სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ბაღათურია. ჯავახია კონსტანტინე. გადასახადები-სახელმწიფოს მიერ სამეწარმეო აქტივობის ამაღლების ძირითადი საშუალება. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 11-12.

ი. ცომაია, დ. სიჩოვი. ჯამური (გალენიური) ფიტოპრეპარატები.. კულტურათაშორისი კო-მუნიკაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პერიოდული გამოცემა №25, თბილისი, 2015, გვ. 218-223. ISSN 1512–4363.. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო–პერიოდული გამოცემა №25, თბილისი, 2015. გვ. 218-223. .

თ. გიგოშვილი, ირმა ცომაია, დიმიტრი სიჩოვი. ჯამური (გალენური) ფიტოპრეპარატები. საეთაშრისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა. კულტთაშორისი კომუნიკაციები. 2015წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ჯანელიძე. ჯანდაცვა: მნიშვნელობა, რეფორმირება, ინვესტიციები.. ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა” _ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2012წ. №1. გვ. 42-47..

თ. დევიძე, გურეშიძე გიორგი. ჯანდაცვის მენეჯმენტის სრულყოფის მექანიზმები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. 3, 49-53.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ბაზრის ანალიზი და მენეჯმენტის თავისებუ-რებანი, მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები N3,4, გვ. 65;. . 2015წ. N3,4, გვ. 65;.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. ჯანდაცვის რეფორმის შედეგები პირვე-ლადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებუ-ლებებში N 3,4., გვ. 7;. ჟ. ეკონომიკა,. 2016წ. N 3,4., გვ. 7;.

თ. ქობლიანიძე. ჯანდაცვის სექტორის ხარისხის მართვის თეორიული ასპექტები. სასაწავლო უნივერსიტეტის „გეომედის“ სამეცნიერო შრომათა კრებული: "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები" . 2016წ. #4 გვ. 31-39.

თ. დევიძე. ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტიციების მართვა. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. 6 (38), 68-71.

მ. მარიდაშვილი. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის მაჩვენებლები ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს მაგალითზე. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2015წ. №5, 2015, გვ. 86-92..

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ჯუმბერ. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების დასავლური გამოცდილება და ჩვენი ორიენტირები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. III ტომი, გვ. 198-202.

ნ. ჯვარელია, ნ.მაჭავარიანი. ჯანსაღი საწარმოო გარემო–ჯანსაღი ქალი–ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ქალი და ჴჴჲ საუკუნე“-ს შრომები. 2011წ. გვ. 167-170.

ა. სონღულაშვილი. ჯაყოს სიზმრები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 316-323.

ს. სიგუა. ჯგუფები და მწერლობა, . კრებულში – „კავშირი გულთა“, . 2017წ. თბ., გვ. 19–23..

ა. მამუჩიშვილი. ჯგუფთა ამოხსნადი ნამრავლისა და ამოხსნადი გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1983წ. ტ. 260, #3.

ა. კვალიაშვილი. ჯგუფური ათვისების უნარი სტრუქტურული ანალიზი . ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(25). თბილისი, 4 გვ.. 2006წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

მ. შონია. ჯერარსობრივი და არსობრივი ადამიანის ცხოვრებაში. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 2(10), გვ. 230-236.