სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ციხელაშვილი, გ.ზაკუტაშვილი, ნ. მახარობლიძე. წყალმომარაგება-წყალარინების საინჟინრო სისტემების ფუნქციონირების საექსპლუატაციო საიმედოობის , უსაფრთხოებისა და რისკის პრობლემის შესაებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge ,4(4), გვ.5. თბილისი. 2007წ. .

მ. ნოზაძე, null, მიქაძე გ., გარუჩავა დ.. წყალმომარაგების და სანიაღვრე წყალარინების სისტემების საინჟინრო ქსელების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირება ნეიორმსგავსი მოდელის გამოყენებით. მშენებლობა. 2007წ. #1(4) .

მ. ნაცვლიშვილი, ზ. ციხელაშვილი. წყალმომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემის საპროექტო აგების მეთოდოლოგიური მიდგომის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი \"შრომები\". 2002წ. 4(443).

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge, 3(22), 4 გვ.. თბილისი. 2011წ. .

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის სისტემური კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები.. ჟურნალი „მშენებლობა“, . 2011წ. No 3(18) .

ხ. ხატიური, ციხელაშვილი ზ, ჭურჭელაური ბ., ქადაგიშვილი თ.. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროგნოზირება დისკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #3(14).

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ხ. ხატიური, თ.ქადაგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროდნოზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სტუ, ""ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 3(14), თბილისი,,5 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. წყალმომარაგების სისტემის ავტომატიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, ქუთაისი: აწსუ. 2015წ. №2(6), გვ.55-65.

ზ. ციხელაშვილი, ლ.კლიმიაშვილი, მ.გუჯაბიძე. წყალმომარაგების სისტემის ელემენტებით შედგენილი ვარიანტულ-სტრუქტურული სქემების საიმედოობის შეფასება. სტუ,,ჟ. "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6, თბილისი, 4 გვ).

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური. წყალმომარაგების სისტემის სატუმბო სადგურების მუშაობის საიმედოობის შეფასების ასპექტები. სტუ-"ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #1(1), გვ. 71-75.

გ. ჩიტიაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, ც. კენკიშვილი.. წყალმომარაგების ტექნიკურ სისტემებში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. ქ.თბილისი, ჟ.მშენებლობა, No 4(27) 2012. ჟურნალი „მშენებლობა“,. 2012წ. .

ნ. მსხილაძე, ი.ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #67.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, გ. იოსებაშვილი, ნ. მსხილაძე, ლ. ჩალაძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აგების ტექნოლოგია მონოლითური რკინაბეტონისაგან. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #67. 2012წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებში ნორმტიული დანაკარგების განსაზღვრის შესახებ. ჰიდროინჟნერია . 2009წ. 1-2 (7-8) 55-62.

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების ფუნქციონირების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2010წ. 1-2 (9-10) გვ71-76.

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი. წყალმომხმარებელთა ასოციაციების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული.. გამომცემლობა "უნივერსალი" თბილისი. 2007წ. #63, გვ. 62-67.

ვ. სამხარაძე. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

თ. შამათავა. წყალმცენარეები-ენერგოეფექტიანი ბიოსაწვავი. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი "აგრარული საქართველო". 2014წ. N12 2014.

თ. შამათავა. წყალმცენარეების გამოყენების პერსპექტივები ბიოენერგეტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეფერირებული ჟურნალი. 2015წ. N2 (496) თბილისი 2015.

მ. ნაცვლიშვილი. წყალსადენის ქსელების საიმედო ფუნქციონირების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". 2002წ. .