სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. შათირიშვილი, შათირიშვილი შ; ბიბილეიშვილი დ; მახაშვილი ქ; კილაძე მ.. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა. . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 366-368.

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. წრეწირში ჩახაზული კუთხის ბისექტრისა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. თბილისი 2016 წ. 3(37).

ზ. კაპანაძე, მ. კუბლაშვილი. წრიულ დისკოზე ბზარის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #4(27).

ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების გაანგარიშება მზიდუნარიანობაზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების გაანგარიშება მზიდუნარიანობაზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი№. 2009წ. № 4.(474).

მ. თანანაშვილი. წრიული მოხაზულობის გვირაბის მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების თანამედროვე პერსპექტიული მოდელი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. N1, .

გ. ყიფიანი, სოხაძე ა, , ყიფიანი დ. . წრიული ნახვრეტის მქონე დრეკადი სიბრტყე,რომლის კიდე დატვირთულია შეყურსული ძალებით. მშენებლობა. 2009წ. მშენებლობა #2 (13) თბილისი. სტუ.. გვ 58-63. ISSN 1512-3936.

ა. ხაბეიშვილი. წრიული ფირფიტის გაანგარიშება დინამიკურ (დარტყმა) დატვირთვაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2008წ. N2(468). გვ.13-16. ISSN 1512-0996.

გ. ყიფიანი. წრიული ცილინდრული აირსადენის სისქის ცვლილების ოპტიმალურო კანონის დადგენა. ჰიდროინჟინერია, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი. 2007წ. #2(2) . გვ.75-80 (ISSN 1512-410X).

თ. წივწივაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი . წრფივად კონდესირებული ბენზოლის ბირთვების შემცველი ნახშირწყალბადების მატემატიკურ ქიმიური გამოკვლევა. Georgian engineering news.. 2011წ. N2(vol.58), გვ.119-120.

ა. ბუქსიანიძე. წრფივდიფერენციალური განტოლებისა და ნორმალურისახის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის შესაბამისობა . სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. №8.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. წრფივი არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14,გვ. 9-15.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ნ. არველაძე. წრფივი გარდასახვების საფუძველზე გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №10-12 (672, 673, 674), გვ. 75-78..

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ.ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გამოქვეყნდა გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ. ბ. N 44.

დ. ფურცხვანიძე, გ. ჭელიძე. წრფივი ინტერპოლიატორი. საავტორო მოწმობა N 1695267. 1991წ. გ.ბ. N 44.