სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 248-256გვ.

ი. კალანდია. პიროვნების აქტივობა და თავისუფლება სამოქალაქო საზოგადოებაში.. კრებული „რელიგია, ფილოსოფია, თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

თ. ბეჟოშვილი. პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება. მართლმსაჯულება და კანონი. 2007წ. №2/3 (14/15) .

ი. კუტუბიძე. პიროვნების სოციოლოგია . საისტორიო ვერტიკალები . 2016წ. №33, 55გვ.

ლ. მეტრეველი. პიროვნების ფსიქოლოგია. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 102-105.

გ. გოგია, გ. გოგია, ლ.მახარაძე, ც.სიჭინავა. პლაზმური დანადგარების დამუშავება სამთო სამუშაოების წრმოებისატვის. სამთო ჟურნალი. 2008წ. #1-2(20-21), გვ.30-35.

რ. დიაკონიძე. პლანეტის გლობალური დათბობა და ღვარცოფები. საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ.21-23.

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ.. პლანეტის გლობალური ეკოლოგია და ადამიანი. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2005წ. # 33. გ.153-157.

გ. მიქიაშვილი, ზურაბ ტიტვინიძე. პლასტიკური არქიტექტურული გრაფიკა, როგორც პროექტირების მეთოდი.. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N9. გვ. 165–170.ISSN 1512-2530.

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე. პლასტიკური თეორიის ზოგიერთი პრობლემების შესახებ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

ნ. რაზმაძე. პლასტიფიცირებული ბეტონის ნაკეთობების ბზარწარმოქმნის კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2002წ. #10-12, 59-62 გვ..

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე. პოზიციური ამოცანები სრულ გამოსახულებებზე . ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. ISSN 1512-3537 N 2 (14).

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ა. ჭიჭინაძე. პოლიმერული საბურღი ხსნარებით შლამის ამოტანის უნარის შესწავლა ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 82–87.

ვ. ვარდოსანიძე. პოლიტიკის განმსაზღვრელი საშუალებებისა და საინსტიტუციო მექანიზმების ინტეგრაცია თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის მართვაში, მიწის დაგეგმარებისა და გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინებით.. კრ-ში: „ქ. თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები“. „ლეგა“.. 2002წ. .

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური და ზნეობრივი პასუხისმგებლობა. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #4, გვ. 3.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენცია გენდერი და მსოფლიო. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური № 1.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური კონფლიქტის ფსიქოლოგიური განზომილებანი. ჟურნ. ”განათლება”. 2012წ. §1 (4).

მ. ყიფიანი, ჯიჯეიშვილი ქეთი. პოლიტიკური კონფლიქტის ფსიქოლოგიური განზომილებანი. ,,განათლება". 2012წ. №1(4) 157-160 გვ..

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური კულტურის აქტუალური საკითხები. საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. .

ი. კალანდია. პოლიტიკური კულტურისა და დემოკრატიის ურთიერთობა. . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №6, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2009წ. .