სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 40-44.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. ჯიტერის შეფასების საკითხები გადაცემის ციფრულ-ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. Georgian Engineering News. 2017წ. .

ნ. ჟველია. ჯიქი მეკობრეების თარეში საქართველოს სანაპიროზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,თბილისი, . 2012წ. №25, გვ. 40-43..

ლ. გვასალია, თ .ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 11, №1.

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ISSN1512-0686, vol 11,№1, 82-88 გვ.

რ. ღიბრაძე. ჯონ როულსი - ახალი ეგალიტარული თეორიის ფუძემდებელი. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #11, 8 გვ..

ნ. გომართელი. ჯონ ფორტესკიუს სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებანი. ინტელექტი, #1(7). 2000წ. გვ.113-115.

რ. ღიბრაძე. ჯორჯ მური - უახლესი ინგლისური ეთიკის ფუძემდებელი. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #10, 11 გვ. .

ლ. კახიანი, ი.ტეფნაძე, ა.ლებანიძე, ლ.ვერულაშვილი. ჯრუჭის წმინდა გიორგის სახ.ეკლესიის აღდგენა–რეკონსტრუქცია. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) 114-116.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ჯულია მორგანი - პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი. . ამერიკის შესწავლის საკითხები. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. შრომების კრებული „ამერიკის შესწავლის საკითხები“ # VI. . 2016წ. # VI. თბილისი. 2016 წ. გვ. 258-264..

მ. პაპაშვილი. ჯუსტინო ლივორნოელის ერთი დღემდე უცნობი რელაცია. გამ–ბა "კოლორპაკი", გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. 2016წ. შრომათა კრებული, №10, გვ.204–216.

ვ. გაბისონია. ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ.თბილისის მაგალითზე. არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №11,გვ.69-73.

გ. ცხომელიძე, დ.ძელური. ჰაერის ელ. ფილტრაციის გამოკვლევა მუდმივი დენის მაღალი ძაბვის ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში. ჯურნალ "ენერგია". 2008წ. N1(45) 57-62 გვერდები .

A .Nodia, А. Амиранашвили. ჰაერის ექვივალენტურ-ეფექტური ტემპერატურის სკალის გამოყენებადობის შესახებ ქალაქ თბილისის პირობებში.. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. LXII .

გ. მელაძე, ჟორჟიკაშვილი ც.. ჰაერის ექსტრემელური ტემპერატურების გავლენა მცენარეთა ზრდა-განვითარებაზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2002წ. ტ.105, გვ. 36-43 .

ვ. ნანიტაშვილი, ე.რეხვიაშვილი. ჰაერის თბოგადამტანის სისუფთავე ბურთულაწყობურიან მბრუნავ რეგენერაციულ ჰაერშემთბობში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. N1-3, 40-44 გვ..

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე. ჰაერის კონდიცირების ახალი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სტუ-ს შრომები.თბილისი 2012 წ.. 0წ. №2(484) გვ.92-97.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ხელიძე. ჰაერის კუმშვის გავლენა ნაკადის დრეკადობის მოდულზე დაწნევიან ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების მილსადენებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ N 3(47), თბილისი. 2008წ. გვ. 78-81.