სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ფირცხალავა, ქეთო მახარაძე, გიგლა გობეჩია. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010. 2010წ. გვ. 36-40.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. #10-12, გვ. 36-40 .

ქეთო მახარაძე. ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზი. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2010წ. №10-12, გვ.36-40.

ნ. ლომიძე. ჰიდრორესურსები და უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N2.გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

გ. ვარშალომიძე, ო. ჭანკვეტაძე, ს. ჩხაპელია. ჰიდროსაიზოლაციო მასალა KALMATRON–ი საქართველოში იწარმოება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 103–106.

ა. ჩიქოვანი. ჰიდროსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(62), 2012 . 2012წ. .

ა. ჩიქოვანი. ჰიდროსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 2 ISSN 1512-0120.

მ. ქიტოშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე, ნ.კიკნაძე. ჰიდროსფეროს დაბინძურების საკითხები. ჟურნალი `ჰიდროინჟინერია`, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. #1(5), გვ.89-94.

ნ. მექვაბიშვილი, მ.ქიტოშვილი, ნ.კიკნაძე, ს.მანჯგალაძე. ჰიდროსფეროს დაბინძურების საკითხები. ჟურნალი `ჰიდროინჟინერია`. 2008წ. #1(5), გვ. 7.

ნ. მექვაბიშვილი. ჰიდროსფეროს ეკოლოგიური შესწავლა და მისი დაცვა გაჭუჭყიანებისაგან. სამეცნიერო ძიებანი ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ცოდნა. 2005წ. გვ. 3.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ჰიდროტექნიკური ბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 1 ISSN 1512-0120.

ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური და წყალსამეურნეო ობიექტების მოწყვლადობის კლასიფიკაციის შესახებ. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2005წ. გვ. 166-171.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინების აბრაზიული ცვეთის პროგნოზირების საკითხებისათვის. “ინტელექტი” . 2013წ. #2(46) ;84-87.

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის ინტენივობის შეფასება. ინტელექტუალი. 2009წ. ,#8,148-152.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის რაოდენობრივი შეფასება და ცვეთის საწინააღმდეგო ღონისძიებები რაჭა ჰესის მაგალითზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“. 2014წ. “, №3, 44-47.

ზ. ლობჟანიძე. ჰიდროფილური ფოროვანი სხეულების კაპილარული მოვლენების შესწავლა . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2008წ. ტ.1,#2(43), გვ.76-78 .

მ. წიქარიშვილი, ზ. ქარუმიძე. გ. ჭიჭინაძე . ჰიდროფობული დანამატების გავლენა მსუბუქი ბეტონის თვისებებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N4(35) 17-21გვ..