სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. სადაღაშვილი. ხანგრძლივი შენახვის პირობებში ზოგიერთი პროდუქტის წვენის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. თბილისი №3 (473). გვ. 32-34 .

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმირება მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936, N 3,გვ.38.

ნ. არუდაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, მ. ჯანგიძე, ს. დემეტრაშვილი. ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობები. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2014წ. N2(33) გვ.43-47.

ნ. ლომიძე. ხანძრის გავლენა მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკაზე ბორჯომის ხეობის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 55–57.

ნ. რაზმაძე, ლ.ბარდაველიძე, ს.მეტონიძე, ლ.სხირტლაძე. ხანძრის პრევენცია მშენებლობაზე. ჟურნალი `საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 147-154..

თ. მაგრაქველიძე. ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემის პროცესის ფიზიკური მოდელის დაზუსტებისათვის . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, N11, გვ.126-131.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარატში სარევისა და თბოგამცემი ზედაპირის სხვადასხვა დონეზე განთავსების შემთხვევაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.120-124.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ხარაზი და მექალამნეები საქართველოში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. # 2 (21). გვ. 58.

ა. მამარდაშვილი, ჭანტურია მაია. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. მშენებლობა. 2015წ. №3(46)38.

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი ალექსანდრა. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. "მშენებლობა". 2015წ. № 3(38), გვ. 137-139.

ც. ლომაია, ა.მჭედლიშვილი. ხარისხის მართვის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. №1. ჟ. ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. №1.

ნ. აბელაშვილი. ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელი ღვინის გადამამუშავებელი საწარმოსათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. 2010. №1(8).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ხარისხის მართვის საკითხები საჯარო სფეროში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, ყოველკვარტალური და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. #4 გვ. 212–215.

ხ. ბერიშვილი. ხარისხის მართვის სტრატეგიები. მარკეტინგის აქტუალური საკითხები.. წ. #5.2006. 250–254.

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის მართვის ფუნქციები და მართვის პროცესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).

ო. ტომარაძე, დ. ჩახვაშვილი. ხარისხის მენეჯმენტი და ISO 9000-ბიზნესის ახალი მოდელი. სტუ. 2014წ. სტუ მართვის ატომატიზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 .

ნ. ოთხოზორია. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვის თავისებურებანი ქართულ ბაზარზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 8, .

თ. მენაბდე. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოდელის არჩევა. სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2010წ. #3 (38) . გვ. 38-42 .

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების აუდიტის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3 (17).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების შექმნის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).