სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, გ. კიკნაძე.. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტე-მების ინსტიტუტის შრომები.. 2013წ. თბილისი, N17, , გვ. 71-75..

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. #16 ქ. თბილისი. გვ. 75-77.

თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებში. . – სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2009წ. თბილისი, N 13, გვ. 87-88..

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სინთეზი სახეთა ამოცნობის პროცესებისათვის. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2004წ. 4(454), 2004.

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2006წ. № 1(459), 2006.

. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ. თბილისი, სტუ-ს შრომები . 2006წ. № 1(459), 2006.

ნ. ბეგალიშვილი, გ. რობიტაშვილი / G. Robitashvili, მ. ტატიშვილი / M.Tatishvili, ა. ამირანაშვილი / A.Amiranashvili, ვ. ჩიხლაძე / V.Chikhladze. ხელოვნური ნისლის ფორმირების პრობლემები / On the Problem of Fog Artifical Formation. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები "მეტეოროლოგიის პრობლემები და გარემოს დაბინძურება" /Georgian Academy of Sciences Transaction of the Institute of Hydrometeorology, “Problems of meteorology and environmental pollution”. 2001წ. ტ./v.104, თბილისი /Tbilisi, გვ./pp. 64-80.

ნ. ტყემალაძე. ხელოვნური პარამეტრების განსაზღვრა სახეთა გამოცნობის ამოცანებში . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი“, თბილისი. 1998წ. .

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილი. ხელოვნური ხაოიანობის გავლენა ვერტიკალურ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი. გვ.39-44.

ჰ. კუპრაშვილი. ხელფეხშეკრული თავისუფლება. "პირველი", ჟურნალი მამაკაცებისათვის. 2009წ. #2, გვ.88–93.

თ. მთვრალაშვილი. ხელშეშლამდგრადი კოდების აგების შესაძლებლობები მესერზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. No.3(vol.79), 18-22.

კ. ხოშტარია, ნ. აბზიანიძე, ლ.კახელი. ხელშეშლამდგრადობის საკითხები ოპტიკურ სატრანსპორტო ქსელებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2016წ. №2(22), 173-177.

გ. ჯანელიძე. ხელწერის (ხელმოწერის) კოორდინატულ - გრაფიკული იდენტიფიკაცია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2009წ. 1/13 (249-252) .

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი. ხე–ლითონის წამწეების კონსტრუქციების ოპტიმიზაციისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა", . 2006წ. ISSN 1512-0325. N1(15).

თ. მთვრალაშვილი. ხვევადი კოდების დეკოდირების მოდიფიცირებული სტეკ-ალგორითმი წაშლებით. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. No2(7), .

მ. წიქარიშვილი, ნ. მათიაშვილი, დ. პაპავა, დ. ტაბატაძე, მ. კიკნაძე. ხიდური ამწის ქვეშა კოჭების და სვეტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა თანამედროვე არამრღვევი კონტროლის და გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით(თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხნის მაგალითზე). სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. N2(25) 108-114 გვ..

ნ. მათიაშვილი, მ.წიქარიშვილი, დ. პაპავა, დ. ტაბატაძე, მ. კიკნაძე.. ხიდური ამწისქვეშა კოჭების და სვეტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის თანამედროვე არამრღვევი კონტროლის და გეოდეზიური ხელსაწყოების გამოყენებით. (თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხნის მაგალითზე)). მშენებლობა. 2012წ. #2(25) გვ108-114.