სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური და წყალსამეურნეო ობიექტების მოწყვლადობის კლასიფიკაციის შესახებ. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2005წ. გვ. 166-171.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინების აბრაზიული ცვეთის პროგნოზირების საკითხებისათვის. “ინტელექტი” . 2013წ. #2(46) ;84-87.

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის ინტენივობის შეფასება. ინტელექტუალი. 2009წ. ,#8,148-152.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის რაოდენობრივი შეფასება და ცვეთის საწინააღმდეგო ღონისძიებები რაჭა ჰესის მაგალითზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“. 2014წ. “, №3, 44-47.

ზ. ლობჟანიძე. ჰიდროფილური ფოროვანი სხეულების კაპილარული მოვლენების შესწავლა . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2008წ. ტ.1,#2(43), გვ.76-78 .

მ. წიქარიშვილი, ზ. ქარუმიძე. გ. ჭიჭინაძე . ჰიდროფობული დანამატების გავლენა მსუბუქი ბეტონის თვისებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N4(35) 17-21გვ..

ჯ. შენგელია, თ. ტყეშელაშვილი, ვ. თედიაშვილი, გ. წურწუმია, ლ. კანდელაკი. ჰიდროქინონის მიღება პარა-ბენზოქინონის ელექტროქიმიური აღდგენით განზავებული წყალხსნარებიდან . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. ტ.16, 1, 175-181.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. ჰიდროწყალსაცავებში ლამისა და მდინარის ნატანისაგან გამწმენდი კომბინირებული სისტემა. სტუ-ს შრომები. 2002წ. 7 გვ..

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ჰიპერბოლის აგების კიდევ ერთი ხერხის შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2009წ. #1-2 (33-34) გვ.54-55.

გ. წულეისკირი, ი.სალაძე. ჰიპერბოლის და პარაბოლის ერთი საერთო თვისების შესახებ. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2009წ. #3-4 (35-36) გვ.39-40.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ბლუაშვილი ხატია, ჯოგლიძე ნ.. ჰიპერთერმიის მეთოდით სწორი ნაწლავის კიბოსა(პროქტოლოგიური) და საშვილოსნოს ყელის დაავადებების სამკურნალო აპარატი და უსაფრთხოების შესწავლა თეთრ ვირთაგვებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2016წ. Vოლ.18. 1(35). Gგვ. 30-40..

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, კირტავა ვ.. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადების ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გაანგარიშება ღვარსაშვებზე გადადინების შემთხვევაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია” კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე” . 2014წ. .

ზ. ჭარბაძე, ო.ნათიშვილი. ვ.თევზაძე, ნ. ნიბლაძე. ჰიპერკონცენტრირებული ნატან დატვირთული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობის რიცხვითი ამოხსნები დინების მიმართულებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2013წ. #68. გვ.159-162,თბილისი.

მ. მელქაძე. ჰიპერურბანული პროცესები თბილისში და მწვანე რეკრეაციების პრობლემები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2015წ. #3(14); 190-195.

გ. ელიავა, ქ. გუგეშაშვილი მაია გუგეშაშვილი. ჰიპოკრატეს და თანამედროვე მეცნიერებების მიდგომა ავადმყოფის მდგომარეობის სისტემური შეფასებისადმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 12-17.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ქაჯაია, შ.ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 4(486); თბილისი . 2012წ. .

დ. ბლუაშვილი. ჰოკრილას რაიონის პეტროლოგია (ზემო სვანეთი). საქართველოს ნავთობი და გაზი, №2 (5) . 2002წ. 1512-0457.