სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Margiani, T. Medoidze, J. Nakaidze, G. Tsintsadze. Fabrication and investigation of the high-temperature superconducting wires and electromagnetic solenoids. Bull. Georg. Acad. Sci. 1999წ. v. 160, #2, pp.241-243.

ზ. ჭახნაკია. Fabrication of Nanostructures by MBE . Proceeding of the First International Conference Nanochemistry and 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 2010 Nanotechnologies, pp. 255-259 . 2010წ. .

K. Davitadze. FABRICATION OF THIN THULIUM SESQUISULFIDE FILMS BY DISCRETE EVAPORATION AND THEIR MECHANICAL PROPERTIES. GEN. 2014წ. N1.

ი. ბურდული. Fachsprache und Kommunikationsprobleme დარგობრივი ენა და კომუიკაციის პრობლემები. მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent . 2013წ. #1(17), 4 გვ. 14-17.

რ. თაბუკაშვილი. Fachsprechen versus Gemeinsprache. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა).თბილისი.. 2008წ. #3. [67-73].

ი. ბურდული. Fachübersetzung als interkulturelle Kommunikation. inteleqti saerT. samec. Jurnali . 2012წ. # 1(42) . ISSN1512-0333. 4გვ. 256-259.

Z. Kvatadze, R. Chartolani, V. Kechakmadze. Factor Analysis of Ranking of state Vocational Education Institutions in Georgia . Reports of enlarged sessions of the seminar of I. Vekua of Applied Mathematics (in press).Volume 26.2015. 0წ. .

T. Lominadze, Z. Bosikashvili. Factorization of Combinatorial Problems with Blocking Meta-Heuristics . Proceedings of the European Computing Conference (ECC’09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI’09), Tbilisi, Georgia. 2009წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

. faqti, cinaagmdegoba da( sinamdvilis) problema jurnalistur analisshi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #1(16),gv.340-345.

G. Chixladze, K. KotetiShvili, K. KapanadZe. Far Dipole Field in Spin-Echo Sequence of MRI. . საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალი "განათლება". 2012წ. №3, (6).

N. Kapanadze, M. Alania, T. Salukvadze, E. Khelaia, M. Salukvadze, D. Japaridze. Features of Long-Term Changes of the Air Temperature in Tbilisi, Georgia.. TSU Vakhushti Bagrationi Institute of Geography . 2011წ. N 3(82), pp. 147-153, ISSN 2233-3347 .

M. Alania, T. Salukvadze, E. Khelaia, M. Salukvadze , D. Japaridze . Features of Long-Term Changes of the Air Temperature in Tbilisi, Georgia.. TSU Vakhushti Bagrationi Institute of Geography. 2011წ. 3(82), pp..147-153,ISSN 2333-3347..

ლ. ქადაგიშვილი. feradi suraTis ferTa intesivobis kodireba saxeTa gamocnobisaTvis. mecniereba da teqnologiebi. 2001წ. #7-9, Tbilisi, gv. 64-69..

M. Berezhiani, Chachkhiani M., Dudauri T., Partskhaladze G., Tsiklauri L., Ugrekhelidze V., Zakariashvili N.. Fermentation of Mechanically Pretreated Cellulostic Wastes with Pleurotus Ostreatus. PROCEEDINGS of the Georgian Academy of Sciences, Biological series B. 2005წ. Vol. 3, No. 2, 2005, pp. 33-36.

T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Lapherashvili Davit, Imerlishvili Ilia. Ferromagnetic Metal/GaAs Heterostructure. New Development in Material Science (eBook). NOVA Publisher. 2010წ. ISBN: 978-1-61668-907-0.

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. დ. დარჩიაშვილი, დ. ლ. გაბუნია, ო. ა. ცაგარეიშვილი, ა. ა. გაჩეჩილაძე. Fe–ით, Ni–ით და Co–ით ლეგირებული ბეტა–რომბოედრული ბორის ფიზიკური თვისებების ცვლილების შესახებ. მოხს. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები” თბილისი: სტუ. 2011წ. 59–63.

D. Bluashvili, A. Okrostcvaridze, Z. Javaxishvili, N. Gagnidze. Field investigation of the mythical "Gold Sands" of the Colchis Kindgom (ancient Georgia) and the purpose of the Argonauts Expedition.. International Geoscience Programe, IGCP 610 " From the Caspian to Mediterranean: Environmental Chage and Human Response during the Quaternary" . 2013წ. .

B. Meparishvili, C. Qoroglishvili. Financial Market Forecast Using Artificial Intelligence. Georgian Technical University, Transactions, Automated Control Systems . 2013წ. #1(14), 158-163 p..

B. Meparishvili, C. Qoroglishvili, S. Meishvili. Financial Risk Management: A Survey. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2012წ. #1(12), 180-183 გვ..