სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ნადირაძე, ა.ლეჟავა. წყალი სასიცოცხლო და სამრეწველო პროდუქტი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. # 1(49) ISSN 1512-0120.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბალაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელი. სტუ ჰიდროინჟინერია. 2011წ. N1-2 (13-14) გვ.5.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელია . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ . 2012წ. №1-2 (13-14), თბილისი, გვ. 51-55.

რ. ლორთქიფანიძე. წყალი − კომუნიკატორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2012წ. გვ. 161-164.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. №1-2(11-12), თბილისი, გვ.56-59.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი. შტუ „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. N1-2(11-12).

გ. დოხნაძე, ზ.ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ.ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 54-62.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ. ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ. 46-54.

ლ. ფურცელაძე. წყალმოვარდნებით ნიადაგის დაზიანებები და მათი თავიდან აცილების გზები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 218-223.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„ თბილისი. 2001წ. გვ. 25 – 29.

ვ.ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძე. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობის სტოქასტური მოდელი. წყალტა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #65, გვ 118-123.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობისსტოქასტური მოდელი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65,გვ.118-122.

ზ. ციხელაშვილი, გ.ზაკუტაშვილი, ნ. მახარობლიძე. წყალმომარაგება-წყალარინების საინჟინრო სისტემების ფუნქციონირების საექსპლუატაციო საიმედოობის , უსაფრთხოებისა და რისკის პრობლემის შესაებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge ,4(4), გვ.5. თბილისი. 2007წ. .

მ. ნოზაძე, null, მიქაძე გ., გარუჩავა დ.. წყალმომარაგების და სანიაღვრე წყალარინების სისტემების საინჟინრო ქსელების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირება ნეიორმსგავსი მოდელის გამოყენებით. მშენებლობა. 2007წ. #1(4) .

მ. ნაცვლიშვილი, ზ. ციხელაშვილი. წყალმომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემის საპროექტო აგების მეთოდოლოგიური მიდგომის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი \"შრომები\". 2002წ. 4(443).

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge, 3(22), 4 გვ.. თბილისი. 2011წ. .

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის სისტემური კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები.. ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2011წ. No 3(18) .

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ, ჭურჭელაური ბ., ქადაგიშვილი თ.. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროგნოზირება დისკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #3(14).

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ხ. ხატიური, თ.ქადაგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროდნოზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სტუ, ""ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 3(14), თბილისი,,5 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, ქუთაისი: აწსუ. 2015წ. №2(6), გვ.55-65.