სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ქ. გუგეშაშვილი მაია გუგეშაშვილი. ჰიპოკრატეს და თანამედროვე მეცნიერებების მიდგომა ავადმყოფის მდგომარეობის სისტემური შეფასებისადმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 12-17.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ქაჯაია, შ.ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები N 4(486); თბილისი . 2012წ. .

დ. ბლუაშვილი. ჰოკრილას რაიონის პეტროლოგია (ზემო სვანეთი). საქართველოს ნავთობი და გაზი, №2 (5) . 2002წ. 1512-0457.

მ. თაქთაქიშვილი. ჰოლის კოეფიციენტის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების გამოკვლევა Pb1-xSnxSe ტიპის მყარ ხსნარებში. სტუ, შრომები . 1992წ. #8(391) გვ.3.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, ე.ზამთარაძე, მ.ღვინიაშვილი. ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა კვლევაში. . ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 120-125..

რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპათიაში გამოყენებულ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ.9,№6, 544-547 გვ.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ჰომეოპატიაში გამოსაყენებელ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 544-547.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. ჰომოგენური და აგრესიული ვიზუალური ველები ურბანიზირებულ გარემოში. სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. #2(11).

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოთეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი,. 2010წ. 4. გვ. 43-47. უაკ 681.3.

მ. დემეტრაშვილი. ჰომოთეტიური გარდაქმნა და მისი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2011წ. №4(22), გვ. 132-139.

ზ. კვინიკაძე, მ.ძიძიგური. ჰომოლოგია და მისი გამოყენება მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანებში. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 4.

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე. ჰომოლოგიური სამკუთხედების ურთიერთდამოკიდებულების განმსაზღვრელი ორი თეორემა. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2011წ. #1(20). გვ.23-31.

ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი. ჰომოტეტიის საფუძველზე კონსტრუირებული მექანიზმის კვლევა. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლო- ბა” ISSN-15123537 გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’ . 2010წ. #4(19)თბილისი გვ. 43-47.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ჰომოტეტიური გარდაქმნის საფუძველზე კონსტრუირებული სახსროვანი მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #1, გვ. 89-93, უაკ 681.3.

რ. ლორთქიფანიძე. ჰომოტოქსინი − პუბლიცისტური აზროვნების კრიზისის მაჩვენებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მოხსენებათა კრებული, . 2011წ. გვ. 53-58.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!),. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, ევროპის უნივერსიტეტი, . 2015წ. №1, გვ. 67-75..

ა. სონღულაშვილი. ჰონკონგის ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 144-152.

მ. შარიქაძე, ნ. თევზაძე, ი. თავდუმაძე, ა. ჭიჭინაძე. ჰორიზონრალური ჭაბურღილების ბურღვის შედეგები საქართველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2003წ. #3(8), გვ.94-103.