სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. დიასამიძე. წაყინვები. ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 3.სამეგრელო–ზემო სვანეთი. 2010წ. ტ.113.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ 109-114.

ჯ. ვაჩნაძე, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 101-104.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 62-67.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 124-132.

ა. ჩიქოვანი. წებოების და მასტიკების თვისებები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012. 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. წებოცემენტი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, მ.დემეტრაძე, დ.ოტიაშვილი, ნ.კუციავა, რ.ჩაგუნავა. წედისი - რკინის წარმოების ერთერთი ცენტრი ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N1. გვ.90-91. 2005წ. ტ.5, N1. გვ.90-91.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში მატარებლის რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმებში პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის მდგომარეობათა ცვლადების მატრიცული განტოლებების ამოხსნა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურის ნახევარგამტარულ ერთიან გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირების ანალიზი და რიცხვითი მეთოდების მათემატიკური თეორია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №4(80)..

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. წევის ძალის გავლენა მოძრავი შემადგენლობის დინამიკურ მდგრადობაზე . სტუ, შრომები . 2004წ. #3 (453).

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, ა. კაკიაშვილი. წევის ძალის ცვლილება და მოძრავი შემადგენლობის გრძივი რხევები . სტუ, შრომები . 2003წ. #3 (449).

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. წელი, წელიწადი და ჩიჩილაკის ეტიმოლოგია . "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. # 1 (9), გვ 138-151.

დ. მამფორია. წელიოწადის წელიწადის თვეების მიხედვით პირაპირების მტყუნებათა განაწილების პარამეტრების გაანგარიშება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამეცნიერო შრომები. 1990წ. #7(363),84-90.

ბ. ცხადაძე. წერ, ჭერ (ჭარ...) ფუძეთაგან ნაწარმოები პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2000წ. #1,გვ. 47-50..

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. წერტილის ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #4, გვ. 17-26. უაკ 681.3.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. წერტილის მობრუნება სიბრტყეზე ნებისმიერი წერტილის გარშემო . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ 2(29), სტუ, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი, თბილისი. 2013წ. გვ. 65-71.

ნ. თევზაძე, ლ. კანდელაკი. წერტილოვანი შენობები საცხოვრებელ განაშენიანებაში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2). 2003წ. 1512-0619, 32-35.