სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა.პოტაპოვი. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება.. სამეცნიერო შრომების კრებული "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2011. 0წ. გვ.105-111, 7 თაბახის გვერდი.

null, ა.პოტაპოვი. ძაბვის მიხედვით ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირების მაქსიმალური მგრძნობიარობის განსაზღვრისათვის კომპიუტერული პროგრამის დამუშავება.. სამეცნიერო შრომების კრებული "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი 2011. 2011წ. გვ.105-111, 7 თაბახის ფურცელი.

. ძალაუფლება და გარედან მოსულის ფენომენი. "ანალები". 2013წ. N 9.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ძალაუფლების ფსიქოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2012წ. .

მ. წიქარიშვილი, ლ.ბერიძე. ძალვის ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდის დინამიკური მგრძნობელობა და მისი აკუსტიკურ მექანიკური მოდელი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. .

ლ. ბერიძე. ძალვის ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდის დინამიკური მგრძნობელობა და მისი აკუსტიკურ მექანიკური მოდელი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2009წ. # 2 ISSN 1512-3537.

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ძალოვანი ზეგამტარული დენსაზღუდის მათემატიკური მოდელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. .

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. ძალოვანი ზწეგამტარული გადამრთველი-კრიოტრონის ვოლტამპერული მახასიათებელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. .

ი. ყრუაშვილი. ძალოვანი ჰიდრავლიკური აგრეგატ-დანადგარების საიმედობის შეფასება დინამიკური რეზერვირების პირობებში . საქართველოს განათლების სამინისტრო , სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. ტ. #1, თბილისი, გვ. 239-241.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. ძალური იმპულსური რეგულატორების დემპფერის სქემის დამუშავება და პარამეტრების განსაზღვრა. Iსამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" SSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.8–13.

თ. მუსელიანი, გიორგი ჭყონია, ირაკლი მეგრელაძე. ძალური ტრანსფორმატორის დეფექტების განსაზღვრის ალგორითმი. ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინირინგი". 2012წ. #2,გვ.93–98.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ძამის მადნიანი ველის გრანატები. ,,სამთო ჟურნალი’’ . 2013წ. 2(31).

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი. ძაფის ამომხვევთა პროფესიული დაავადება და დამცავი ღონისძიებები. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. №10-12.

ნ. მაჭავარიანი, გ. ჯოხარიძე, ნ. იდაძე, ვ. თარხნიშვილი. ძაფის დაღლილობის მომხსნელი მოწყობილობა (რუსულ ენაზე). საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი ”გამოყენებითი მექანიკის პრობლემები”. 2001წ. №1(2).

გ. გრიგორაშვილი, ჟორჟოლიანი დ., ყუფარაძე მ.. ძეხვეული ნაწარმის რეცეპტურაში სოიოს ცილის კონცენტრანტის დანამატების ეფექტურო-ბის შესწავლა ახალი სახეობის კომბინირებული პროდუქტის შექმნის მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 22.

ნ. ბახსოლიანი. ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის აღმოსავლეთი მცირე აზია არქეოლოგიური გათხრების შუქზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ო. ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. 2005წ. #15-16, გვ.164-168.

. ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტისათვის. ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2013წ. N4, 183-189.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ძველ საქართველოში გავრცელებული აბრეშუმის ქსოვილთა სახეები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N19. 100-106გვ..

. ძველანატოლიურ-კავკასიური კოსმოლოგიის ისტორიის ერთი ასპექტისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო კონფერენციის მსოფლიო და კავკასია მასალები. 2011წ. გვ.90-91.

ჰ. კუპრაშვილი. ძველბერძნულ-ქართულ უძველესი ტერმინი „იბერია“ თუ ახალი - ბიზანტიურ-რუსული „ივერია“?. ჟურნ. „პარალელი“. 2011წ. #1, გვ. 96-97.