სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ხარისხის მართვის საკითხები საჯარო სფეროში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, ყოველკვარტალური და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. #4 გვ. 212–215.

ხ. ბერიშვილი. ხარისხის მართვის სტრატეგიები. მარკეტინგის აქტუალური საკითხები.. წ. #5.2006. 250–254.

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის მართვის ფუნქციები და მართვის პროცესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).

ო. ტომარაძე, დ. ჩახვაშვილი. ხარისხის მენეჯმენტი და ISO 9000-ბიზნესის ახალი მოდელი. სტუ. 2014წ. სტუ მართვის ატომატიზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 .

ნ. ოთხოზორია. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვის თავისებურებანი ქართულ ბაზარზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 8, .

თ. მენაბდე. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოდელის არჩევა. სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2010წ. #3 (38) . გვ. 38-42 .

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების აუდიტის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3 (17).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების შექმნის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემის დაპროექტების აუცილებელი პრინციპები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემური მართვის უზრუნველყოფა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3 (17).

ნ. ჩხაიძე. ხარისხოვანი საშუალო სიდიდეებისა და ვარიაციის მაჩვენებლების გამოყენების მეთოდოლგია ეკონომიკასა და ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2017წ. ტ. N 33 გვ. 170-176.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ტაბატაძე, ნ. მაჭავარიანი, გ. ლობჯანიძე, ო. ონიაშვილი. ხარჯებისა და დანახარჯების შესახებ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. #3, გვ. 6.

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. ხარჯთაღრიცხვა მშენებლობაში და მისი ადგილი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №3(6).

ა. ახვლედიანი, თ.ამბროლაძე. ხარჯის მრუდის ანალიზური გამოსახულება. ენერგია. 2009წ. #2(50)-2 გვ. 115-117.

თ. ამბროლაძე, ა.ახვლედიანი. ხარჯის მრუდის ანალიზური გამოსახულება. ენერგია. 2009წ. #2(50)-2115-117.

თ. შამათავა, ლ. მიქაძე, ვ. გახოკიძე. ხახვის ბოლქვების ქიმიური შემადგენლობის ცვალებადობა და სასაქონლო პროდუქციის გამოსავლიანობა შენახვის დროს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2011წ. №29.

ი. მეტრეველი, თ.ურუშაძე, თ.კუპრაშვილი. ხახვისა და ნიორის სოკოვანი დაავადებები შენახვის პირობებში და მათი მავნეობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, ტომი 4, #1 (54). გვ 36-38.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, თ. კარტოზია, ლ. აზმაიფარაშვილი. ხახუნის და ადგეზიის გავლენა საბურღი იარაღის ჩაჭერაში ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, 100-107 გვ..

მ. კობახიძე. ხბოს საკვებად ასს "მხნეობის" გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №21 გვ.213-216.

პ. ნარიმანიშვილი. ხე ტყე მშენებლობის აუცილებელი კომპონენტი. ჟურნალი ,,მშენებლობა" #2 თბილისი 2008წ. სტუ. 0წ. .