სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მელაძე, ჟორჟიკაშვილი ც.. ჰაერის ექსტრემელური ტემპერატურების გავლენა მცენარეთა ზრდა-განვითარებაზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2002წ. ტ.105, გვ. 36-43 .

ვ. ნანიტაშვილი, ე.რეხვიაშვილი. ჰაერის თბოგადამტანის სისუფთავე ბურთულაწყობურიან მბრუნავ რეგენერაციულ ჰაერშემთბობში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. N1-3, 40-44 გვ..

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე. ჰაერის კონდიცირების ახალი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სტუ-ს შრომები.თბილისი 2012 წ.. 0წ. №2(484) გვ.92-97.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ხელიძე. ჰაერის კუმშვის გავლენა ნაკადის დრეკადობის მოდულზე დაწნევიან ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების მილსადენებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ N 3(47), თბილისი. 2008წ. გვ. 78-81.

გ. ხელიძე, გ. ყირმელაშვილი. ჰაერის კუმშვის გავლენა ნაკადის დრეკადობის მოდულზე დაწნევიან ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების მილსადენებში. ენერგია . 2008წ. ,#3(47),გვ.78-81.

ს. გოდერძიშვილი. ჰაერის მხრიდან გაწიბოვნებული რეკუპერატორების ეფექტურობის გამოკვლევა სითხის ორგანიზებული ნაკადის შემთხვევაში. ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ISSN 1512-410X. 2007წ. 4(4), გვ. 95-102.

ზ. ხვედელიძე, ტატიშვილი მ., ზოტიკიშვილინ., სამხარაძე ი.. ჰაერის ნიკროციკულიაციური პროცესები და კლიმატური თავისებურებანი თბილისის ტერიტორიაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიურკ ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებული შრიმათა კრებული. 2019წ. ტ,125. გვ 99-104.

ნ. ჭელიძე. ჰაერის სინოტივე. 2 რუკა. ატლასი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური რესურსები. თბილისი. 2011წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე, ნ. ნებიერიძე. ჰაერის სინოტივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 1999წ. 100, N3,გვ.471-473..

ნ. ჭელიძე, კ.თავართქილაძე, ლ.ყურაშვილი. ჰაერის სინოტივის მახასიათებლების მრავალწლიური ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. № 103. 58-69.

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, ნ. კოკაია. ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების ექსტრემალური მნიშვნელობების სტატისტიკური სტრუქტურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დაკვირვებატა მონაცემების მიხედვით. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ. 132-137, თბილისი.

გ.ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #2(25),გვ.140-144.

. ჰაერის ფონური ნაკადის მიერ საქართველოს რელიეფის გარსდენის მათემატიკური მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ.85-91..

ა. ჯაფარიძე. ჰაიასა - აიას ქვეყანა. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

ლ. ტაბატაძე, გახოკიძე რ.ა., გახოკიძე მ.რ., გვერდწითელი მ.ი.. ჰალოგენ-მეთანების მათემატიკურ ქიმიური გამოკვლევა ფსევდო-ანბ-მატრიცების მეთოდის ფარგლებში. Georgian Engineering News. 2013წ. #4, 120-122..

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა.. ჰამილტონის სისტემების მართვა და ე. ნეტერის თეორემა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2001წ. #2(10). 46-49გვ. .

გ. ჩიხლაძე, ქ.კაპანაძე. ჰარმონიული რხევების ანალიზი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. საქართველოს მა-ს ჟ. "მოამბის" დამატება "შრომები". 2007წ. № 9, გვ. 280-284,.

ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ნ. ნიკოლეიშვილი. ჰელიოდამუშავებისას ბეტონში ტემპერატურული ველების ცვლილება და ჩამოყალიბების ხასიათი. ჟურნალი ,,ენერგია". 2007წ. #2(42), გვ.5.