სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი . წარმოქმნის ენთალპიების გაანგარიშების მიახლოებითი მეთოდები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. თბილისი. N4.

მ. შელეგია. წარსული მომავალს ემსახურება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეცნ. აკად. ჟ,მოამბის დამატება, შრომები,. 2008წ. ტ. 12, გვ. 145-148.

გ. წულუკიძე. წარსულიდან დაბრუნებული დახვეწილი უბრალოება . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

ნ. სონღულაშვილი. წარსულის მახსოვრობა და ქართული ნაციონალური ნარატივის ფორმირება XX საუკუნის დასაწყისში (ჟურნალი „მოგზაური“). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. #19.

. წარღვნის შესახებ მითოსის ერთი ქართული ვერსია ძველაღმოსავლური მითოლოგიის მონაცემთა კონტექსტში. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული . 2004წ. #11, გვ. 107-123.

. წარღვნის შესახებ მითოსის ფშავური ერთი ვერსიის ინტერპრეტაციისათვის. ექვთიმე ტაყაიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებების მოკლე შინაარსები. 2003წ. გვ. 20-23.

ც. დიასამიძე. წაყინვები. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 4.გურია. 2011წ. ტ.118.

ც. დიასამიძე. წაყინვები. ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 3.სამეგრელო–ზემო სვანეთი. 2010წ. ტ.113.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აჭარა. 2003წ. ტომი 110, გვ 109-114.

ჯ. ვაჩნაძე, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 101-104.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი, ც.დიასამიძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 62-67.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ი.ვაჩნაძე. წაყინვები.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 124-132.

ა. ჩიქოვანი. წებოების და მასტიკების თვისებები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012. 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. წებოცემენტი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(37), 2015. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, მ.დემეტრაძე, დ.ოტიაშვილი, ნ.კუციავა, რ.ჩაგუნავა. წედისი - რკინის წარმოების ერთერთი ცენტრი ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N1. გვ.90-91. 2005წ. ტ.5, N1. გვ.90-91.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე. წევის ქვესადგურის ერთიან გარდამქმნელ სისტემაში მატარებლის რეკუპერაციული დამუხრუჭების რეჟიმებში პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, null. წევის ქვესადგურის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის მდგომარეობათა ცვლადების მატრიცული განტოლებების ამოხსნა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2012წ. 2012 წ 2(62) თბილისი.

გ. კოხრეიძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურის ნახევარგამტარულ ერთიან გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირების ანალიზი და რიცხვითი მეთოდების მათემატიკური თეორია.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №4(80)..

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. დონაძე. წევის ძალის გავლენა მოძრავი შემადგენლობის დინამიკურ მდგრადობაზე . სტუ, შრომები . 2004წ. #3 (453).