სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. წყალსაცავების გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორის შეფასების მეტოდები. თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. #6-7, თბილისი, გვ.60-68.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. წყალსაცავების დაჭუჭყიანების დაცვის პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2015წ. #4(39).

დ. ფოცხვერია. წყალსაცავების დონეების რეჟიმის დამოკიდებულება სარწყავ ფართობებზე. საქართველოს ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული- წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და უსაფრთხოება თბილისი. 2005წ. გვ. 65-68.

ნ. ბეგალიშვილი, ნ.ნ.ბეგალიშვილი/.N. Begalishvili. წყალსაცავების მიკროკლიმატზე გავლენის შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე. The estimation of the reservoir influence on the microclimate by the mathematical simulation method.. ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის (გეოგრაფია, ჰიდრომეტეოროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა) მასალები. თბილისი. თსუ / Iv. Javakhishvili’s 120 anniversary, V republic conference (Geography, Hydrometeorology, Geology, Geophysic) articles. . 1996წ. თსუ. თბილისი / Tbilisi, TSU (in Georgia), 1996.

ნ. ბეგალიშვილი. წყალსაცავების მიკროკლიმატზე გავლენის შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე. The estimation of the reservoir influence on the microclimate by the mathematical simulation method. . iv.javaxiSvilis dabaივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის (გეოგრაფია, ჰიდრომეტეოროლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა) მასალები. თბილისი. თსუIv. Javakhishvili’s 120 anniversary, V republic conference (Geography, Hydrometeorology, Geology, Geophysic) articles. Tbilisi, TSU (in Georgia). 1996წ. თსუ, თბილისი. 1996, გვ.121-124. / Tbilisi, TSU, 1996, pg.121-124, (in Georgia)..

გ. სოსელია. წყალსაცავებში დაბინძურებული ნივთიერებების გავრცელების არეალის დადგენა. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2007წ. N 1.

გ. სოსელია, null, კ.ხატიაშვილი, ზ.ასკურავა. წყალსაცავებში დაბინძურებული ნივთიერებების გავრცელების არეალის დადგენა. Hydroengeneering. 2007წ. N1.

ნ. რატიანი, მ. ქიტოშვილი, გაბრიჩიძე ო. წყალსაცავებში სარკული ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შესამცირებელი დამცავი მოწყობილობა. საერთაშორისოსამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი ''საქართველოს ნავთობი და გაზი''. 2013წ. .

ც. ბასილაშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება შეზღუდული ინფორმაციის პირობებში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2001წ. ტომი 106, გვ. 170 – 176.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების შედეგად ეკონომიური ზარალის შეფასება. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 10 გვ..

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე , გ. მახარაძე, ვ. გაბრიჩიძე. წყალსაცავებში წყლის დონის ცვლილების ტელეგამზომი მოწყობილობა. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. N3 (51); გვ.154-157.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. წყალსაცავებშიტემპერატურული რეჟიმისანალიზური მოდელირება. "კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი". 2008წ. #9, თბილისი, გვ.111-116.

ი. იორდანიშვილი. წყალსაცავიანი სისტემების მოწყვლადობის შეფასება.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2013წ. # 68, გვ.103–107..

დ. დანელია. წყალსაცავის კედლის სიგანის განსაზღვრა მდგრადობის კოეფიციენტის სხვადასხვა მნიშვნელობის დროს. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2009წ. № 1 .

თ. გველესიანი. წყალსაცავში მეწყერული და სეისმოგენური ტალღების სიმაღლის პროგნოზირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ნაწ. II., პარაგრ. 4.3. წიგნში "წყლის მეურნეობა".ISBN 978-9941-14-590-2.

ნ. ცინცაძე, თ.ცინცაძე , მ. ბლიაძე. წყალსაცავში წყლის ხარისხის პროგნოზირების სეგმენტურ-შრეობრივი მეთოდი. ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი, ტ.108, გვ.189-193..

ჯ. მაჭავარიანი, ნ.არჩვაძე. წყალტუბოს სისტემის მიდამოების ლანდშაფტების კომპლექსური დახასიათება. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2011წ. #4-6, 53-60გვ..

გ. მახარაძე, ხაჩიური უჩა. წყალუხვობის პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის კონკურენტუნარიანი ტარიფის შერჩევის შესახებ. "ენერგია". 2010წ. 4(56).

რ. დიაკონიძე, ჯ. ფანჩულიძე, მ. შავლაყაძე, ბ. დიაკონიძე, ქ. დადიანი, ნ. ნიბლაძე, ზ. ჭარბაძე.. წყალშემკრები აუზის ინდივიდუალური ლანშაფტური თავისებურებანი და რეგიონალური მეტეოინფორმაციების გამოყენების შესაძლებლობა წყლის მაქსიმალური ხარჯებისა და წყლამოვარდნების საანგარიშოდ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. #71.

ზ. ჭარბაძე, ჯ.ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ნ.ნიბლაძე. წყალშემკრები აუზის ინდივიდუალური ლადშაფტური თავისებურებანი და რეგიონალური გეომორფოლოგიური გამოყენების შესაძლებლობა წყლის მაქსიმალური ხარჯების გასაანგარიშებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2016წ. #71 გვ. 117-123.