სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, ა. კაკიაშვილი. წევის ძალის ცვლილება და მოძრავი შემადგენლობის გრძივი რხევები . სტუ, შრომები . 2003წ. #3 (449).

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. წელი, წელიწადი და ჩიჩილაკის ეტიმოლოგია . "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. # 1 (9), გვ 138-151.

დ. მამფორია. წელიოწადის წელიწადის თვეების მიხედვით პირაპირების მტყუნებათა განაწილების პარამეტრების გაანგარიშება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამეცნიერო შრომები. 1990წ. #7(363),84-90.

ბ. ცხადაძე. წერ, ჭერ (ჭარ...) ფუძეთაგან ნაწარმოები პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2000წ. #1,გვ. 47-50..

თ. ბარამაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. წერტილის ინვერსიული გარდამქმნელი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #4, გვ. 17-26. უაკ 681.3.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. წერტილის მობრუნება სიბრტყეზე ნებისმიერი წერტილის გარშემო . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ 2(29), სტუ, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი, თბილისი. 2013წ. გვ. 65-71.

ნ. თევზაძე, ლ. კანდელაკი. წერტილოვანი შენობები საცხოვრებელ განაშენიანებაში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2). 2003წ. 1512-0619, 32-35.

მ. თოდუა, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. წერტილში დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა ერთგვაროვანი გაჭიმვა-კუმშვისას. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. #3 (6), თბილისი, გვ. 111-117.

რ. გიორგობიანი, მ.თოდუა, ნ.ბერიშვილი. წერტილში დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა ერთგვაროვანი გაჭიმვა-კუმშვისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

ნ. ბერიშვილი, მ.თოდუა, რ.გიორგობიანი. წერტილში დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა ერთგვაროვანი გაჭიმვა-კუმშვისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

რ. ქუთათელაძე, კობიაშვილი ანა. წესებზე დაფუძნებული ექსპერტული სისტემის სასწავლო მოდელი. . 2015წ. სტუ-ს შრომები. #3(497). გვ. 30-39.

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. წესები კარკასული შენობის საძირკველში სეისმოიზოლაციის სისტემის დაპროექტების განხორციელებისათვის. მშენებლობა. 2015წ. N4 (30).

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე, დ.კოდალაშვილი. წესიერი მრავალფენიანი ღია მოცულობითი ფორმის პირველადი გარდამქმნელების ურთიერთინდუქციურობის გამოთვლის ზოგადი ხერხი.. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #10, გვ. 113-116.

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი, პ. მანჯავიძე. წესიერი მოცულობითი ფორმის გარადამქმნელების ურთიერთინდუქციურობის გამოთვლის დაზუსტებული მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, 109-113.

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე. წესიერი მოცულობითი ფორმის გარადამქმნელების ურთიერთინდუქციურობის გამოთვლის დაზუსტებული მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, გვ. 109-113 .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. წესიერი მოცულობითი ფორმის გარდამქმნელების ურთიერთინდუქსიურობის გამოთვლის დაზუსტებული მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ო. ლაბაძე. წესიერი მრავალფენოვანი მოცულობითი პირველადი გარდამქმნელების ურთიერთინდუქციის გამოთვლის მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, გვ. 99-102 .

გ. გაბაიძე, ო. ქარჩავა, შ. ცუკოშვილი. წვეთოვანი რწყვის და მულჩირების ტექნოლოგიების პრიორიტეტულობის და ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით პომიდვრის წარმოებისას. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2017წ. N3, 2017 წ. გვ. 49.

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. წვეთური მორწყვის დროს რწყვის რეჟიმის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები". 2009წ. შრომათა კრებული, სსაუ, თბილისი,გვ 19-21.

დ. გურგენიძე. წვეთური მორწყვის სისტემის მილების დიამეტრის პარამეტრების განსაზღვრა ნაკადის კონცენტრაციის გათვალისწინებით. ჰიდროინჟინერია. 2013წ. #1-2(15-16) თბილისი, სტუ.