სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის პროექტირებისა და გაწყობის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. გვერდი 105.

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. ჰიდროგენერატორის მუშაობა არასიმეტრიული დატვირთვის დროს. "ენერგია". 2016წ. №4(80), 2016 გვ. 55-58.

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემის წრედებში გადამეტძაბვები. "ინტელექტუალი". 2016წ. № , 2016 გვ. 133-137.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ჰიდროდინამიკურ რეჟიმში მომუშავე ვაკუუმ-დოლის ლენტთან საკონტაქტო ჭვრიტეში სითხის შრის სისქის განსაზღვრისათვის. . სამთო ჟურნალი № 2 (15), . 2005წ. .

რ. კილაძე. ჰიდროეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება ცვალებადი სასაზღვრო პირობების დროს. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2009წ. .

რ. პატარაია, ო.სოლომონია, გ.ჭუმბურიძე. ჰიდროელექტროსადგურების მიმყვანი სადაწნეო დერივაციული გვირაბებისა და ტურბინის წყალსატარების ტექნიკური პარამეტრები და მათში დაწნევის დანაკარგები. "ენერგია" #4(24), 2002წ.. 0წ. .

კ. ხაზალია, ნ.ნადარაია. ჰიდროელექტროსადგურის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთების საკითხი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ენერგია. 2004წ. #3 (31) გვ. 56-61.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, ვ.შარიქაძე. ჰიდროენერგეტიკულიი რესუსების ათვისების ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთების თავისებურებები საქართველოში. ენერგია. 2009წ. #4 (52)-1 გვ. 3.-7.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე. ჰიდროენერგორესურსების როლი საქართველოს ენერგეტიკაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2008წ. თბილისი, გვ.118–123.

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, თ. მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. 1(20)თბილისი .

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა,. 2011წ. ISSN 1512-3936, N1(20).

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, ი.ღარიბაშვილი, თ.მაღრაძე. ჰიდროიზოლაციის ფენის ზემოთ განლაგებული თბოიზოლაციანი ბრტყელი სახურავები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.21-27 ISSN 1512-3936.

დ.კერესელიდზე, ლ.ქიტიაშვილი, მ.ფხაკადზე. ჰიდრომეტეოროლოგიური გაანგარიშებებსა და პროგნოზებში დისპერსიული ანალიზის გამოყენების შედეგები და პერსპექტივები.. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე.. წ. ტ. 173, თბილისი, გვ.110-112..

ლ. ფურცელაძე. ჰიდრონაგებობების ავარიები და მათი ალბათური პროგნოზირება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები", საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟირნალი . 2009წ. # 1-2.

დ. ფურცხვანიძე. ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.133-135.

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე, გიგლა გობეჩია. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010. 2010წ. გვ. 36-40.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. #10-12, გვ. 36-40 .

ქეთო მახარაძე. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. №10-12, გვ.36-40.