სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ჭაბურღილის დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშასა და წყალმოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. სტუ–ს შრომები. 2010წ. #4(478), გვ.4.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი, მ. წურწუმია. ჭაბურღილის თანამედროვე დასაცემენტებელი დანადგარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, გვ.263–273.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ფენთან ჰიდროდინამიკური კავშირის გაუმჯობესების ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 72–81.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში დაუბალანსებელი ბურღვის ჰიდროდინამიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #15, 95-109 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში ფლუიდის მოდენის დინამიკის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 118-120.

გ. დანელია, დიმიტრი მელაშვილი. ჭადრაკის თეორია ასიმეტრიულ ბრძოლაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. ,,სამხედრო თეორია . 2010წ. 2(3); გვ.(81-87).

ი. კეცხოველი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა” . სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2007წ. გვ. 84-110.

უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, #2(476), გვ. 48-52. 2010წ. ISSN1512-0996.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, . 2010წ. ISSN1512-0996, #2(476), გვ. 48-52.

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. ჭალურ და კალაპოტური ნაკადებში საშუალო სიჩქარეების საანგარიშო განტოლებათა სისტემის ამოხსნის მეთოდიკა . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ.79-83.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. ჭარბი პაკეტების დაყოფის ალგორითმები მათი დროითი ხანგრძლივობების მიხედვით. Georgian enginering news. 2016წ. №3 (vol 79) 35-36.

კ. ჭურაძე, კ. კობახიძე. ჭარბწყლიანი რკინიგზის გვირაბის დაშრობის პრობლემა.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1 თბილისი:2001. გვ.32-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N1 თბილისი:2001. გვ.32-33.

თოხაძე მ., კალატოზიშვილი ე., გოდაბრელიძე ა.. ჭაჭის არყის წარმოების რაციონალური ტექნოლოგიური პირობების დამუშავება პექტოლიტური ფერმენტების საშუალებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12, გვ. 38-41.

ქ. გიორგობიანი. ჭეშმარიტების დადგენის რთულ გზაზე. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2012წ. 14. გვ. 8-14.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.კიკნაძე. ჭიათურ-მანგანუმის საწარმოებიდან ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჰიდროინჟინერია `ტექნიკური უნივერსიტეტი``. 2010წ. .

ნ. რაჭველიშვილი, ვ. გორდელაძე. ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების უტილიზაციის შესაძლებლობა მინანქრის მილების ტექნოლოგიით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", თბილისი . 2010წ. 110-112 .

ნ. რაჭველიშვილი, დ. კოტრიკაძე. ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების შეფასება მინამასალების წარმოებაში გამოყენების მიზნით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები", ქუთაისი". 2010წ. 352-354.

ნ. რაჭველიშვილი, დ. კოტრიკაძე. ჭიათურის მანგანუმის მადნის გამდიდრების ნარჩენების რიგი თავისებურებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", თბილისი . 2010წ. 86-88 .

ა. კიკაბიძე, ერქომაიშვილი ირაკლი. ჭიათურის მანგანუმის მადნის გაღარიბების შემცირების ღონისძიებები და ეკონომიკური ეფექტი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2012წ. #4-6, გვ. 51-53.

ა. კიკაბიძე, შატბერაშვილი გრიგოლი, ერქომაიშვილი ირაკლი. ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა . სამთო ჟურნალი. 2012წ. 1(28), 51-54.