სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ხილის შრობისათვის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 22.

ც. ოშაყმაშვილი, ბუიშვილი გ. თ. არძენაძე მ.დ. და სხვ. . ხილის წვენების გამოყენება ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოებისათვის. Georgian Engineering News . 2015წ. No. 2 (vol. 74), p. 97.

ე. ედიბერიძე, ნ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ხილის წვენების ტიტრული მჟავიანობის და ორგანული მჟავების შედგენილობის ცვლილება სიმჟავის დაწევის პროცესში. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2005წ. №13, გვ. 145-149.

ლ. პაპავა, ე. სადაღაშვილი. ხილის ჰელიოსაშრობ მოწყობილობაში ჰაერის სიჩქარის განსაზღვრა. ენერგია N2 2014 წელი N2(70). 2014წ. გვ.67-73 1512–0120.

ლ. კუტალაძე, ნაკაშიძე გ., აბრამოვი ს., ბედენაშვილი ბ., მაჩკალოვა ნ.. ხილული გამოსხივების ნახევარგამტარული წყარო. მოამბე. 1966წ. XLI,N1, გვ. 45 - 48.

ნ. ბაღათურია. ხილ–კენკროვანთა წვენებისა და ღვინომასალების ნატურალობის მაჩვენებელი ფიზიკო–ქიმიური სიდიდეები. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2000წ. №7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ხილ–კენკროვანთა წვენებისა და ღვინომასალების ნატურალობის მაჩვენებელი ფიზიკო–ქიმიური სიდიდეები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2000წ. #7.

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი, თ. მაცაბერიძე, ი. ბოჭორიშვილი. ხიმინჯოვანი საძირკვლები სეისმურ რაიონებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), გვ. 108, 113.

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, გ.ლაღუნდარიძე. ხის კონსტრუქციების გაძლიერება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2006წ. ISSN 1512-3936 N1, გვ.18.

ა. ჩიქოვანი. ხის კონსტრუქციების დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

ლ. ბალანჩივაძე, ფ.ვერულაშვილი, ნ.ნაკვეთაური. ხის კონსტრუქციებისაგან აგებული კემპინგები, ტურიზმის განვითარებისათვის. მშენებლობა. 2016წ. N2(41), გვ.35-37.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და XXIსაუკუნე. 2011წ. N1(22),70–72.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ლ.ვერულაშვილი. ხის შენობების სეისმომედეგობა. მშენებლობა. 2011წ. N1(22), გვ.70–72.

თ. ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. ხისტ ბუდეში მოთავსებული ზედა წახნაგზე თანაბრად დატვირთული პარალელეპიპედის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. . 2009წ. №10-12.

რ. გიორგობიანი, თ.ბაციკაძე, ნ.ბერიშვილი. ხისტ ბუდეში მოთავსებული, ზედა წახნაგზე თანაბრად დატვირთული პარალელეპიპედის დაზაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერრებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2009წ. № 10-12 .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. ხისტ ბუდეში მოთავსებული, ზედა წახნაგზე თანაბრად დატვირთული პარალელეპიპედის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჭურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2009წ. № 10-12.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. ხიხ კონსტრუქციების გაძლიერება. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. №1.

მ. ხუბუტია. ხლართის სახეების გავლენა ქსოვილის აგებულებასა და თვისებებზე. სტუ. №6 დეპარტამენტი.. 2005წ. .

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლების აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2011წ. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი. 2011წ. “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, 2011, 30 მარტი, გვ.229–235 .