სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Векуа, Amberk Aburjania. et al. Invariance of mathematical model of inductively coupled contours relating to report system. Reports of Academy of Sciences of GSSR 131, № 2. 1988წ. .

Т. Векуа, Amberk Aburajnia. et al. Mathematical modeling of double-wound three-phase transformer with two-side feeding. Reports of Academy of Sciences of GSSR 131, № 1, . 1989წ. .

Т. Векуа, Amberk Aburjania. et al. Mathematical modeling of inductively coupled measurement transducers. . Reports of Academy of Sciences of GSSR 131, № 2. 1989წ. .

Т. Векуа, Amberk Aburjania, Gia Budionny. et al. On systems approach for modeling of inductively coupled contours.. Reports of Academy of Sciences of GSSR 131, № 1. 1988წ. .

T. Beridze, N. Galaxvaridze. Ethics Of Conflict Situations. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #1 (19), გვ. 131-134.

დ. კერესელიძე, გიორგი ბრეგვძე, ვაჟა ტრაპაიძე. Eutrophication processes in ponds and reservoirs. . Institute of water management, . 2009წ. Collected papers №64, Tbilisi, pp. 150-156.

ზ. ციხელაშვილი, L.D. Klimiashvili. Evaluation and prediktion of the pollution water sources in the unitid state monitiring sistem . ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #3, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

დ. ბლუაშვილი, Okrostsvaridze. A. , Pasquare. F., Tormey. D., Vezzoli. L.. Evaluation of Extreme Events Affecting the Caspian Oil and Gas Pipelines in the Abul-Samsari Volcanic Ridge (Georgia). სამთო ჟურნალი. 2013წ. სამთო ჟურნალი, 1(30).

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia. Evaluation of Present Ecological Situation of the River Duruji Drainage Basin . Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2002წ. T. 166, # 1.

G. Gavardashvili, G. Chakhaia. Evaluation of Present Ecological Situation of the River Duruji Drainage Basin. Bulletin of the Georgian Akademy of Sciences. 2002წ. vol. 166, #1. Tbilisi, pp. 174-177.

მ. დარჩაშვილი. Evenings Dedicated to 26th of May and Mixako Tsereteli. The May 26th in the Conteqst of the Memory Politics. 2016წ. .

მ. ფირანაშვილი, მაია მელაძე, დავით ბიბიჩაძე. EVENT მენეჯმენტი მსოფლიოში და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2013წ. ISBN 978-9941-22-030-2, გვ.292-298.

G. Chikoidze. Evolution of Language Model Representation from Computer Dependent – toward Object Oriented. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences (moambe). 2005წ. Volume 172 Number 2, p.p.212 214.

ნ. ქოჩლაძე. Evolution of urban infrastructure in the historical aspect of street vending. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2002წ. volume 165 number 3.

ლ. ქადაგიშვილი. evristikuli meTodiT bioenergokoreqtirebis gamokvleva,. J. “mecniereba da teqnologiebi . 2008წ. # 4-6, 30-34 gv..

ზ. გაბისონია. EWIV - ევროპის ახალი ტიპის იურიდიული პირი. სამართალი. 2001წ. N12.

V. Tsutskiridze. Exact-solution of the problem of nonstationary convective heat transfer in a flat channel. . IFTOMM //Problems of Mechanics// International scientific journal. . 2005წ. Tbilisi, №4(21) , pp.88-91, (Russ)..

R. Janelidze, E.Tsitsishvili. Exciton fine structure in low simmetry quantum dots. Proc. of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2017წ. v.43, N1, 47,.

E. Tsitsishvili. Exciton fine structure in low simmetry quantum dots. Proc. of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2017წ. v.43, N1, 47, .

M. Zoraniani, N. Doghonadze. Exercises for Teaching Suffixation to University Students. The Fourth International Research Conference on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English. Proceedings. IBSU.Tbilisi. 2014წ. pp.121-127.