სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თოფურია, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. 2009, ტ.9 N3 გვ.204–205.

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. ქომიის სერია. 2013წ. ტ39 N1-2.

რ. კლდიაშვილი, გ.ცინცაძე, ე.თოფურია, ა.მამულაშვილი, თ.ტუსიაშვილი, ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტომი 39, N1-2, გვ.4.

თ.ცინცაძე რ.კლდიაშვილი ე.თოფურია მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი, მ.ცინცაძე, ა. მამულაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა)ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2013წ. ტ39 N3-4. გვ 195-198.

ე. თოფურია, თ.ცინცაძე რ.კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2013წ. ტ39 N3-4 195-198.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, გ. ცინცაძე, ო. გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (მტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39, №1-2.

ნ. გეგეშიძე, თ.ცინცაძე ე.თოფურია ნ.კილასონია გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (3), გვ. 204-205.

ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ე.თოფურია, ნ.გეგეშიძე, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინი) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N3. გვ.204-205.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2013წ. ტ.39 N.3-4 გვ.195-198.

მაია ცინცაძე, აივენკო მამულაშვილი, რევაზ კლდიაშვილი, ეკა თოფურია, თამარ ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2013წ. ტომი 39 No 3-4. გვ 195–198. 4 გვერდი.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ. 39, №3.

თ. ტუსიაშვილი, მაია ცინცაძე, აივენგო მამულაშვილი, რევაზ კლდიაშვილი, ეკა თოფურია, გივი ცინცაძე, ილია გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2012წ. ტომი 38 No4 გვ71–77. 7გვ.

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი თ.ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2012წ. ტომი 38 N 4 71–77.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, ე. თოფურია, რ. კლდიაშვილი, თ. ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა)ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39. N 3-4, გვ. 195-198.

ე. თოფურია, თ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან(უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ9 N3 გვ 204–205.

ი. ჩხეტია, ვ. ჯაჯანიძე. ჰიბრიდული ავტომობილის საწვავის ხარჯის ფორმირების კანონზომიერებათა ანალიზი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2013წ. .

თ. თოდუა. ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემები. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #1(6).

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, ხ. მღებრიშვილი. ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავები . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3.

ხ. მღებრიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ნ. დისამიძე. ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი, . 2005წ. N 3(19), 25-28 გვ..

გ. ყირმელაშვილი, თ. ფირცხალავა, მ. სადაღაშვილი. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის შესწავლა ეგმ-ზე და სათანადო გრაფიკული დამუშავება . . 1993წ. გვ. 58-60.