სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილი. ხელოვნური ხაოიანობის გავლენა ვერტიკალურ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი. გვ.39-44.

ჰ. კუპრაშვილი. ხელფეხშეკრული თავისუფლება. "პირველი", ჟურნალი მამაკაცებისათვის. 2009წ. #2, გვ.88–93.

თ. მთვრალაშვილი. ხელშეშლამდგრადი კოდების აგების შესაძლებლობები მესერზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. No.3(vol.79), 18-22.

კ. ხოშტარია, ნ. აბზიანიძე, ლ.კახელი. ხელშეშლამდგრადობის საკითხები ოპტიკურ სატრანსპორტო ქსელებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2016წ. №2(22), 173-177.

გ. ჯანელიძე. ხელწერის (ხელმოწერის) კოორდინატულ - გრაფიკული იდენტიფიკაცია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. 1/13 (249-252) .

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი. ხე–ლითონის წამწეების კონსტრუქციების ოპტიმიზაციისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2006წ. ISSN 1512-0325. N1(15).

თ. მთვრალაშვილი. ხვევადი კოდების დეკოდირების მოდიფიცირებული სტეკ-ალგორითმი წაშლებით. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. No2(7), .

მ. წიქარიშვილი, ნ. მათიაშვილი, დ. პაპავა, დ. ტაბატაძე, მ. კიკნაძე. ხიდური ამწის ქვეშა კოჭების და სვეტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა თანამედროვე არამრღვევი კონტროლის და გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით(თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხნის მაგალითზე). სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. N2(25) 108-114 გვ..

ნ. მათიაშვილი, მ.წიქარიშვილი, დ. პაპავა, დ. ტაბატაძე, მ. კიკნაძე.. ხიდური ამწისქვეშა კოჭების და სვეტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის თანამედროვე არამრღვევი კონტროლის და გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით. (თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხნის მაგალითზე)). მშენებლობა. 2012წ. #2(25) გვ108-114.

ა. ხოტივარი, ჯიქია მ.. ხილ - ბოსტნეულის წვენების კუპაჟირების ანალიტიკური მეთოდები.. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 203-207.

ც. შილაკაძე, ნ.ბაღათურია, ნ.ბეგიაშვილი. მ.ორმოცაძე. ხილ-კენკროვანთა დასპირტული და დადუღებულ-დასპირტული წვენები. J.agraruli ekonomikuri mecniereba da teqnologiebi. 2017წ. .

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. ხილ-კენკროვანი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების სრულყოფა ბიოქიმიური პროცესების რეგულირებით. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #4, გვ 63.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. ხილის ღვინომასალების მიღება და მისი დაწმენდა ფერმენტული პრეპარატების გამოყენებით. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხილის შრობისათვის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 22.

ც. ოშაყმაშვილი, ბუიშვილი გ. თ. არძენაძე მ.დ. და სხვ. . ხილის წვენების გამოყენება ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისათვის. Georgian Engineering News . 2015წ. No. 2 (vol. 74), p. 97.

ე. ედიბერიძე, ნ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ხილის წვენების ტიტრული მჟავიანობის და ორგანული მჟავების შედგენილობის ცვლილება სიმჟავის დაწევის პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2005წ. №13, გვ. 145-149.

ლ. პაპავა, ე. სადაღაშვილი. ხილის ჰელიოსაშრობ მოწყობილობაში ჰაერის სიჩქარის განსაზღვრა. ენერგია N2 2014 წელი N2(70). 2014წ. გვ.67-73 1512–0120.