სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ც. კენკიშვილი.. წყალმომარაგების ტექნიკურ სისტემებში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. ქ.თბილისი, ჟ.მშენებლობა, No 4(27) 2012. ჟურნალი „მშენებლობა“,. 2012წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #67.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ნ. მსხილაძე, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #67. 2012წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებში ნორმტიული დანაკარგების განსაზღვრის შესახებ. ჰიდროინჟნერია . 2009წ. 1-2 (7-8) 55-62.

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების ფუნქციონირების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2010წ. 1-2 (9-10) გვ71-76.

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი. წყალმომხმარებელთა ასოციაციების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული.. გამომცემლობა "უნივერსალი" თბილისი. 2007წ. #63, გვ. 62-67.

ვ. სამხარაძე. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

თ. შამათავა. წყალმცენარეები-ენერგოეფექტიანი ბიოსაწვავი. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი "აგრარული საქართველო". 2014წ. N12 2014.

თ. შამათავა. წყალმცენარეების გამოყენების პერსპექტივები ბიოენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფერირებული ჟურნალი. 2015წ. N2 (496) თბილისი 2015.

მ. ნაცვლიშვილი. წყალსადენის ქსელების საიმედო ფუნქციონირების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2002წ. .

ლ. ფურცელაძე. წყალსამეურნეო ობიექტების მდგრადი და უსაფრთხო ფუნქციონირებების პირობების გამოკვლევა ენტროპიის გამოყენებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის . 2012წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #67 გვ.188-193 თბილისი. 2012წ. .

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი, ე.კეჩხოშვილი . წყალსარგებლობის ეფექტიანობის გაზრდის მეთოდები საქართველოს სარწყავ მიწათმოქმედებაში. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი. 2015წ. სამეც. შრომათა კრებული, #70, გვ. 61-67.

ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალსატარი არხის ფერდობის მდგრადობისა და დეფორმაციის შეფასება ნაპირგასწვრივი ტალღური დინებების გათვალიწინებით. . 2002წ. N 4(24); გვ. 158-166; ISSN 1512-0120.

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე. წყალსატევებში წყლის დონის გამზომი მოწყობილობის გაუმჯობესებული კონსტრუქცია. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2009წ. N64; გვ.10 .

ზ. გედენიძე, გ. მახარაძე, ი. გაბრიჩიძე, ე. ძიძიგური. წყალსატევში წყლის დონის გამზომი მოწყობილობა ინფორმაციის გადაცემით. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. N2 (50), გვ.120-127.

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, ლ. მოსავლიძე. წყალსატევში წყლის დონის საზომი ახალი მოწყობილობა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინსტრო წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. N63;გვ.20-23.

ხ. ხატიური, მ. მჭედლიძე. წყალსაცავების ანთროპოგენული ევთროპიკაციის საკითხი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1).

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. წყალსაცავების გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორის შეფასების მეტოდები. თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. #6-7, თბილისი, გვ.60-68.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. წყალსაცავების დაჭუჭყიანების დაცვის პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2015წ. #4(39).

დ. ფოცხვერია. წყალსაცავების დონეების რეჟიმის დამოკიდებულება სარწყავ ფართობებზე. საქართველოს ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული- წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და უსაფრთხოება თბილისი. 2005წ. გვ. 65-68.