სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ 109-114.

ჯ. ვაჩნაძე, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 101-104.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 62-67.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 124-132.

ა. ჩიქოვანი. წებოების და მასტიკების თვისებები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012. 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. წებოცემენტი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, მ.დემეტრაძე, დ.ოტიაშვილი, ნ.კუციავა, რ.ჩაგუნავა. წედისი - რკინის წარმოების ერთერთი ცენტრი ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N1. გვ.90-91. 2005წ. ტ.5, N1. გვ.90-91.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში მატარებლის რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმებში პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის მდგომარეობათა ცვლადების მატრიცული განტოლებების ამოხსნა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურის ნახევარგამტარულ ერთიან გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირების ანალიზი და რიცხვითი მეთოდების მათემატიკური თეორია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №4(80)..

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. წევის ძალის გავლენა მოძრავი შემადგენლობის დინამიკურ მდგრადობაზე . სტუ, შრომები . 2004წ. #3 (453).

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, ა. კაკიაშვილი. წევის ძალის ცვლილება და მოძრავი შემადგენლობის გრძივი რხევები . სტუ, შრომები . 2003წ. #3 (449).

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. წელი, წელიწადი და ჩიჩილაკის ეტიმოლოგია . "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. # 1 (9), გვ 138-151.

დ. მამფორია. წელიოწადის წელიწადის თვეების მიხედვით პირაპირების მტყუნებათა განაწილების პარამეტრების გაანგარიშება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამეცნიერო შრომები. 1990წ. #7(363),84-90.

ბ. ცხადაძე. წერ, ჭერ (ჭარ...) ფუძეთაგან ნაწარმოები პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2000წ. #1,გვ. 47-50..

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. წერტილის ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #4, გვ. 17-26. უაკ 681.3.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. წერტილის მობრუნება სიბრტყეზე ნებისმიერი წერტილის გარშემო . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ 2(29), სტუ, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი, თბილისი. 2013წ. გვ. 65-71.

ნ. თევზაძე, ლ. კანდელაკი. წერტილოვანი შენობები საცხოვრებელ განაშენიანებაში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2). 2003წ. 1512-0619, 32-35.

მ. თოდუა, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. წერტილში დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა ერთგვაროვანი გაჭიმვა-კუმშვისას. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. #3 (6), თბილისი, გვ. 111-117.