სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელასვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის მართვის სცენარების მოდელირებისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის სტრუქტურული მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის სქემატური ინტერპრეტაციის მოდელური არჩევა.. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი,გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის ქსელური მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების ბაზაზე. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

თ. შელია, ვ. ნაჭყებია. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით. სტუ-"ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #4(4), გვ. 41-47.

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის მოხმარების რეჟიმების პარამეტრების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. N1 (5).

რ. კილაძე. წყლის ნაკადის მოძრაობა ჰორიზონტალურ წყალჟონად ფსკერზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

Д. , ზ.საბაშვილი, ზ.მჭედლიშვილი. წყლის ორთქლი,როგორც პლაზმის წარმომქმნელი გარემო. საერთაშორისო ჟურნალი "მექანიკის პრობლლემები"4(21). 2005წ. .

ზ. საბაშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. კენჭიაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრისას წყლის ორთქლის ტემპერატურის და წნევის გავლენა ჭრის ზედაპირის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N3(497) გვ.182-189.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. წყლის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების პრობლემები საზოგადოების მდგრადი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე . . 2009წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2,თბილისი,, 2009.

თ. როსტიაშვილი. წყლის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების პრობლემები საზოგადოების მდგრადი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2,თბილისი,. 2009წ. .

რ. დიაკონიძე, ლაბარტყავა ნ., ფირცხალაიშვილი ი.. წყლის რესურსების ხარისხის დაცვა ღვარცოფულ რეგიონებში.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები, . 2007წ. თბილისი..

ნ. მაჭავარიანი, ე. ზამთარაძე. წყლის შემადგენლობის ზეგავლენა აბრეშუმის პარკის ამოხვევის პროცესზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგია”. 2006წ. №7-9.

ი. ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშება ზღვის სანაპირო ფერდობზე. . 2007წ. N 3(3); გვ. 30-36; ISSN 1512-410X.

შ. გაგოშიძე, ი.ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშება ზღვის სანაპირო ფერდობზე. ჰიდროინჟინერია . 2007წ. N3.

ი. ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშების მეთოდი ჩაკეტილ წყალსატევებში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ჰიდროინჟინერია. 2007წ. N 1(1) გვ. 125-131; ISSN 1512-410X.

ზ. ღვინიაშვილი. წყლის ჭავლით აბრაზიული ჭრის პროცესი და მისი ძირითადი ელემენტები. სტუ სტუნდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი2002 გვ,20. 2002წ. .

ი. ყრუაშვილი. წყლისმიერი ეროზიის პროგნოზირების სრულყოფის გზები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სსაუ, საიუბილეო კრებული,თბილისი. 1999წ. გვ. 347-353.

დ. გუბელაძე. წყლისმიერი ეროზიული პროცესების რაოდენობრივი პროგნოზირება და საიმედოობა. ჟურნალი „მეცნიერებადაცხოვრება „ . 2015წ. 2(12 ) ტომი , თსაუ, თბილისი ,გვ.84-87.

შ. ბაქანიძე, ვ.ლოლაძე, მ. ლორთქიფანიძე, ი. ზუბიტაშვილი. წყნეთი–ახალდაბის მონაკვეთზე მეწყერული პროცესების შეჩერების საინჟინრო–ტექნოლოგიურიგადაწყვეტები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2015წ. #3(75, გვ.10).