სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Bogvelishvili, M.Glonti, V.Bogvelishvili. Exploration of Pneumatic Spring Systems Suspensions in Transport Car. Problems of Mechanics, Tbilisi . 2009წ. №1(34), pp.52-56, ISSN 1512-0740 .

Z. Bogvelishvili, J.Iosebidze, G.Abramishvili, A.Chkheidze, V.Galashin, A.Gustomiasov. Exploration of Current Dynamical Processes in Pneumatic Systems. ა.გიორგაძის დაბადების 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული. გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. გვ.59-64. ISBN 978-9941-20-119-6.

ც. ბასილაშვილი, G.Gogichaishvili. Exposure of Soil Erosion Processes in the Kvirila River Basin. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. Vol.163, № 3, pp. 507 - 509.

L. Giorgashvili, M.Khmiadashvili, K.Skhvitaridze, M.Kharashvili. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

K. Sxvitaridze, L.Giorgashvili, M.Kharashvili, M.Khmiadashvili. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

M. Kharashvili, L.Giorgashvili, M.Khmiadashvili, K.Skhvitaridze. Expression of Solution of Simultaneous Differential Eqations of Stationary oscillations in Moment Theory of Termoelasticity. Scientific Journal of IFToMM “PROBLEMS OF MECHANICS”. 2010წ. Vol.2(39), 75-81.

ზ. ბოგველიშვილი. Exsploration of Current Dynamical Processes in Transport Car Springs Pneumatic System . Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Tbilisi. 1997წ. v.256, №3, pp.448-451. ISSN 0132-1447.

R. Duduchava. Extended Normal Vector Field and the Weingarten Map on Hypersurfaces. Georgian Mathematical Journal. 2008წ. 15, No. 3, 485--500.

L. Sharashidze, L. Nadareishvili, N. Topuridze, I. Pavlenishvili. Fabrication method and investigation of polymer films with a specified gradient of birefringence.. Georgian Engineering News. 2001წ. 2, 73-77. .

N. Margiani, T. Medoidze, J. Nakaidze, G. Tsintsadze. Fabrication and investigation of the high-temperature superconducting wires and electromagnetic solenoids. Bull. Georg. Acad. Sci. 1999წ. v. 160, #2, pp.241-243.

ზ. ჭახნაკია. Fabrication of Nanostructures by MBE . Proceeding of the First International Conference Nanochemistry and 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 . 2010წ. .

K. Davitadze. FABRICATION OF THIN THULIUM SESQUISULFIDE FILMS BY DISCRETE EVAPORATION AND THEIR MECHANICAL PROPERTIES. GEN. 2014წ. N1.

ი. ბურდული. Fachsprache und Kommunikationsprobleme დარგობრივი ენა და კომუიკაციის პრობლემები. მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent . 2013წ. #1(17), 4 გვ. 14-17.

რ. თაბუკაშვილი. Fachsprechen versus Gemeinsprache. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა).თბილისი.. 2008წ. #3. [67-73].

ი. ბურდული. Fachübersetzung als interkulturelle Kommunikation. inteleqti saerT. samec. Jurnali . 2012წ. # 1(42) . ISSN1512-0333. 4გვ. 256-259.

Z. Kvatadze, R. Chartolani, V. Kechakmadze. Factor Analysis of Ranking of state Vocational Education Institutions in Georgia . Reports of enlarged sessions of the seminar of I. Vekua of Applied Mathematics (in press).Volume 26.2015. 0წ. .

T. Lominadze, Z. Bosikashvili. Factorization of Combinatorial Problems with Blocking Meta-Heuristics . Proceedings of the European Computing Conference (ECC’09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI’09), Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

G. Chixladze, K. KotetiShvili, K. KapanadZe. Far Dipole Field in Spin-Echo Sequence of MRI. . საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალი "განათლება". 2012წ. №3, (6).