სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. წინააღმდეგობები სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ეკონომიკურ მიზანსა და მის სოციალურ ორიენტაციას შორის. სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2015წ. გვ. 43-48..

ნ. ოვსიანიკოვა. წინადადებები თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო დეკლარაციების ნამდვილობის გადამოწმების შესახებ . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2001წ. III-IV კვარტალი, გვ. 3-12..

ნ. ოვსიანიკოვა. წინადადებები თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო დეკლარაციების ნამდვილობის გადამოწმების შესახებ. . ქართული სამართლის მიმოხილვა, . 2001წ. III-IV კვარტალი, გვ. 3-12.

ა. ლებანიძე, მ. მარჯანიშვილი, გ.ხარძეიშვილი. წინადადებები კარკასული შენობების სივრცით სეისმურ ზემოქმედებაზე გასაანგარიშებლად. საქ.მეცნ.აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. შრომები N1.

მ. ზუბიაშვილი, ავტორთა კოლექტივი. წინადადებები საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური გეგმისათვის. ვ.მელქაძის სახ. სოც. ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების სამეც. კვლევითი ინსტ. ანგარიში. 2006წ. .

ჯ. გახოკიძე. წინადადებები უკანონოდ მიჩნეული განაჩენების გადასინჯვასთან დაკავშირებით. . საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კრებული. . 2013წ. .

გ. ჩიკოიძე. წინადადების დაშლა “სენტენციურ პრიმიტივებად”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2015წ. N 2(13), თბილისი, გვ. 88-96.

ლ. სამსონაძე. წინადადების წევრთა ინდექსაციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. #10, თბილისი, გვ. 256-263.

ხ. თოდაძე. წინამძღვარი ქართული სამონასტრო წესდებების მიხედვით. აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა აკადემია, აფხაზეთის მოამბე. 1998წ. I, 61-64.

რ. გაფრინდაშვილი. წინაპართაგან წასულა ყველა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2015წ. N7, გვ. 26-36.

ქ. ჯიჯეიშვილი, შ. სანაძე. წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების წინაშე მდგარი ამოცანები და განსახორციელებელი პროექტები. ჟურნ. «საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები» თბ., # 4. 2009წ. თბ., # 4.

მ. მამნიაშვილი. წინასასამართლო გამო ძიება საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქვეყანაში. ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. N1 გვ. 104-108.

ბ. სურგულაძე, გ.ფარცხალაძე. წინასწარ დაძაბული კონსტრუქ-ციების მიმოხილვა და კლასიფიკაცია. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. N1-3, 2006 თბილისი..

ჯ. ჩოგოვაძე, ა.ყუბანეიშვილი. წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის შპალის კონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002წ. 0წ. .

ლ. ფირყულაშვილი. წინასწარდაძაბვის ძალის სიდიდის დანაკარგების განსაზღვრა ახალი ტიპის კონსტრუქციის საკოჭის ცილინდრული საგორავის პოჭოჭიკებში. მშენებლობა. 2012წ. №3(26), 3 გვ..

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ზ.სვანიძე. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციები და მათი დაპროექტების თავისებურება. კერამიკა,. 2010წ. 1(22), გვ.21–23.

ა. სოხაძე, ლ.ბალანჩივაძე. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. კერამიკა. 2010წ. ISSN 1512-0325,1(22).

ლ. კახიანი, ა.ლებანიძე, გ.ჯავახიშვილი, ი.ხართიშვილი. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენება თანამედროვე მშენებლობაში და მისი ეკონომიკური ეფექტი. მშენებლობა. 2013წ. N3(30)81-84.

ი. ხართიშვილი, ა. ლებანიძე, გ. ჯავახიშვილი. წინასწარდაძაბული რკინა–ბეტონის კონსტრუქციების გამოყენება თანამედროვე მშენებლობაში და ეკონომიკური ეფექტი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №3(30).

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი. წინასწარდაძაბული სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი სისტემის მდგრადობა. სტუს, შრომები. 2005წ. ISSN 1512-09966, N3(457) 45 გვ..