სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. გვ. 371 – 373.

თ. კახეთელიძე, ვ.გოგილაშვილი. ჯვრისმაგვარი ელემენტებისგან შედგენილი მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N2 2007 გვ.5.

ა. სახვაძე. ჯვრისწერას, შესაძლოა, იურიდიული ძალა მიეცეს (ინტერვიუს ნაწილი) . /ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 24 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 34-39.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით.. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 15-21.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 40-44.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

ნ. ჟველია. ჯიქი მეკობრეების თარეში საქართველოს სანაპიროზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,თბილისი, . 2012წ. №25, გვ. 40-43..

ლ. გვასალია, თ .ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 11, №1.

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ISSN1512-0686, vol 11,№1, 82-88 გვ.

რ. ღიბრაძე. ჯონ როულსი - ახალი ეგალიტარული თეორიის ფუძემდებელი. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #11, 8 გვ..

ნ. გომართელი. ჯონ ფორტესკიუს სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებანი. ინტელექტი, #1(7). 2000წ. გვ.113-115.

რ. ღიბრაძე. ჯორჯ მური - უახლესი ინგლისური ეთიკის ფუძემდებელი. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #10, 11 გვ. .

ლ. კახიანი, ი.ტეფნაძე, ა.ლებანიძე, ლ.ვერულაშვილი. ჯრუჭის წმინდა გიორგის სახ.ეკლესიის აღდგენა–რეკონსტრუქცია. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) 114-116.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ჯულია მორგანი - პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი. . ამერიკის შესწავლის საკითხები. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. შრომების კრებული „ამერიკის შესწავლის საკითხები“ # VI. . 2016წ. # VI. თბილისი. 2016 წ. გვ. 258-264..

მ. პაპაშვილი. ჯუსტინო ლივორნოელის ერთი დღემდე უცნობი რელაცია. გამ–ბა "კოლორპაკი", გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. 2016წ. შრომათა კრებული, №10, გვ.204–216.