სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24002 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Dolidze J., Kordzakhia G., Chikvuladze M.. Hystorical and present states of the monitoring of water resources in Georgia. Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus. Tbilisi University press. 2005წ. 22-25-september, p.146-155.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ნ. უზნაძე თ.გუგეშაშვილი მ. ჯაში. I ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის შეფასების კრიტერიუმი. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 58-63.

ნ. გომართელი. Ideas Govern History. Towards the assessment of the theoretical legacy of Tudor period ideologues and publicists. Inteleqti. 2000წ. p.103-105.

К. , Kutsiava N. and Tsintsadze G. . Identification of dependence among some ingredients of air pollution.. Georgian Engineering News, . 2007წ. No. 2, 66-68..

R. Samkharadze, V. Aivazov. Identification of Flows in the Application based Routing. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.. 2012წ. №3(485), p. 62-66. ISSN 1512-0996.

К. , Bagaturia G.Sh. . Identification of measured signs with the use of reaction of measuring dynamic system. . Applied problems of system analysis: Proceedings of Georgian Technical Institute,. 1988წ. 8(337), Tbilisi, 24-27..

N. Otkhozoria, Z. Azmayparashvili, Maltsevi A., Poladashvili M.. Identification of Two Sorts of Processes and Determining of Their Differences Criteria. Journal of Technical Science and Technologies. 2016წ. Vol 5, No 2 (2016).

მ. ქუთათელაძე. II ფრონტის თემა ,,დიდი სამეულის" შეხვედრებზე. სტუ-ს გამომცემლობა, პირველი და მეორე მსოფლიო ომები და სამხრეთ კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმების შრომების კრებული. 1917წ. 249-256.

ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი, ლ. გვასალია. III ხარისხის მანგანუმის მადნის დეფოსფორირების საკითხისათვის ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №9, 5 გვ..

ლ. გვასალია, რ. შეყლაშვილი, ა. გოგიბერიძე. III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნის დეფორმირების საკითხისათვის ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №5, 3 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნის დეფორმირების საკითხისათვის ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N5, 3 გვ.

T. Laperashvili, O. Kvitsiani. III-V Semiconductor Nanostructure for Solar Cells. Nano Studies. 2016წ. 14, 239-244.

К. , Kruashvili Z.E. and Agamirov V.A. . Imitative models of pollution processes of wastewater for industrial facilities.. Reports of Academy of Science of GSSR,. 1987წ. Vol. 127, No 21, Tbilisi, 45-48..

ნ. ბეგალიშვილი, T.Tsintsadze, N.N.Begalishvili, N.Tsintsadze. Impact of Climate Change on River Runoff in Georgia. Annals of Agrarian Science,publ."Universal",Tbilisi . 2011წ. vol.9,no.1,p.97-99 .

ნ. მაისურაძე, T .Pagava, N. Maisuradze, G. Mtsketradze, N.Khasia, M.Stamateli. Impact of Conditions of Irradiation on Nature of Radiation Defects in n-Si Crystals.. Bulletyin Of The Georgian Academy Of Sciences, . 2005წ. 171, N1, 2005, рp.33-35.

T. Paghava, null, M. Stamateli, N. Maisuradze,, N. Khasia,, G. Mtskeradze. Impact of conditions of radiation on nature of radiation defects in n-Si crystals.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2005წ. 171, N 1, 2005, p. 33-35.

ლ. ქართველიშვილი, N.Kutaladze, T.Macharashvili, P.Janelidze. Impact of Noise on daily Mean Temperature Time Series. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Tbilisi. 2003წ. volume 167, No2.

M. Losaberidze, T. Iamanidze. Impact of Two Moving Stamps of an Elastic Half-Plane . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2007წ. Vot. 175, n. 4, p.p. 55-57.

ნ. შონია, მუშკუდიანი ზურაბი. IMPLICATIONS OF THE IFRS 9 IMPAIRMENT MODEL FOR FINANCIAL STABILITY (IFRS 9 (მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგების) მოდელის გავლენა ფინანსურ სტაბილურობაზე) . ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ბათუმი. 2016წ. 2.

ნ. ბებიაშვილი, M.Magradze. Importance of Venture Capital for Georgia. Georgian Engineering News. 2008წ. #2, p.178-180.