სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. ხალხთა კულტურული ტრადიციები და კვების ტიპები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2 გვ.379.

გ. გორაძე. ხალხის არაკომპეტენტურობის პრობლემა პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში. იურისტი. 2017წ. N3.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13) 317-321 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ხალხური ეპოსის კვლევის კონცეპტუალური მოდელები. კრებული: ქართული ფოლკლორი, გამომც. ლიტერატურის ინსტიტუტი. 2008წ. 4 (XX), გვ. 236-257.

ბ. ცხადაძე. ხალხური ეტიმოლოგია და ისტორიული ხსოვნა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ხალხური ლექსის „ხეკორძულას წყალი მისვამს“ გაგებისათვის. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2008წ. ტ. 11, გვ. 169-171.

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. ხანგრძლივ ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. . 2015წ. 2(74)/.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. ხანგრძლივად დატვირთული ბეტონის პუასონის კოეფიციენტის დამოკიდებულება მასალის ტენშემცვლელობაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1-2(21-22), 23–29გვ.

ე. სადაღაშვილი. ხანგრძლივი შენახვის პირობებში ზოგიერთი პროდუქტის წვენის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. თბილისი №3 (473). გვ. 32-34 .

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმირება მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936, N 3,გვ.38.

ნ. არუდაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, მ. ჯანგიძე, ს. დემეტრაშვილი. ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობები. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2014წ. N2(33) გვ.43-47.

ნ. ლომიძე. ხანძრის გავლენა მბეჭდავი ქერქიჭამიას რიცხოვნობის დინამიკაზე ბორჯომის ხეობის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2009წ. 3(35), თბილისი, 2009, გვ. 55–57.

ნ. რაზმაძე, ლ.ბარდაველიძე, ს.მეტონიძე, ლ.სხირტლაძე. ხანძრის პრევენცია მშენებლობაზე. ჟურნალი `საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 147-154..

თ. მაგრაქველიძე. ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემის პროცესის ფიზიკური მოდელის დაზუსტებისათვის . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, N11, გვ.126-131.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარატში სარევისა და თბოგამცემი ზედაპირის სხვადასხვა დონეზე განთავსების შემთხვევაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.120-124.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ხარაზი და მექალამნეები საქართველოში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. # 2 (21). გვ. 58.

ა. მამარდაშვილი, ჭანტურია მაია. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. მშენებლობა. 2015წ. №3(46)38.

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი ალექსანდრა. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. "მშენებლობა". 2015წ. № 3(38), გვ. 137-139.

ც. ლომაია, ა.მჭედლიშვილი. ხარისხის მართვის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. №1. ჟ. ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. №1.

ნ. აბელაშვილი. ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელი ღვინის გადამამუშავებელი საწარმოსათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. 2010. №1(8).