სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობა – წყალმოვარდნების კატასტროფული გამოვლინებები დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტომი 117, 53 – 56.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი. წყალდიდობები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო კონფერენციების შრომები. თბილისი. 2001წ. გვ.გვ. 252-260.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობების პროგნოზირება შიდა ქართლის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტომი 117, 16 – 19.

. წყალდიდობების რისკები. ჰიდროინჟინერია. 2007წ. #1, გვ 54-57.

მ. შავლაყაძე. წყალდიდობის ჩამონადენის გამოყენება წყალშემცველი გეოსტრუქტურების შესაქმნელად. . 2009წ. .

ა. ჩიქოვანი. წყალდისპერსიული საღება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(27), 2012. 2012წ. .

ა. ლეჟავა, ა. ნადირაძე. წყალი - სასიცოცხლო და სამრეწველო პროდუქტი . სამეცნიერო ტექ. ჟ. ”ენერგია” №1(49). 2009წ. .

ა. ლეჟავა, ე. ბიჭიაშვილი. წყალი ბუნების მშვენიერება . სამეცნიერო ტექ. ჟ. ”ჰიდროინჟინერია” №2(6). 2008წ. .

ა. ნადირაძე, ა.ლეჟავა. წყალი სასიცოცხლო და სამრეწველო პროდუქტი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. # 1(49) ISSN 1512-0120.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბალაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელი. სტუ ჰიდროინჟინერია. 2011წ. N1-2 (13-14) გვ.5.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი საუკეთესო გამხსნელია . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“ . 2012წ. №1-2 (13-14), თბილისი, გვ. 51-55.

რ. ლორთქიფანიძე. წყალი − კომუნიკატორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2012წ. გვ. 161-164.

დ. ბიბილეიშვილი, რ. კლდიაშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი . სტუ, ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. №1-2(11-12), თბილისი, გვ.56-59.

რ. კლდიაშვილი, დ.ბიბილეიშვილი. წყალი, ატმოსფერო და კლიმატი. შტუ „ჰიდროინჟინერია“. 2011წ. N1-2(11-12).

გ. დოხნაძე, ზ.ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ.ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 54-62.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ. ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ. 46-54.

ლ. ფურცელაძე. წყალმოვარდნებით ნიადაგის დაზიანებები და მათი თავიდან აცილების გზები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 218-223.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„ თბილისი. 2001წ. გვ. 25 – 29.

ვ.ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძე. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობის სტოქასტური მოდელი. წყალტა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #65, გვ 118-123.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობისსტოქასტური მოდელი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65,გვ.118-122.