სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე, ნ. ნებიერიძე. ჰაერის სინოტივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 1999წ. 100, N3,გვ.471-473..

ნ. ჭელიძე, კ.თავართქილაძე, ლ.ყურაშვილი. ჰაერის სინოტივის მახასიათებლების მრავალწლიური ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. № 103. 58-69.

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, ნ. კოკაია. ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების ექსტრემალური მნიშვნელობების სტატისტიკური სტრუქტურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დაკვირვებატა მონაცემების მიხედვით. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ. 132-137, თბილისი.

გ.ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #2(25),გვ.140-144.

. ჰაერის ფონური ნაკადის მიერ საქართველოს რელიეფის გარსდენის მათემატიკური მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ.85-91..

ა. ჯაფარიძე. ჰაიასა - აიას ქვეყანა. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ.ა., გახოკიძე მ.რ., გვერდწითელი მ.ი.. ჰალოგენ-მეთანების მათემატიკურ ქიმიური გამოკვლევა ფსევდო-ანბ-მატრიცების მეთოდის ფარგლებში. Georgian Engineering News. 2013წ. #4, 120-122..

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა.. ჰამილტონის სისტემების მართვა და ე. ნეტერის თეორემა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2001წ. #2(10). 46-49გვ. .

გ. ჩიხლაძე, ქ.კაპანაძე. ჰარმონიული რხევების ანალიზი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. საქართველოს მა-ს ჟ. "მოამბის" დამატება "შრომები". 2007წ. № 9, გვ. 280-284,.

ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ნ. ნიკოლეიშვილი. ჰელიოდამუშავებისას ბეტონში ტემპერატურული ველების ცვლილება და ჩამოყალიბების ხასიათი. ჟურნალი ,,ენერგია". 2007წ. #2(42), გვ.5.

ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ნ. ნიკოლაიშვილი. ჰელიოდამუშავებისას ბეტონში ტემპერატურული ველების ცვლილება და ჩამოყალიბების ხასიათი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2 (42) , გვ. 76–81.

დ. ტურძელაძე, გურამ ლუაშვილი. ჰელიოდანადგარის სარკის ვერტიკალური გადაადგილების მექანიზმის ელ. ამძრავის დინამიკური რეჟიმების გამოკვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიალენი. თბილისი. სტუ . 2017წ. .

ც. დიასამიძე. ჰელიოენერგეტიკული რესურსები. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 4.გურია. 2011წ. ტ.118.

ც. დიასამიძე. ჰელიოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 3.სამეგრელო–ზემო სვანეთი. 2010წ. ტ.113.

ა. სოხაძე, გ.გორგასლიძე. ჰელიოსისტემები როგორც ენერგიის მიღების ახალი წყარო. კერამიკა. 2000წ. N1(3) .

გ.გორგასლიზე. ჰელიოსისტემები, როგორც ენერგიის მიღების ახალი წყარო. კერამიკა. 2000წ. (3).

გ. ელიავა, ლ. ბერულავა მ. გუგეშაშვილი ც. სოხაძე ი. შანიძე ნ. ჩიხორია მ. ჯაში. ჰელიუმ-ნეონის ლაზერის გამოსხივების თერაპიული მოქმედების მექანიზმები. არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში, საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ. 2006. 2006წ. 19-24.