სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ხელნაწერი სიმბოლოების ანალიზი სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები.. 2010წ. ISSN 1512-1232; No.5(28).

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ნორმალიზაციის ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. .

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ხელნაწერი სიმბოლოების სწავლებისა და ამოცნობის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. 1(39).

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების მინი-მაქსის მეთოდის ალგორითმი. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9).

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების სიმძიმის ცენტრის მეთოდის ალგორითმი. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9).

ი. კალანდია. ხელოვნების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. . კრებული „ფილოსოფია და თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2007წ. .

მ. აბუთიძე. ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ფერწერული მორთულობის პროგრამის ერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. 2(472), 108-111.

ო. ტაბუცაძე. ხელოვნების სოციოლოგია . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი „პარალელი“. 2017წ. №10.

მ. მაისურაძე. ხელოვნებისა და არქიტექტურული გარემოს თანაზიარება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N1(24),2012.

ნ. იმნაძე, ნ.გვაზავა. ხელოვნური განათების როლი და ინოვაცია არქიტექტურაში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 3(14)გვ. 183-189.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. ხელოვნური ინტელექტი საწარმოო სისტემების დაგეგმარებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3 თბილისი. 2009წ. .

ნ.ჯალიაბოვა, დ.რაძიევსკი. ხელოვნური ინტელექტიდ მეთოდებით ეკოლოგიური სისტემის ,დგომარეობის დიაგნოსტირება. საქართველოს ტექნიკური ინივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 262 – 267..

ზ. ბოსიკაშვილი, გიორგი აბელაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის არგუმენტაციის მექანიზმის გამოყენება ვიდეოთამაშებში. სტუ-ს შრ.კრ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2015წ. #2(20). გვ.58-65.

მ. ხარატიშვილი. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ექსპლიკაციის ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1 (7), 230 გვ..

К. კვინიხიძე. ხელოვნური ინტელექტის კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენება ეკოსისტემების მდგრადი წონასწორობის შენარჩუნებისათვის. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2010წ. N14 p.p.220-222.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები და ეკოლოგიური სისტემის მგრადობის დიაგნოსტირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 262 – 267..

გ. ჯანელიძე, ქ. ჭაბუკიანი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები კომპიუტერული ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. . სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. ##2(7), თბილისი, 152-156გვ..

მ. ტაბატაძე, მ. ჩხაიძე. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება საბანკო სექტორში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, N2(15) 2015 წ.. 2015წ. 4 გვერდი.

ო. ვერულავა. ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობა და განვითარება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი . ხელოვნური ლაბები - ჟელატინი და აგარ-აგარი, მათი თვისებები და გამოყენება . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. თბილისი. N1.