სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ქერქაძე, დ.ვ. ერისთავი ,, ა.რ. გოგიშვილი, , ა.ვ. სარუხანიშვილი,, მ.კ. გუგეშიძე.. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

დ.ვ. ერისთავი ა.რ. გოგიშვილი ა.ვ. სარუხანიშვილი მ.კ. გუგეშიძე. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

მ. გუგეშიძე, ერისთავი დ.ვ, გოგიშვილი ა.რ.. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. ტ.82. N2 , 2017.გვ.59-67.

ერისთავი დ.ვ, გოგიშვილი ა.რ. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. ტ.82. N2 , 2017.გვ.59-67.

დ. ერისთავი, ა. გოგშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, ჯ. ქერქაძე. ჰეტეროგენული სიტემების თერმოდინამიკის შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. #2, ტ.# 82, 2017. გვ.145-153.

ე. მაცაბერიძე. ჰეტეროგენური სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. Georgian Engineering News.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. No.2 ,(vol.82)2017 International Engineering Academy.Georgian Engineering academy.

თ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია, გ. მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №3. გვ. 204-205.

ე. თოფურია, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. 2009, ტ.9 N3 გვ.204–205.

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. ქომიის სერია. 2013წ. ტ39 N1-2.

რ. კლდიაშვილი, გ.ცინცაძე, ე.თოფურია, ა.მამულაშვილი, თ.ტუსიაშვილი, ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტომი 39, N1-2, გვ.4.

თ.ცინცაძე რ.კლდიაშვილი ე.თოფურია მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი, მ.ცინცაძე, ა. მამულაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა)ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2013წ. ტ39 N3-4. გვ 195-198.

ე. თოფურია, თ.ცინცაძე რ.კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2013წ. ტ39 N3-4 195-198.

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, გ. ცინცაძე, ო. გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (მტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39, №1-2.

ნ. გეგეშიძე, თ.ცინცაძე ე.თოფურია ნ.კილასონია გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (3), გვ. 204-205.

ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ე.თოფურია, ნ.გეგეშიძე, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინი) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N3. გვ.204-205.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2013წ. ტ.39 N.3-4 გვ.195-198.

მაია ცინცაძე, აივენკო მამულაშვილი, რევაზ კლდიაშვილი, ეკა თოფურია, თამარ ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2013წ. ტომი 39 No 3-4. გვ 195–198. 4 გვერდი.