სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კალანდია. ხელოვნების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. . კრებული „ფილოსოფია და თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2007წ. .

მ. აბუთიძე. ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ფერწერული მორთულობის პროგრამის ერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. 2(472), 108-111.

ო. ტაბუცაძე. ხელოვნების სოციოლოგია . სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი „პარალელი“. 2017წ. №10.

მ. მაისურაძე. ხელოვნებისა და არქიტექტურული გარემოს თანაზიარება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N1(24),2012.

ნ. იმნაძე, ნ.გვაზავა. ხელოვნური განათების როლი და ინოვაცია არქიტექტურაში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2015წ. № 3(14)გვ. 183-189.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. ხელოვნური ინტელექტი საწარმოო სისტემების დაგეგმარებაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3 თბილისი. 2009წ. .

ნ.ჯალიაბოვა, დ.რაძიევსკი. ხელოვნური ინტელექტიდ მეთოდებით ეკოლოგიური სისტემის ,დგომარეობის დიაგნოსტირება. საქართველოს ტექნიკური ინივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 262 – 267..

ზ. ბოსიკაშვილი, გიორგი აბელაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის არგუმენტაციის მექანიზმის გამოყენება ვიდეოთამაშებში. სტუ-ს შრ.კრ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2015წ. #2(20). გვ.58-65.

მ. ხარატიშვილი. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ექსპლიკაციის ოპტიმალური ვარიანტის შემუშავებისათვის. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1 (7), 230 გვ..

К. კვინიხიძე. ხელოვნური ინტელექტის კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენება ეკოსისტემების მდგრადი წონასწორობის შენარჩუნებისათვის. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2010წ. N14 p.p.220-222.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები და ეკოლოგიური სისტემის მგრადობის დიაგნოსტირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 262 – 267..

გ. ჯანელიძე, ქ. ჭაბუკიანი. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები კომპიუტერული ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. . სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. ##2(7), თბილისი, 152-156გვ..

მ. ტაბატაძე, მ. ჩხაიძე. ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება საბანკო სექტორში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, N2(15) 2015 წ.. 2015წ. 4 გვერდი.

ო. ვერულავა. ხელოვნური ინტელექტის წარმოშობა და განვითარება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი . ხელოვნური ლაბები - ჟელატინი და აგარ-აგარი, მათი თვისებები და გამოყენება . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. თბილისი. N1.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2011წ. გვ. 94-101.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, ზ. ბუაჩიძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2008წ. #12 გვ. 83-88.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . . 0წ. 2008წ. #12 გვ. 83-88..

თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემის ქვესისტემები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N12 . 2008წ. N12, თბილისი, 2008, გვ. 83-88..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. #17 ქ. თბილისი. გვ. 71-74. .