სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, ლ. აზმაიფარაშვილი, მ. სურამელაშვილი. ჭაბურღილების ბურღვის პროცესის ავტომატური მართვისა და კონტროლის კომპიუტერული სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 112–119.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ყურბანოვი, ა. ყურბანოვი. ჭაბურღილების ბურღვისას ანომალიურად მაღალი ფენისწნევიანი ზონების პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 76–84.

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. ჭაბურღილების ბურღვისას მრავალკრიტერიული ამოცანების გადაწყვეტა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 126-134.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების გამაგრება პროდუქტიული ფენის გახსნისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 98–105.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების დამთავრების ინტერვალების ჰიდროდინამიკური მოდელირება (ლოგოკით განვითარებული) . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 190-206 გვ..

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების დამთავრებისას ღია ლულის სანგრევისპირა ზონის ქიმიური გაწმენდის ახალი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 98–105.

ნ. მეფარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობის და წყლის მოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. N 4(478).

ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობის და წყლის მოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. N 4(478).

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე. ჭაბურღილების დაცემენტებისას პერლიტის, როგორც ცემენტზე აქტიური დანამატის გამოყენება. სამთო ჟურნალი . 2013წ. #1(30), გვ.5.

გ. ტაბატაძე, მ.ხადური,მ.ბერაია/ბ.ტაბატაძე. ჭაბურღილების კაპიტალური რემონტების დაფინანსების ეფექტიანობის შესახებ. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2005წ. №15, 2005, გვ.25–32;.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ამორეცხვის პროცესის მოდელირება ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 85-91 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის დამთავრება დებიტის ოპტიმიზაციით ფენის გახსნის ზედაპირის გაზრდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 45-52 გვ.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ჭაბურღილის დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშასა და წყალმოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. სტუ–ს შრომები. 2010წ. #4(478), გვ.4.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი, მ. წურწუმია. ჭაბურღილის თანამედროვე დასაცემენტებელი დანადგარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, გვ.263–273.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ფენთან ჰიდროდინამიკური კავშირის გაუმჯობესების ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 72–81.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში დაუბალანსებელი ბურღვის ჰიდროდინამიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #15, 95-109 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში ფლუიდის მოდენის დინამიკის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 118-120.

გ. დანელია, დიმიტრი მელაშვილი. ჭადრაკის თეორია ასიმეტრიულ ბრძოლაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. ,,სამხედრო თეორია . 2010წ. 2(3); გვ.(81-87).

ი. კეცხოველი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა” . სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2007წ. გვ. 84-110.

უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, #2(476), გვ. 48-52. 2010წ. ISSN1512-0996.