სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორლცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახით ჩაწერის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა "შრომები". 2012წ. თბილისი, გვ. 104-112.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მეთოდი. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2003წ. 3 (449), გვ. 24–29.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ზოგიერთი მათემათიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2003წ. ISSN 0130 - 7061, 7–9, გვ.18–20..

. ძაბვათა განსაზღვრა შედგენილ კვეთებში ბეტონის ცოცვადობის ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №2(13). 2009წ. 1512-3936.

დ. ცინცაძე, null, თ.ტროყაშვილი, გ.ურუშფძე. ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 15, გვერდი 151.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, დ.ცინცაძე. ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 15, გვერდი 151.

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15,გვერდი 151.

. ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, გვურდი 151.

თ. ეთერაშვილი. ძაბვების განსაზღვრა დისლოკაციური თავმოყრით, . სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების აქტუალური პრობლემები" მასალები, . 2003წ. გვ. 32-34, 2003 წ. თბილისი..

თ. ბაციკაძე, ნ.ბერიშვილი რ.გიორგობიანი. ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის კავშირის განხილვა და ლამეს დრეკადი მუდმივები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ‘მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. №1-3.

რ. გიორგობიანი, თ.ბაციკაძე, ნ.ბერიშვილი. ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის კავშირის განხილვა და ლამეს დრეკადი მუდმივები. აქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. № 1-3.

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის კავშირის განხილვა და ლამეს დრეკადი მუდმივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” ა და ტექნოლოგიები” ება. 2010წ. № 1-3.

კ. წერეთელი, გ.ფიროსმანიშვილი, ე.იარალაშვილი. ძაბვის არასიმეტრიის ანგარიშის მეთოდების შესახებ. ენერგია,. 2016წ. #3(79) 5 გვ.

თ. ტროყაშვილი. ძაბვის გამთიშველი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. გვერდი 84.

И. Схиртладзе. ძაბვის ინვერტორიდან მკვებავი წევის ასინქრონული ძრავების მახასიათებლები.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №3, 2015წ.. 0წ. №3, 11 გვ..

ნ. ლებანიძე-ასათიანი, ა.პოტაპოვი. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება.. სამეცნიერო შრომების კრებული "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2011. 2011წ. გვ.105-111, 7 თაბახის გვერდი.