სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. მამულაშვილი, მ. ცინცაძე, რ. კლდიაშვილი, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ. 39, №3.

თ. ტუსიაშვილი, მაია ცინცაძე, აივენგო მამულაშვილი, რევაზ კლდიაშვილი, ეკა თოფურია, გივი ცინცაძე, ილია გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2012წ. ტომი 38 No4 გვ71–77. 7გვ.

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი თ.ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა) ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. ქიმიის სერია. 2012წ. ტომი 38 N 4 71–77.

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი, ე. თოფურია, რ. კლდიაშვილი, თ. ცინცაძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (ჰმტა)ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ.39. N 3-4, გვ. 195-198.

ე. თოფურია, თ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან(უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ9 N3 გვ 204–205.

ი. ჩხეტია, ვ. ჯაჯანიძე. ჰიბრიდული ავტომობილის საწვავის ხარჯის ფორმირების კანონზომიერებათა ანალიზი. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2013წ. .

თ. თოდუა. ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემები. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #1(6).

ნ. დიასამიძე, ჯ. იოსებიძე, ხ. მღებრიშვილი. ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავები . ISSN 1512-0910 სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3.

ხ. მღებრიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ნ. დისამიძე. ჰიბრიდული შიგაწვის ძრავები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი, . 2005წ. N 3(19), 25-28 გვ..

გ. ყირმელაშვილი, თ. ფირცხალავა, მ. სადაღაშვილი. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის შესწავლა ეგმ-ზე და სათანადო გრაფიკული დამუშავება . . 1993წ. გვ. 58-60.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ხელიძე. ჰიდრავლიკური დარტყმა ჰიდრიელექტროსადგურის სადაწნეო ტრაქტში მრავალფაზიანი ჰიდრონარევის მოძრაობისას . სამეცნიერო-„ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ N4 (16), თბილისი. 2000წ. გვ. 62-64.

ვ. ნანიტაშვილი. ჰიდრავლიკური წინაღობის კოეფიციენტის განსაზღვრის ექსპერიმენტული მეთოდიკა მაგისტრალურ ნავთობსადენებში დამატებითი ტუმბოების ჩართვის დროს. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კალაპოტური პროცესების, სამილსადენო ტრანსპორტისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი.. 2000წ. 99-102 გვ. .

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ი.შარია ე.თოფურია. ჰიდრაზონებთან ლითო-ნების კოორდინაციული ნაერთები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები" თბილისი . 2000წ. #3(431), გვ.9-12.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიჩქარის რეგულატორი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1997წ. .

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის პროექტირებისა და გაწყობის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. გვერდი 105.

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. ჰიდროგენერატორის მუშაობა არასიმეტრიული დატვირთვის დროს. "ენერგია". 2016წ. №4(80), 2016 გვ. 55-58.

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემის წრედებში გადამეტძაბვები. "ინტელექტუალი". 2016წ. № , 2016 გვ. 133-137.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ჰიდროდინამიკურ რეჟიმში მომუშავე ვაკუუმ-დოლის ლენტთან საკონტაქტო ჭვრიტეში სითხის შრის სისქის განსაზღვრისათვის. . სამთო ჟურნალი № 2 (15), . 2005წ. .

რ. კილაძე. ჰიდროეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება ცვალებადი სასაზღვრო პირობების დროს. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - . 2009წ. .

რ. პატარაია, ო.სოლომონია, გ.ჭუმბურიძე. ჰიდროელექტროსადგურების მიმყვანი სადაწნეო დერივაციული გვირაბებისა და ტურბინის წყალსატარების ტექნიკური პარამეტრები და მათში დაწნევის დანაკარგები. "ენერგია" #4(24), 2002წ.. 0წ. .