სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე, მ.ნადირაძე. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს დამუშავების ეკონომიკურ-ეკოლოგიურ-სოციალური ასპექტები. სამთო ჟურნალი. 2015წ. 1(34)გვ.77-80.

ა. კიკაბიძე, შატბერაშვილი გრიგოლი, ირაკლი ერქომაიშვილი. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პრინციპები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. # 2(29), გვ.11-15.

თ. ძაძამია, გ. მარგველაშვილი, თ. სუბელიანი. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ღია კარიერული წესით დამუშავების გავლენა დაბინძურებულ ეკოსისტემებში მიკროორგანიზმების შემცველობაზე. საქართველოს სმმ აკადემიის მოამბე. . 2006წ. ტ. 18, გვ. 286-291 .

ა. გრიგალაშვილი. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს შერეული მადნების გამდიდრება. თბილისი, ჟურნალი "სამთო ჟურნალი". 2005წ. #2(15) 2005 წელი.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, შარაშიძე მ.. ჭიაფერას ფესვებიდან ბიოლოგიურა . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 155-157.

მ. ჯორბენაძე. ჭკვიანი სახლები, ქალაქები და საგნების ინტერნეტი უსადენო ქსელების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2017წ. .

M. Nikoladze, დ. ყიფიანი, ზ. ჭურჭელაური. ჭრილებიანინ ფილის კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრის მეთოდის გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების ამიხსნისათვის. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2014წ. № 2(55), გვ 125-129.

ფ. ვერულაშვილი, ლ. კახიანი, ა. ლებანიძე. ჭრუჭის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენა რესტავრაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2012წ. N-4(27) 114-116.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი,. 2012წ. . გვ. 92-98.

ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი.. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია.. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი, . 2012წ. 92-98.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. ხაზოვან მოდელებშიზედაპირების ასახვის საკითხისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №4.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, ლ, შარაშიძე. ხაზოვანი პოლიმერების გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობა: ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2014წ. ტ.14, N1, გვ.48-55.

ბ. ცხადაძე. ხალიბების ნაკვალევს არ ეღალატების. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 242-244.

ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია. ხალკოპირიტის სუსპენზიური ელექტროდის მუშაოის მექანიზმი ანოდური დაჟანგვისას. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტ. 25, # 3–4, 340–342.

ნ. დურმიშიძე. ხალხთა ეროვნული თვითგამორკვევის, ტერორიზმისა და სეპარატიზმის პრობლემა საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, . 2003წ. N78, გვ. 51-56.

ლ. წიკლაური. ხალხთა თანასწორუფლებიანობის და თვითგამორკვევის პრინციპი. საერტაშორისო გამომცემლობა ,,პროგრესი". 2017წ. ISBN 978-9941-9454-1-0.

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. ხალხთა კულტურული ტრადიციები და კვების ტიპები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2 გვ.379.

გ. გორაძე. ხალხის არაკომპეტენტურობის პრობლემა პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში. იურისტი. 2017წ. N3.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13) 317-321 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ხალხური ეპოსის კვლევის კონცეპტუალური მოდელები. კრებული: ქართული ფოლკლორი, გამომც. ლიტერატურის ინსტიტუტი. 2008წ. 4 (XX), გვ. 236-257.