სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ბაზრის ანალიზი და მენეჯმენტის თავისებუ-რებანი, მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები N3,4, გვ. 65;. . 2015წ. N3,4, გვ. 65;.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. ჯანდაცვის რეფორმის შედეგები პირვე-ლადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებუ-ლებებში N 3,4., გვ. 7;. ჟ. ეკონომიკა,. 2016წ. N 3,4., გვ. 7;.

თ. ქობლიანიძე. ჯანდაცვის სექტორის ხარისხის მართვის თეორიული ასპექტები. სასაწავლო უნივერსიტეტის „გეომედის“ სამეცნიერო შრომათა კრებული: "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები" . 2016წ. #4 გვ. 31-39.

თ. დევიძე. ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტიციების მართვა. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. 6 (38), 68-71.

მ. მარიდაშვილი. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის მაჩვენებლები ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს მაგალითზე. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2015წ. №5, 2015, გვ. 86-92..

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ჯუმბერ. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების დასავლური გამოცდილება და ჩვენი ორიენტირები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. III ტომი, გვ. 198-202.

ნ. ჯვარელია, ნ.მაჭავარიანი. ჯანსაღი საწარმოო გარემო–ჯანსაღი ქალი–ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ქალი და ჴჴჲ საუკუნე“-ს შრომები. 2011წ. გვ. 167-170.

ა. სონღულაშვილი. ჯაყოს სიზმრები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 316-323.

ს. სიგუა. ჯგუფები და მწერლობა, . კრებულში – „კავშირი გულთა“, . 2017წ. თბ., გვ. 19–23..

ა. მამუჩიშვილი. ჯგუფთა ამოხსნადი ნამრავლისა და ამოხსნადი გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1983წ. ტ. 260, #3.

ა. კვალიაშვილი. ჯგუფური ათვისების უნარი სტრუქტურული ანალიზი . ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(25). თბილისი, 4 გვ.. 2006წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

მ. შონია. ჯერარსობრივი და არსობრივი ადამიანის ცხოვრებაში. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 2(10), გვ. 230-236.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჯვარისის კაოლინის და ოზურგეთის კაოლინიზირებული ტრაქიტის გამოყენების პერსპექტივები ტიხრული კერამიკის ფუძის შემადგენლობაში. საქ.განათლ.მეცნ. აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება. 2009წ. შრომები №1(13), თბილისი, გვ.286-290.

მ. ბეგიაშვილი. ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. თბილისი 2010 წ. N4(19).

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. გვ. 371 – 373.

თ. კახეთელიძე, ვ.გოგილაშვილი. ჯვრისმაგვარი ელემენტებისგან შედგენილი მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N2 2007 გვ.5.

ა. სახვაძე. ჯვრისწერას, შესაძლოა, იურიდიული ძალა მიეცეს (ინტერვიუს ნაწილი) . /ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე. 2013წ. 2013 წლის 24 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..