სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ფადიურაშვილი, ქ. მახაშვილი, იაშვილი ვ.. წყალბადის იონების აქტიურობის მაჩვენებელი Ph განსაზღვრის ელექტროდული სისტემები. ჟურნალი მეცნიერება. 2014წ. #3(17) გვ 82-88..

ქ. მახაშვილი, თ. ძაგანია, ა. დოლიძე, ვ. ფადიურაშვილი, ნ. იაშვილი.. წყალბადის იონების აქტიურობის მაჩვენებელი pH-ის განსაზღვრის ელექტროდული სისტემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. #3(717), გვ. 82-88, .

ე. მიმინოშვილი. წყალბადური ბმების როლი ნანოკრისტალური ტიტანის კარბიდის წარმოქმნაშიi. II საერთაშორისო კონფერეციის მასალები (ნანო - 2012). 2012წ. 19-21 სექტემბერი, 27-29 გვ. .

ო. კიღურაძე, გ.ქეთელაური, ქ.ჩხიკვაძე. წყალგამაცხელებელი ბოილერის თბოტექნიკური გამოცდა. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” შრომათა კრებული.2013 25-26მაისი. 2013წ. შრომათა კრებული.2013 25-26მაისი, 42-46.

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. წყალდამჭერი მიწის ნაგებობების ფილტრაციული გაანგარიშება საწყისი გრადიენტის გათვალისწინებით . აგრარული მეცნიერების პრობლემები - სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ.3, #1 (50), გვ. 87-90.

მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ლაფაჩი. წყალდენების გადართვების საიმედოობის უზრუნველყოფა ოპტიმალური რეზერვირებით. ჰიდროინჟინერია. 2010წ. N1-2 (9-10) გვ34-36.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობა – წყალმოვარდნების კატასტროფული გამოვლინებები დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტომი 117, 53 – 56.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი. წყალდიდობები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო კონფერენციების შრომები. თბილისი. 2001წ. გვ.გვ. 252-260.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობების პროგნოზირება შიდა ქართლის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტომი 117, 16 – 19.

. წყალდიდობების რისკები. ჰიდროინჟინერია. 2007წ. #1, გვ 54-57.

მ. შავლაყაძე. წყალდიდობის ჩამონადენის გამოყენება წყალშემცველი გეოსტრუქტურების შესაქმნელად. . 2009წ. .

ა. ჩიქოვანი. წყალდისპერსიული საღება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(27), 2012. 2012წ. .

ა. ლეჟავა, ა. ნადირაძე. წყალი - სასიცოცხლო და სამრეწველო პროდუქტი . სამეცნიერო ტექ. ჟ. ”ენერგია” №1(49). 2009წ. .

ა. ლეჟავა, ე. ბიჭიაშვილი. წყალი ბუნების მშვენიერება . სამეცნიერო ტექ. ჟ. ”ჰიდროინჟინერია” №2(6). 2008წ. .

ა. ნადირაძე, ა.ლეჟავა. წყალი სასიცოცხლო და სამრეწველო პროდუქტი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. # 1(49) ISSN 1512-0120.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბალაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელი. სტუ ჰიდროინჟინერია. 2011წ. N1-2 (13-14) გვ.5.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელია . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ . 2012წ. №1-2 (13-14), თბილისი, გვ. 51-55.

რ. ლორთქიფანიძე. წყალი − კომუნიკატორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2012წ. გვ. 161-164.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. №1-2(11-12), თბილისი, გვ.56-59.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი. შტუ „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. N1-2(11-12).