სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. სიგუა. ჯგუფები და მწერლობა, . კრებულში – „კავშირი გულთა“, . 2017წ. თბ., გვ. 19–23..

ა. მამუჩიშვილი. ჯგუფთა ამოხსნადი ნამრავლისა და ამოხსნადი გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1983წ. ტ. 260, #3.

ა. კვალიაშვილი. ჯგუფური ათვისების უნარი სტრუქტურული ანალიზი . ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(25). თბილისი, 4 გვ.. 2006წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

მ. შონია. ჯერარსობრივი და არსობრივი ადამიანის ცხოვრებაში. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 2(10), გვ. 230-236.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჯვარისის კაოლინის და ოზურგეთის კაოლინიზირებული ტრაქიტის გამოყენების პერსპექტივები ტიხრული კერამიკის ფუძის შემადგენლობაში. საქ.განათლ.მეცნ. აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება. 2009წ. შრომები №1(13), თბილისი, გვ.286-290.

მ. ბეგიაშვილი. ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. თბილისი 2010 წ. N4(19).

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. გვ. 371 – 373.

თ. კახეთელიძე, ვ.გოგილაშვილი. ჯვრისმაგვარი ელემენტებისგან შედგენილი მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N2 2007 გვ.5.

ა. სახვაძე. ჯვრისწერას, შესაძლოა, იურიდიული ძალა მიეცეს (ინტერვიუს ნაწილი) . /ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 24 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 34-39.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით.. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 15-21.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 40-44.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

ნ. ჟველია. ჯიქი მეკობრეების თარეში საქართველოს სანაპიროზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,თბილისი, . 2012წ. №25, გვ. 40-43..