სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ. ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ. 46-54.

ლ. ფურცელაძე. წყალმოვარდნებით ნიადაგის დაზიანებები და მათი თავიდან აცილების გზები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 218-223.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„ თბილისი. 2001წ. გვ. 25 – 29.

ვ.ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძე. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობის სტოქასტური მოდელი. წყალტა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #65, გვ 118-123.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია. წყალმოვარდნის პერიოდის ჩამონადენის რყევადობისსტოქასტური მოდელი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65,გვ.118-122.

ზ. ციხელაშვილი, გ.ზაკუტაშვილი, ნ. მახარობლიძე. წყალმომარაგება-წყალარინების საინჟინრო სისტემების ფუნქციონირების საექსპლუატაციო საიმედოობის , უსაფრთხოებისა და რისკის პრობლემის შესაებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge ,4(4), გვ.5. თბილისი. 2007წ. .

მ. ნოზაძე, null, მიქაძე გ., გარუჩავა დ.. წყალმომარაგების და სანიაღვრე წყალარინების სისტემების საინჟინრო ქსელების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირება ნეიორმსგავსი მოდელის გამოყენებით. მშენებლობა. 2007წ. #1(4) .

მ. ნაცვლიშვილი, ზ. ციხელაშვილი. წყალმომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემის საპროექტო აგების მეთოდოლოგიური მიდგომის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი \"შრომები\". 2002წ. 4(443).

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge, 3(22), 4 გვ.. თბილისი. 2011წ. .

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის სისტემური კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები.. ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2011წ. No 3(18) .

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ, ჭურჭელაური ბ., ქადაგიშვილი თ.. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროგნოზირება დისკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #3(14).

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ხ. ხატიური, თ.ქადაგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროდნოზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სტუ, ""ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 3(14), თბილისი,,5 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, ქუთაისი: აწსუ. 2015წ. №2(6), გვ.55-65.

ზ. ციხელაშვილი, ლ.კლიმიაშვილი, მ.გუჯაბიძე. წყალმომარაგების სისტემის ელემენტებით შედგენილი ვარიანტულ-სტრუქტურული სქემების საიმედოობის შეფასება. სტუ,,ჟ. "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6, თბილისი, 4 გვ).

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური. წყალმომარაგების სისტემის სატუმბო სადგურების მუშაობის საიმედოობის შეფასების ასპექტები. სტუ-"ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1), გვ. 71-75.

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ც. კენკიშვილი.. წყალმომარაგების ტექნიკურ სისტემებში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. ქ.თბილისი, ჟ.მშენებლობა, No 4(27) 2012. ჟურნალი „მშენებლობა“,. 2012წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #67.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ნ. მსხილაძე, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #67. 2012წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებში ნორმტიული დანაკარგების განსაზღვრის შესახებ. ჰიდროინჟნერია . 2009წ. 1-2 (7-8) 55-62.

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების ფუნქციონირების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2010წ. 1-2 (9-10) გვ71-76.