სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი, ი.გაბაშვილი. ხევსრული სახლი. . საქართველოს განათლების მეც.აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“ დამატება. შრომები. . 2010წ. #2 (17) თბილისი, 2010, გვ.197-204;.

. ხეთოლოგიის უმნიშვნელოვანესი შენაძენი. უნივერსალი, ანალები. 2002წ. გვ. 65-69.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ხეთური კანონების ერთი ასპექტისათვის. იურისტი, მერიდიანი. 2017წ. 31-34, #2.

. ხეთური წერილობითი წყაროების URU KUR Tipijia - URU Kur Tipia იდენტიფიკაციისათვის. მოსე ჯანაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2005წ. გვ. 10-12.

ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, ა. ნევეროვი, გ. შურაძე, ს. მეტონიძე. ხელით მექანიზირებული ინსტრუმენტების მუშაობისას ვიბრაციული დაავადება და მისგან დაცვა (ინგლისურ ენაზე). Problems of Mechanics. 2008წ. №2(31).

ო. თედორაძე, რ.მახარობლიძე, ვ.ბოკუჩავა. ხელის მოტორიზებული ბუჩქების მოსაჭრელი აპარატი. საქ.სსი-ის შრომები . 1997წ. ტ.195; 17-22 გვ..

ო. თედორაძე, ზ.შხვაცაბაია, თ.ურუშაძე. ხელის ჩაის საკრეფი აპარატების გამოყენების ინსტრუქცია. საქ,სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1978წ. ბროშურა 115გვ.

О. , ზ.შხვაცაბაია, გ.სხვაცაბაია,გ.მოსაშვილი. ხელის ჩაის საკრეფი და სასხლავი მანქანების გამოკვლევა(კაბელური ელექტრო ქსელიდან მომარაგების დროს . საქ.სსი -ის შრომები. 1983წ. ტ.124 3-13გვ..

О. , ზ.შხვაცაბაია გ.მოსაშვილი. ხელის ჩაის საკრეფი და სქასხლავი მანქანების გამოყენების ეფექტიანობა(კაბელური ელექტრო ქსელიდან მომარაგების დროს). საქ.სსი -ის შრომები. 1987წ. ტ.187; 74-78 გვ..

დ. კვარაცხელია. ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლება და მართლმსაჯულების სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული II: ”ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა. 2009წ. გვ.: 89-95, ISBN 1987-7919.

ო. ქოჩორაძე. ხელისუფლების სოციალური ბუნება. სუს-ს აკადემიის ჟურნალი “აეშაგი” . 2001წ. 2001, N 2, გვ. 71-76.

ლ. ადეიშვილი. ხელისუფლების უზურპაციის პრობლემა ნ.ბარათაშვილის პოლიტიკური თვალსაზრისით. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2010წ. წიგნი I. თბ. "მერიდიანი" 2010 გვ.195-200.

ე. გობეჯიშვილი. ხელმძღვანელი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების მეთოდები პერსონალის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. №5-6, 8.

გ. გაბაიძე, გიორგი გაბაიძე. ხელმძღვანელობის სტილი შრომითი პერსონალის ეფექტური მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N5, 2014 წ. გვ. 59.

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ავტომატიზებული ამოცნობის ძირითადი ამოცანები. ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2010წ. ISSN 1512-1232. No.6(29).

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ხელნაწერი სიმბოლოების ანალიზი სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები.. 2010წ. ISSN 1512-1232; No.5(28).

ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ნორმალიზაციის ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. .

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ხელნაწერი სიმბოლოების სწავლებისა და ამოცნობის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. 1(39).

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების მინი-მაქსის მეთოდის ალგორითმი. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9).

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების სიმძიმის ცენტრის მეთოდის ალგორითმი. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9).