სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შიშინაშვილი. ძველი ასფალტბეტონის ცხელი მეთოდით რეგენირების სტაციონალური დანადგარი. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2009წ. #10, თბილისი, საქართველო, გვ.253-256.

თ. ხოხობაშვილი, ხაზარაძე ნანა. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი, გვ. 300-304.

. ძველი ბერძნები წიგნის სამყაროში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 3, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალები. 2012წ. 300-304, .

ო. ნახუცრიშვილი. ძველი თბილისი.ვაშენებთ თუ ვანგრევთ. დილის გაზეთი. 2004წ. .

გ. გეგელია. ძველი თბილისის ისტორიული უბნების მეცნიერული კვლევის მეთოდიკის დადგენისთვის. სპი სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენციის მასალები . 1970წ. .

მ. დავითაია. ძველი თბილისის საქალაქთმშენებლო თავისებურება და კ.კუროკავას ერთი არქიტექტურული კონცეფცია. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 2). 2003წ. გვ. 22-26.

ნ. ბახსოლიანი. ძველი მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური ისტორიის განვითარების პარადიგმები. ივანე ჯავახიშვილი 140 - მარადისობის გზა შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 138-144.

. ძველი მცირეაზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ოჩხარი, ეთნოლოგიური, ისტორიული და ფილოლოგიური ძიებანი. 2002წ. გვ. 455-464.

დ. ფოცხვერაშვილი. ძველი საბერძნეთის მხატვრული ცნობიერება . ჟურნალი „პრომეთე“, სულხან–საბა ორბელიანისა სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005.. წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ძველი სპარსული ლურსმული წარწერების Katpatuka. დავით კაციტაძე 80– კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრის ჟურნალი. 2009წ. გვ.358–370,424–425.

თ. ხოხობაშვილი. ძველი ქართული კულტურა და გენდერული მსოფლმხედველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #1, თბილისი, გვ. 121-123.

მ. დავითაია. ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3). 2004წ. გვ. 76-79.

null. ძველი წიააზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მასალები. 2001წ. გვ.17-20.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ.ბერიშვილი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. № 2 (25).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული განსაზღვრა ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. № 2 (25).

ჯ. გახოკიძე. ძიებანი რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებისა და კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით (ომი თუ მშვიდობა). .. ბიზნეს-ინჟინერინგი. . 2012წ. #4, .

ი. სამხარაძე, თ. დავითაშვილი, გ. გუბელიძე ,. ძირითად მილსადენში გაზის არაორდინალური დინებების მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . 2011წ. ტ.117. თბილისი. გვ. 162-165. ISSN1512-0902.

ს. თავბერიძე. ძირითადი მახასიათებლები; ტოტალიტარიზმი - მისი ძირითადი მახასიათებლებიტოტალიტარიზმი - მისი . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული . 2006წ. 4.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ.დოლიძე გ. სუგულაძე. ძირითადი მოთხოვნები მას-ს ქვესისტემა "ხელმძღვანელი"-სადმი. საერთაშორისო კონფერენციის"მართვის ავტომატიზებული სისტემები" სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .