სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი. 2011წ. “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, 2011, 30 მარტი, გვ.229–235 .

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის I ვერსია და ქართული ენის თეზისები. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. (ინგლისურად), 75-78.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის I ვერსია და ქართული ენის თეზისები. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. (ქართულად), გვ.72-74.

მ. ბედინეიშვილი, გ. ძნელაძე. ხმის მიცემის ბიომეტრიული სისტემა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. თბილისი 19-21 სექტემბერი, 2012 წ. შრომები, ტომი 2, 2012 წ. გვ. 106-114..

ნ. მჭედლიშვილი, ია მოსაშვილი, ირმა დავითაშვილი,. ხმის სენსორების მართვის პრობლემები.. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, გამ. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, . 2015წ. №2(20), 157-161 გვ.

მ. ჭანტურაია. ხმლის კულტის შესახებ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. ჟურნალი „მნათობი''. 1996წ. #11-12.

მ. ჭანტურაია. ხმლის კულტის შესახებ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. ჟურნალი „მნათობი''. 1997წ. #11-12.

ზ. რუხაძე. ხმოვანი სიგნალის კოდირება. სპი-ს შრომები. 1981წ. სპი,12(244), გვ.63-65.

ბ. გაფრინდაშვილი. ხონელი მღვდელმთავრების ვინაობის დადგენისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2013წ. №1, (გვ. 51-65).

ე. სადაღაშვილი. ხორბლის ფქვილის მიერ წყლის შეკავების უნარის ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. თბილისი №1(475). გვ.104-107 .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. ხორცი იაფად რომ მივიღოთ. მოამბე, საქართველოს სოფლის მეურნეობი საკად. . 2006წ. .

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. ხორცის დამუშავება სახლის პირობებში. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 145-146.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ”ეკონომიკა”. 2006წ. # 2.

თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში.. ეკონომიკა.. 2006წ. #2 გვ. 68-91.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. თბილისი, ტ 38, №2-3, ISSN 0132-6074, გვ.248-250.

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, ი. ბაზგაძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 248-250გვ.თბილისი.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ზ. ალანია. ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ი. გოგუაძე. ხრახნული მოქმედების ჰიდრავლიკური სასანგრევო ძრავები მრავალშესასვლელიანი მუშა ორგანოებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. №9, 101-109 გვ.

მ. მჭედლიშვილი, გ.დემურიშვილი,, ნ. ქადეიშვილი. ხსნარის შედგენილობის გავლენა ტრაქიტებიდან მიღებული ნამცხვის გამოტუტვის პროცესზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2011წ. თბილისი.№2(25).

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. ხტლოვნური გრუნტები და მათი კვლევის მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული 63. . 2007წ. გვ.135-140.