სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. ხორცის დამუშავება სახლის პირობებში. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 145-146.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ”ეკონომიკა”. 2006წ. # 2.

თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში.. ეკონომიკა.. 2006წ. #2 გვ. 68-91.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. თბილისი, ტ 38, №2-3, ISSN 0132-6074, გვ.248-250.

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, ი. ბაზგაძე. ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2012წ. ქიმიის სერია#2,3 ტომი#38, 248-250გვ.თბილისი.

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ზ. ალანია. ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15.

ი. გოგუაძე. ხრახნული მოქმედების ჰიდრავლიკური სასანგრევო ძრავები მრავალშესასვლელიანი მუშა ორგანოებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. №9, 101-109 გვ.

მ. მჭედლიშვილი, გ.დემურიშვილი,, ნ. ქადეიშვილი. ხსნარის შედგენილობის გავლენა ტრაქიტებიდან მიღებული ნამცხვის გამოტუტვის პროცესზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2011წ. თბილისი.№2(25).

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. ხტლოვნური გრუნტები და მათი კვლევის მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული 63. . 2007წ. გვ.135-140.

დ. კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. ხუდონის წყალსაცავში წყლის ხარისხისა და ევტროფიკაციული პროცესების პროგნოზირება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. .

ი. მარგალიტაძე. ხუდონჰესი _ აწმყო და მომავალი . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი GEN. 2013წ. #2, .

გ. ბედუკაძე. ხუდონჰესის თაღოვანი კაშხლის საექსპლოტაციო პერიოდის თერმოდაძაბულ მდგომარეობაზე გარემოს ტემპერატურის სეზონური რხევების გავლენის მოდელური გამოკვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები,No 2 (404), 1994, თბილისი. 1994წ. .

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის დრეკადობის მოდულისა და პუასონის კოეფიციენტის განსაზღვრა . სტუ–ს შრომები. 2007წ. #4(466) გვ. 70-74 .

პ. ჭიჭაღუა. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის საწყისი ტემპერატურის განსაზღვრა. სტუ–ს შრომები. 2009წ. #4.

ლ. ებანოიძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე. ხუთკომპონენტიანი ბორსილიკატური სისტემების ზოგიერთი კომპოზიციიდან მინის წარმოქმნის ფიზიკურ-ქიმიური პროგნოზირება. სტუ-ის შრომები. 2015წ. №1(495), თბილისი გვ. 51-57.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე, ლ. ებანოიძე. ხუთკომპონენტიანი ბორსილიკატური სისტემების რიგი კომპოზიციიდან მინის წარმოქმნის ფიზიკურ-ქიმიური პროგნოზირება. სტუ-ს შრომები. 2014წ. №2, თბილისი, გვ. .

D. Tavxelidze, null, ნ.დავითაშვილი. ხუთრგოლიანი ბერკეტული მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. . 2008წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, გ. ბუიშვილი და სხვ. . ხურმის გამოყენება თაფლის ღვინის მისაღებად. Georgian Engineering News . 2015წ. No. 2 (vol. 74) p. 97.

ი. კვესელავა. ჯ. სოროსი ,,გლობალური კაპიტალიზმის ღია საზოგადოებად რეფორმირების პროცესში’’. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #4. 2003წ. .

თ. მუსელიანი, პოტაპოვი ალექსანდრე, ჭყონია გიორგი. ჯ.დისტინტის თეორია და ერთფაზა ტრანსფორმატორი. ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. # 10.გვ.240–245.