სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭანტურაია. ხმლის კულტის შესახებ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. ჟურნალი „მნათობი''. 1996წ. #11-12.

მ. ჭანტურაია. ხმლის კულტის შესახებ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. ჟურნალი „მნათობი''. 1997წ. #11-12.

ზ. რუხაძე. ხმოვანი სიგნალის კოდირება. სპი-ს შრომები. 1981წ. სპი,12(244), გვ.63-65.

ბ. გაფრინდაშვილი. ხონელი მღვდელმთავრების ვინაობის დადგენისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2013წ. №1, (გვ. 51-65).

ე. სადაღაშვილი. ხორბლის ფქვილის მიერ წყლის შეკავების უნარის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. თბილისი №1(475). გვ.104-107 .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. ხორცი იაფად რომ მივიღოთ. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობი საკად. . 2006წ. .

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. ხორცის დამუშავება სახლის პირობებში. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 145-146.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ”ეკონომიკა”. 2006წ. # 2.

თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში.. ეკონომიკა.. 2006წ. #2 გვ. 68-91.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. თბილისი, ტ 38, №2-3, ISSN 0132-6074, გვ.248-250.

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, ი. ბაზგაძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 248-250გვ.თბილისი.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ზ. ალანია. ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ი. გოგუაძე. ხრახნული მოქმედების ჰიდრავლიკური სასანგრევო ძრავები მრავალშესასვლელიანი მუშა ორგანოებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. №9, 101-109 გვ.

მ. მჭედლიშვილი, გ.დემურიშვილი,, ნ. ქადეიშვილი. ხსნარის შედგენილობის გავლენა ტრაქიტებიდან მიღებული ნამცხვის გამოტუტვის პროცესზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2011წ. თბილისი.№2(25).

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. ხტლოვნური გრუნტები და მათი კვლევის მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული 63. . 2007წ. გვ.135-140.

დ. კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. ხუდონის წყალსაცავში წყლის ხარისხისა და ევტროფიკაციული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. .

ი. მარგალიტაძე. ხუდონჰესი _ აწმყო და მომავალი . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. #2, .

გ. ბედუკაძე. ხუდონჰესის თაღოვანი კაშხლის საექსპლოტაციო პერიოდის თერმოდაძაბულ მდგომარეობაზე გარემოს ტემპერატურის სეზონური რხევების გავლენის მოდელური გამოკვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები,No 2 (404), 1994, თბილისი. 1994წ. .

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის დრეკადობის მოდულისა და პუასონის კოეფიციენტის განსაზღვრა . სტუ–ს შრომები. 2007წ. #4(466) გვ. 70-74 .

პ. ჭიჭაღუა. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის საწყისი ტემპერატურის განსაზღვრა. სტუ–ს შრომები. 2009წ. #4.