153-158..

К. , Karabegov M.A. . Mathematical modeling of photometric particle metric analyser in the weighed liquids.. Georgian Engineering News, . 1999წ. No. 4, 9-17..

თ. დავითაშვილი, Geladze G., Dikhaminjia N.. Mathematical Modeling of Soil Pollution by Oil for Urban Conditions. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics,. 2007წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.26-31 2006-2007.

ი. მოსაშვილი, ობგაძე თ., მოდებაძე თ.. Mathematical Modeling of Tsunami as a Result of Earthquake. “მექანიკის არაკლასიკური ამოცანების” შრომები. 2012წ. ქუთაისი, გვ. 144-146.

ჯ. გიორგობიანი, M. Nachkebia, G.Giorgobiani. Mathematical models of ecological pollution processes . GESJ, Computer Sciences and Telecom. 2011წ. No1(30). pp.78-86.

. Mathematical models of ecological pollution processes. GESJ, Computer Sciences and Telecom. 2011წ. No1(30). pp.78-86.

ჯ. გიორგობიანი, M. Nachkebia. Mathematical Models of Some Control Problems of Power Engineering. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2008წ. v.2, no.2, 34-37.

მ. ნაჭყებია. Mathematical Models of Some Control Problems of Power Engineering. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2008წ. v.2, no.2 , 34-37.