სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხაბეიშვილი. წრიული ფირფიტის გაანგარიშება დინამიკურ (დარტყმა) დატვირთვაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2008წ. N2(468). გვ.13-16. ISSN 1512-0996.

გ. ყიფიანი. წრიული ცილინდრული აირსადენის სისქის ცვლილების ოპტიმალურო კანონის დადგენა. ჰიდროინჟინერია, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2007წ. #2(2) . გვ.75-80 (ISSN 1512-410X).

თ. წივწივაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი . წრფივად კონდესირებული ბენზოლის ბირთვების შემცველი ნახშირწყალბადების მატემატიკურ ქიმიური გამოკვლევა. Georgian engineering news.. 2011წ. N2(vol.58), გვ.119-120.

ა. ბუქსიანიძე. წრფივდიფერენციალური განტოლებისა და ნორმალურისახის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შესაბამისობა . სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. №8.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. წრფივი არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14,გვ. 9-15.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ნ. არველაძე. წრფივი გარდასახვების საფუძველზე გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №10-12 (672, 673, 674), გვ. 75-78..

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ.ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ.ბ. N 44.

ნ. ჩხაიძე, ჯ. თევზაძე, თ.რევაზიშვილი. წრფივი პროგრამირების ზოგიერთი საკითხის სწავლება ეკონომიკურ სპეციალობებზე. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 3N2 (51) გვ. 144-149.

ი. ქართველიშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი `ეკონომიკა~ #1-2, თბილისი, 2015 წ.. 2015წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ნადირაშვილი ვ., შონია ლ.. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნის მოძება ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. სტუ შრომები, განათლება 2014 N2 (11). 2014წ. .

გ. ყირმელაშვილი. წრფივი პროგრამირების ჩამოყალიბებისა და სატრანსპორტო ამოცანების სწავლების შესახებ. შრომების კრებული „გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში? თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010წ. გვ. 93-87.

ლ. გაჩეჩილაძე. წრფივი სტაციონარული იმპულსური სისტემების ანალიზი და სინთეზი საფეხუროვანი ფუნქციების საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2006წ. 10; 34-41. ISSN 0135-0765.

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული იინტერპოლიატორი. . საავტორო მოწმობა N1695267 . 1991წ. გ.ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე. წრფივ–წრიული იინტერპოლიატორი. . საავტორო მოწმობა . 1991წ. გამოქვეყნდა გ.ბ. N 44 .