სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თაქთაქიშვილი. ჰოლის კოეფიციენტის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა Pb1-xSnxSe ტიპის მყარ ხსნარებში. სტუ, შრომები . 1992წ. #8(391) გვ.3.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, ე.ზამთარაძე, მ.ღვინიაშვილი. ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა კვლევაში. . ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 120-125..

რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპათიაში გამოყენებულ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ.9,№6, 544-547 გვ.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპატიაში გამოსაყენებელ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 544-547.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. ჰომოგენური და აგრესიული ვიზუალური ველები ურბანიზირებულ გარემოში. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #2(11).

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოთეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2010წ. 4. გვ. 43-47. უაკ 681.3.

მ. დემეტრაშვილი. ჰომოთეტიური გარდაქმნა და მისი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2011წ. №4(22), გვ. 132-139.

ზ. კვინიკაძე, მ.ძიძიგური. ჰომოლოგია და მისი გამოყენება მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანებში. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 4.

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე. ჰომოლოგიური სამკუთხედების ურთიერთდამოკიდებულების განმსაზღვრელი ორი თეორემა. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2011წ. #1(20). გვ.23-31.

ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. ჰომოტეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო- ბა” ISSN-15123537 გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’ . 2010წ. #4(19)თბილისი გვ. 43-47.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოტეტიური გარდაქმნის საფუძველზე კონსტრუირებული სახსროვანი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #1, გვ. 89-93, უაკ 681.3.

რ. ლორთქიფანიძე. ჰომოტოქსინი − პუბლიცისტური აზროვნების კრიზისის მაჩვენებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2011წ. გვ. 53-58.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!),. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, ევროპის უნივერსიტეტი, . 2015წ. №1, გვ. 67-75..

ა. სონღულაშვილი. ჰონკონგის ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 144-152.

მ. შარიქაძე, ნ. თევზაძე, ი. თავდუმაძე, ა. ჭიჭინაძე. ჰორიზონრალური ჭაბურღილების ბურღვის შედეგები საქართველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2003წ. #3(8), გვ.94-103.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ქვარაია, თ. თავაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟე სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ჯურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ.3.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ი. ქვარაია, თ. თავაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟე სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ.3.

ი. ქვარაია, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. ჰორიზონტალურ სადრენაჟო სისტემებში ელექტროოსმოსის გამოყენების ეფექტურობის განსაზღვრა. ,,მშენებლობა". 2012წ. 3(26), გვ4.

გ. დურგლიშვილი, ი. თავდუმაძე, მ. შარიქაძე, თ. ტურიაშვილი. ჰორიზონტალურ ჭაბურღილებში წყლის შემოჭრის ზონების სელექციური იზოლაცია. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. # 22, 3 გვ..

ო. თედორაძე, ო.ოდიშელიძე. ჰორიზონტალური როტაციულ დანიანი ხელის ჩაის ფოთლის საკრეფი აპარატის გამოცდის შედეგები . საქ.სსი-ის შრომები. 1980წ. ტ.115, 85-91გვ..