სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, შარაშიძე მ.. ჭიაფერას ფესვებიდან ბიოლოგიურა . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 155-157.

მ. ჯორბენაძე. ჭკვიანი სახლები, ქალაქები და საგნების ინტერნეტი უსადენო ქსელების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2017წ. .

M. Nikoladze, დ. ყიფიანი, ზ. ჭურჭელაური. ჭრილებიანინ ფილის კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრის მეთოდის გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების ამიხსნისათვის. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2014წ. № 2(55), გვ 125-129.

ფ. ვერულაშვილი, ლ. კახიანი, ა. ლებანიძე. ჭრუჭის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენა რესტავრაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2012წ. N-4(27) 114-116.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი,. 2012წ. . გვ. 92-98.

ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი.. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია.. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი, . 2012წ. 92-98.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. ხაზოვან მოდელებშიზედაპირების ასახვის საკითხისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №4.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, ლ, შარაშიძე. ხაზოვანი პოლიმერების გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობა: ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2014წ. ტ.14, N1, გვ.48-55.

ბ. ცხადაძე. ხალიბების ნაკვალევს არ ეღალატების. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 242-244.

ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია. ხალკოპირიტის სუსპენზიური ელექტროდის მუშაოის მექანიზმი ანოდური დაჟანგვისას. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტ. 25, # 3–4, 340–342.

ნ. დურმიშიძე. ხალხთა ეროვნული თვითგამორკვევის, ტერორიზმისა და სეპარატიზმის პრობლემა საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, . 2003წ. N78, გვ. 51-56.

ლ. წიკლაური. ხალხთა თანასწორუფლებიანობის და თვითგამორკვევის პრინციპი. საერტაშორისო გამომცემლობა ,,პროგრესი". 2017წ. ISBN 978-9941-9454-1-0.

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. ხალხთა კულტურული ტრადიციები და კვების ტიპები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2 გვ.379.

გ. გორაძე. ხალხის არაკომპეტენტურობის პრობლემა პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში. იურისტი. 2017წ. N3.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13) 317-321 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ხალხური ეპოსის კვლევის კონცეპტუალური მოდელები. კრებული: ქართული ფოლკლორი, გამომც. ლიტერატურის ინსტიტუტი. 2008წ. 4 (XX), გვ. 236-257.

ბ. ცხადაძე. ხალხური ეტიმოლოგია და ისტორიული ხსოვნა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ხალხური ლექსის „ხეკორძულას წყალი მისვამს“ გაგებისათვის. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2008წ. ტ. 11, გვ. 169-171.

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. ხანგრძლივ ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. . 2015წ. 2(74)/.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. ხანგრძლივად დატვირთული ბეტონის პუასონის კოეფიციენტის დამოკიდებულება მასალის ტენშემცვლელობაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1-2(21-22), 23–29გვ.