სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, თ. მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. 1(20)თბილისი .

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა,. 2011წ. ISSN 1512-3936, N1(20).

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.21-27 ISSN 1512-3936.

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. ჰიდრომეტეოროლოგიური გაანგარიშებებსა და პროგნოზებში დისპერსიული ანალიზის გამოყენების შედეგები და პერსპექტივები.. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე.. წ. ტ. 173, თბილისი, გვ.110-112..

ლ. ფურცელაძე. ჰიდრონაგებობების ავარიები და მათი ალბათური პროგნოზირება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები", საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟირნალი . 2009წ. # 1-2.

დ. ფურცხვანიძე. ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.133-135.

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე, გიგლა გობეჩია. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010. 2010წ. გვ. 36-40.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. #10-12, გვ. 36-40 .

ქეთო მახარაძე. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. №10-12, გვ.36-40.

ნ. ლომიძე. ჰიდრორესურსები და უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N2.გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

გ. ვარშალომიძე, ო. ჭანკვეტაძე, ს. ჩხაპელია. ჰიდროსაიზოლაციო მასალა KALMATRON–ი საქართველოში იწარმოება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 103–106.

ა. ჩიქოვანი. ჰიდროსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012 . 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. ჰიდროსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 2 ISSN 1512-0120.

მ. ქიტოშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე, ნ.კიკნაძე. ჰიდროსფეროს დაბინძურების საკითხები. ჟურნალი `ჰიდროინჟინერია`, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #1(5), გვ.89-94.

ნ. მექვაბიშვილი, მ.ქიტოშვილი, ნ.კიკნაძე, ს.მანჯგალაძე. ჰიდროსფეროს დაბინძურების საკითხები. ჟურნალი `ჰიდროინჟინერია`. 2008წ. #1(5), გვ. 7.

ნ. მექვაბიშვილი. ჰიდროსფეროს ეკოლოგიური შესწავლა და მისი დაცვა გაჭუჭყიანებისაგან. სამეცნიერო ძიებანი ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ცოდნა. 2005წ. გვ. 3.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ჰიდროტექნიკური ბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 1 ISSN 1512-0120.