სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ფანჩულიძე, და სხვები. წყალშემკრები აუზის ინდივიდუალური ლანდშაფტური თავისებურებანი და რეგიონალური მეტეო ინფორმაციების გამოყენების შესაძლებლობა წყლის მაქსიმალური ხარჯების გასაანგარიშებლათ.. საქ.ტექ. უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეც. შრ. კრებული # 71. 2016წ. .

ლ. ჭარელი, ნ. დოხნაძე, ნ. კოჭლამაზაშვილი. წყალშემკრები აუზის ფართობის ფიზიკური ინტერპრეტაცია ტენბრუნვის მახასიათებელთა გაანგარიშებისას. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1999წ. 4–6 თბილისი, გვ.89–92.

ნ. ბაღათურია. წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზატორების ქიმიური შემადგენლობა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №13.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. მარდალეიშვილი. წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზატორების ქიმიური შემადგენლობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #13.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზატორის ქიმიური შემადგენლობა . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13, გვ. 130-131.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზატორის ქიმიური შემადგენლობა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. #13, გვ.130-131 .

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია. წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზეტორის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13, გვ. 130-132.

მ. გაბრიჩიძე, ლ. ბერიაშვილი. წყალხსნარებში მანგანუმის ელექტროდის კინეტიკა. "უნივერსალი" საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. 15(1) 57-65.

ნ. ჟველია. წყაროები და ლიტერატურა ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს შესახებ). სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 1994წ. #5-8.

. წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული ძიებანი. სამეცნიერო სტატიების სამენოვანი კრებული. 2009წ. გვ. 275.

გ. ლოლაძე. წყაროსთავის ადვილლღობადი თიხების გამოყენების პერსპექტივები ნორმალური აგურის და კერამიკული ბლოკის წარმოებაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. # 12(1), თბილისი, გვ.21-23.

გ. ყიფიანი, ყიფიანი დ,. წყვეტილი ფუნქციების გამოყენება ფიზიკური და გეომეტრიული ფაქტორების გათვალისწინებისათვის. //საქართველოს საავტომობილო_საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული თბილისი. . 2007წ. #3, გვ. 186-188.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლების დაბინძურება რადიაქტიური ეკემენტებით. სამეცნიერო ძიებანი.ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამ-ბა `ცოდნა`. 2006წ. ტ.II, გვ. 4.

ლ. გვასალია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. წყლიდან ამონიუმის იონების ადსორბცია ძეგვის ცეოლითის მეშვეობით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 4 გვ..

კ. ბზიავა, გოგსაძე ირინა, ინაშვილი ირმა, უნდილაშვილი ნინო. წყლის გამრეცხი სიჩქარის გავლენა არხის სტრუქტურის ფორმირებაზე. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართელოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. №64, გვ. 67-70.

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. წყლის გარემოში მინარევის მასის გადაადგილების პროცესი მოლეკულური დიფუზიისა და ადვექციის პროცესის გათვალისწინებით. . 2005წ. ენერგია №2.

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის გაუფერულებისათვის თიხური მასალების თვისებებისა და ადსორბენტის დამზადების ძრითადი პრინციპების შესახებ. ჰიდროინჟინერია. 2009წ. 1-2 (7-8), 63-68.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. წყლის გაწმენდა კადმიუმის იონებისაგან ადსორბციული მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2002წ. ტ.2, №3,.

მ. ქიტოშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.მექვაბიშვილი, ნ.დონდოლაძე. წყლის გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. #4-6, გვ. 137-138.

ნ. მექვაბიშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.დონდოლაძე. წყლის გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2006წ. #4-6, გვ. 3.