სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო, გუგულაშვილი ლევანი. ცხობილზე კრემის წამსმელი გორგოლაჭის ოპტიმალური დიამეტრის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. № 3 (481). გვ. 79-83.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. ცხობილის დამჭრელი ახალი მექანიზმი. სტუ.ს შრომები 2013 წელი N1(487). 2013წ. გვ.84–88.

გ. დვალი, კობახიძე მაია, კაიშაური გულნაზი, ლომთაძე ნაილი. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N2 (296) თბილისი 2015.

მ. კობახიძე, გ. დვალი, გ.კაიშაური, ნ. ლომთაძე. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (496). გვ. 167-172.

ო. თედორაძე, ვ. მირუაშვილი. ცხოველთა კომბინირებული საკვების დამზადების ახალი ტექნოლოგია. გამომცემლობა "ჯიაისი". 2003წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 19გვ..

ი. სარჯველაძე. ცხოველთა საძოვრული შენახვის პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #2(22), თებერვალი. 2013 წ .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. ცხოველის ზოგიერთი საკვების ქიმიური შემადგენლობა და საკვებად ვარგისიანობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემების სამეცნ. შრომათაკრებ., XXXX, .,. 2007წ. .

კ. შურღაია. ცხოვრების არსის ძიება, ნიჰილიზმი თანამედროვე სამყაროში. სვეტიცხოველი. 2018წ. #1, გვ.71.

ქ. გიორგობიანი. ცხოვრების გზაზე დაშვებული შეცდომების ფასი. თსუ. შრომების კრებული N 11. 1985წ. 125-127.

შ. მინჯორაია. ცხოვრების დონე და მისი განმსაზღვრელი მაჩვენებლები საქართველოში. სსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. ტომი 1. ნომერი 4. გვერდები 8.

ქ. შენგელია, ანა ჯიქია. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2017წ. №6, გვ. 6-17. .

რ. მიშველაძე. ცხოვრების ლაბირინთებში ,,ბრძენკაცის ლამპრით“, . მწერლის გაზეთი’’,#5, . 2010წ. .

. ცხოვრების ღირსეულად განვლილი გზა. Bulletin of the Americasn-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies. 2006წ. #4-5, გვ. 6-9.

ლ. ავალიშვილი, დ. ნემსაძე, ს. ნემსაძე. ცხრილები კომბინირებული კარკასული შენობის გასაანგარიშებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #3 (26), თბილისი, გვ.71-79.

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე, ხ.გორჯოლაძე. ცხრილები კონბინირებული კარკასული შენობის გასაანგარიშებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N3(26)გვ:71-79.

ნ. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახით ჩაწერის და ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და ჩატარების მათემატიკური მოდელების მეთოდი. სამეცნიერო შრომათა ,კრებული. ეძღვნება სტუ-ს 90 წლის იუბილეს. 2012წ. #67, თბილისი, გვ. 32-39.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორლცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახით ჩაწერის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა "შრომები". 2012წ. თბილისი, გვ. 104-112.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მეთოდი. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2003წ. 3 (449), გვ. 24–29.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ზოგიერთი მათემათიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2003წ. ISSN 0130 - 7061, 7–9, გვ.18–20..