სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. წარმოების ეფექტიანობა. წარმოების ხარჯები და მათი შემცირების გზები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 11-12.

ნ. ცანავა. წარმოების მართვის ფუნქციები და სტრუქტურა, . ჟურნალი " ეკონომისტი". 1976წ. N12, 10 გვ..

ო. გოცაძე. წარმოების მიმდინარე და ოპერატიული გეგმების შეერთება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამიმცემლობა. 1985წ. .

. წარმოების ფაქტორების ბაზრების თავისებურებანი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. ტ.2. თბილისი.. 2009წ. #2. გვერდი 60–63.

ლ. მარგველანი. წარმოქმნილი სახელის გასაანალიზებელი ქვესისტემა. . 2001წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 139-146.

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი . წარმოქმნის ენთალპიების გაანგარიშების მიახლოებითი მეთოდები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. თბილისი. N4.

მ. შელეგია. წარსული მომავალს ემსახურება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეცნ. აკად. ჟ,მოამბის დამატება, შრომები,. 2008წ. ტ. 12, გვ. 145-148.

გ. წულუკიძე. წარსულიდან დაბრუნებული დახვეწილი უბრალოება . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

ნ. სონღულაშვილი. წარსულის მახსოვრობა და ქართული ნაციონალური ნარატივის ფორმირება XX საუკუნის დასაწყისში (ჟურნალი „მოგზაური“). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. #19.

. წარღვნის შესახებ მითოსის ერთი ქართული ვერსია ძველაღმოსავლური მითოლოგიის მონაცემთა კონტექსტში. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული . 2004წ. #11, გვ. 107-123.

. წარღვნის შესახებ მითოსის ფშავური ერთი ვერსიის ინტერპრეტაციისათვის. ექვთიმე ტაყაიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებების მოკლე შინაარსები. 2003წ. გვ. 20-23.

ც. დიასამიძე. წაყინვები. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 4.გურია. 2011წ. ტ.118.

ც. დიასამიძე. წაყინვები. ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 3.სამეგრელო–ზემო სვანეთი. 2010წ. ტ.113.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ 109-114.

ჯ. ვაჩნაძე, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 101-104.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 62-67.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 124-132.

ა. ჩიქოვანი. წებოების და მასტიკების თვისებები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012. 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. წებოცემენტი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .