სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებისაგან ბუნებრივი სორბეტის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” . 2008წ. 1 გვ.

დ. გურგენიძე. წყლის გაწმენდის მეთოდების შესახებ სამრეწველო წყალმომარაგებაში. ”ჰიდროინჟინერია”. 2012წ. №1-2 (13-14), თბილისი სტუ.

ზ. ციხელაშვილი, ბ.ჭურჭელაური, გ.მეტრეველი. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ, ჟ. "მშენებლობა" http://www.sheneba.ge. 2009წ. № 2(13), თბილისი,2009, 13 გვ.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, ჭურჭელაური. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. issn1512-3936,.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.ჭაფოძე. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება თევზსამეურნეო კატეგორიის წყალსატევებისათვის. სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟნერია" , http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 4(15),თბილისი, 9 გვ.

კ. ბზიავა, იმერლიშვილი არჩილი. წყლის დანაკარგები ჰაერში აორთქლებაზე დაწვიმებითი რწყვის დროს. სსაუ–ს გამოცემლობა, საინჟინრო ეკოლოგიის საკითხები ჰიდროტექნიკურ მელიორაციაში, სამეცნიერო შრომები. 1996წ. 106-107.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლის დარბილება და შემდეგ მიღებული ნალექის გამოკვლევა. ჟურნალი `ენერგია`. 2006წ. #2(38).

ლ. ქობულაშვილი. წყლის ეკოლიგიური ექსპერტიზის შესახებ. ჰიდროინჟინერია(სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. №2(6), ISSN №1512-410 X თბილისი.

ქ. ქორქია, რ. მახვილაძე. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა-ნაგებობათა მდგრადობაზე. "მშენებლობა". 2010წ. №4(27). გვ. 147-151.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა–ნაგებობათა მდგრადობაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №4(27).

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი.ხუბულავა. წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო ემპირიული დამოკიდებულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი,. 2009წ. .

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა. წყლის მიგრაციისა და ნიადაგის მახასიათებლების გავლენა რწყვის რეჟიმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ჰიდროინჟინერია . 2013წ. №1-2(15-16), გვ. 79–83.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელასვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის მართვის სცენარების მოდელირებისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის სტრუქტურული მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის სქემატური ინტერპრეტაციის მოდელური არჩევა.. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი,გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის ქსელური მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების ბაზაზე. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

თ. შელია, ვ. ნაჭყებია. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით. სტუ-"ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #4(4), გვ. 41-47.

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის მოხმარების რეჟიმების პარამეტრების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. N1 (5).

რ. კილაძე. წყლის ნაკადის მოძრაობა ჰორიზონტალურ წყალჟონად ფსკერზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

Д. , ზ.საბაშვილი, ზ.მჭედლიშვილი. წყლის ორთქლი,როგორც პლაზმის წარმომქმნელი გარემო. საერთაშორისო ჟურნალი "მექანიკის პრობლლემები"4(21). 2005წ. .

ზ. საბაშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. კენჭიაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრისას წყლის ორთქლის ტემპერატურის და წნევის გავლენა ჭრის ზედაპირის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N3(497) გვ.182-189.