სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბუქსიანიძე. წრფივდიფერენციალური განტოლებისა და ნორმალურისახის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შესაბამისობა . სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. №8.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. წრფივი არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14,გვ. 9-15.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ნ. არველაძე. წრფივი გარდასახვების საფუძველზე გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №10-12 (672, 673, 674), გვ. 75-78..

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ.ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ.ბ. N 44.

ნ. ჩხაიძე, ჯ. თევზაძე, თ.რევაზიშვილი. წრფივი პროგრამირების ზოგიერთი საკითხის სწავლება ეკონომიკურ სპეციალობებზე. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 3N2 (51) გვ. 144-149.

ი. ქართველიშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი `ეკონომიკა~ #1-2, თბილისი, 2015 წ.. 2015წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ნადირაშვილი ვ., შონია ლ.. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნის მოძება ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. სტუ შრომები, განათლება 2014 N2 (11). 2014წ. .

გ. ყირმელაშვილი. წრფივი პროგრამირების ჩამოყალიბებისა და სატრანსპორტო ამოცანების სწავლების შესახებ. შრომების კრებული „გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში? თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010წ. გვ. 93-87.

ლ. გაჩეჩილაძე. წრფივი სტაციონარული იმპულსური სისტემების ანალიზი და სინთეზი საფეხუროვანი ფუნქციების საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2006წ. 10; 34-41. ISSN 0135-0765.

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული იინტერპოლიატორი. . საავტორო მოწმობა N1695267 . 1991წ. გ.ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული იინტერპოლიატორი. . საავტორო მოწმობა . 1991წ. გამოქვეყნდა გ.ბ. N 44 .

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული ინტერპოლიატორი.. საქ. მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 1999წ. გვ. 126–130.

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული ინტერპოლიატორი.. საქ. მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,. 1999წ. გვ. 126–130.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, თ. ბერიძე. წრფოვანი ზედაპირების წარმოქმნის ახალი ინტერპრეტაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2007წ. 3(27) 41-46.