სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. ძალოვანი ზწეგამტარული გადამრთველი-კრიოტრონის ვოლტამპერული მახასიათებელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. .

ი. ყრუაშვილი. ძალოვანი ჰიდრავლიკური აგრეგატ-დანადგარების საიმედობის შეფასება დინამიკური რეზერვირების პირობებში . საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 239-241.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. ძალური იმპულსური რეგულატორების დემპფერის სქემის დამუშავება და პარამეტრების განსაზღვრა. Iსამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" SSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.8–13.

თ. მუსელიანი, გიორგი ჭყონია, ირაკლი მეგრელაძე. ძალური ტრანსფორმატორის დეფექტების განსაზღვრის ალგორითმი. ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინირინგი". 2012წ. #2,გვ.93–98.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ძამის მადნიანი ველის გრანატები. ,,სამთო ჟურნალი’’ . 2013წ. 2(31).

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი. ძაფის ამომხვევთა პროფესიული დაავადება და დამცავი ღონისძიებები. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. №10-12.

ნ. მაჭავარიანი, გ. ჯოხარიძე, ნ. იდაძე, ვ. თარხნიშვილი. ძაფის დაღლილობის მომხსნელი მოწყობილობა (რუსულ ენაზე). საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი ”გამოყენებითი მექანიკის პრობლემები”. 2001წ. №1(2).

გ. გრიგორაშვილი, ჟორჟოლიანი დ., ყუფარაძე მ.. ძეხვეული ნაწარმის რეცეპტურაში სოიოს ცილის კონცენტრანტის დანამატების ეფექტურო-ბის შესწავლა ახალი სახეობის კომბინირებული პროდუქტის შექმნის მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 22.

ნ. ბახსოლიანი. ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის აღმოსავლეთი მცირე აზია არქეოლოგიური გათხრების შუქზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ო. ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. 2005წ. #15-16, გვ.164-168.

. ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2013წ. N4, 183-189.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ძველ საქართველოში გავრცელებული აბრეშუმის ქსოვილთა სახეები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N19. 100-106გვ..

. ძველანატოლიურ-კავკასიური კოსმოლოგიის ისტორიის ერთი ასპექტისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო კონფერენციის მსოფლიო და კავკასია მასალები. 2011წ. გვ.90-91.

ჰ. კუპრაშვილი. ძველბერძნულ-ქართულ უძველესი ტერმინი „იბერია“ თუ ახალი - ბიზანტიურ-რუსული „ივერია“?. ჟურნ. „პარალელი“. 2011წ. #1, გვ. 96-97.

. ძველი ანატოლიის სამხედრო აღჭურვილობასთან და სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. "მაცნე", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, . 2016წ. N 2, 6 გვ.

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2016წ. #2.

მ. შიშინაშვილი. ძველი ასფალტბეტონის ცივ მდგომარეობაში რეგენირების სტაციონალური დანადგარი. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #9, თბილისი, საქართველო, გვ. 199-203.

მ. შიშინაშვილი. ძველი ასფალტბეტონის ცხელი მეთოდით რეგენირების სტაციონალური დანადგარი. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #10, თბილისი, საქართველო, გვ.253-256.

თ. ხოხობაშვილი, ხაზარაძე ნანა. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი, გვ. 300-304.

. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 3, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალები. 2012წ. 300-304, .

ო. ნახუცრიშვილი. ძველი თბილისი.ვაშენებთ თუ ვანგრევთ. დილის გაზეთი. 2004წ. .