სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. გაგოშიძე, ი.ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშება ზღვის სანაპირო ფერდობზე. ჰიდროინჟინერია . 2007წ. N3.

ი. ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშების მეთოდი ჩაკეტილ წყალსატევებში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ჰიდროინჟინერია. 2007წ. N 1(1) გვ. 125-131; ISSN 1512-410X.

ზ. ღვინიაშვილი. წყლის ჭავლით აბრაზიული ჭრის პროცესი და მისი ძირითადი ელემენტები. სტუ სტუნდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი2002 გვ,20. 2002წ. .

ი. ყრუაშვილი. წყლისმიერი ეროზიის პროგნოზირების სრულყოფის გზები. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სსაუ, საიუბილეო კრებული,თბილისი. 1999წ. გვ. 347-353.

დ. გუბელაძე. წყლისმიერი ეროზიული პროცესების რაოდენობრივი პროგნოზირება და საიმედოობა. ჟურნალი „მეცნიერებადაცხოვრება „ . 2015წ. 2(12 ) ტომი , თსაუ, თბილისი ,გვ.84-87.

შ. ბაქანიძე, ვ.ლოლაძე, მ. ლორთქიფანიძე, ი. ზუბიტაშვილი. წყნეთი–ახალდაბის მონაკვეთზე მეწყერული პროცესების შეჩერების საინჟინრო–ტექნოლოგიურიგადაწყვეტები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია". 2015წ. #3(75, გვ.10).

ი. გოგუაძე. ჭაბურილების ბურღვა კოლტუბინგური საბურღი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 გვ.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილები პროდუქტიულ ფენში მაქსიმალური კონტაქტით MRC და მისი ინტელექტუალური დამთავრების სისტემები IWS. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, გვ.144–162.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი, ლ. შავლიაშვილი. ჭაბურღილებიდან ნავთობის ავარიული ამოფრქვევის შედეგად ნიადაგის დაბინძურების გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. ტ. 11, #1, გვ. 106-112.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. ჭაბურღილებიდან ნავთობის ავარიული ამოფრქვევის შედეგად ნიადაგის დაბინძურების გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. ტ. 11, #1, გვ. 106-112.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე. ჭაბურღილებიდან ნავთობის ავარიული ამოფრქვევის შედეგად ნიადაგის დაბინძურების გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. ტ. 11, #1, გვ. 106-112.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების ბურღვა კოლტუბინგური საბურღი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 გვ.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების ბურღვის ახალი ტექნოლოგიები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ. 133-148..

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ჭაბურღილების ბურღვის თანამედროვე ხერხების გამოყენება მადნეულის პოლიმეტალური საბადოს საყდრის-ყაჩაღიანის ოქროს მოპოვების უბანზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2016წ. #31, გვ. 104–110.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, ლ. აზმაიფარაშვილი, მ. სურამელაშვილი. ჭაბურღილების ბურღვის პროცესის ავტომატური მართვისა და კონტროლის კომპიუტერული სისტემები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 112–119.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ყურბანოვი, ა. ყურბანოვი. ჭაბურღილების ბურღვისას ანომალიურად მაღალი ფენისწნევიანი ზონების პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 76–84.

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. ჭაბურღილების ბურღვისას მრავალკრიტერიული ამოცანების გადაწყვეტა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 126-134.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების გამაგრება პროდუქტიული ფენის გახსნისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 98–105.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების დამთავრების ინტერვალების ჰიდროდინამიკური მოდელირება (ლოგოკით განვითარებული) . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 190-206 გვ..

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების დამთავრებისას ღია ლულის სანგრევისპირა ზონის ქიმიური გაწმენდის ახალი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 98–105.